ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Процесуальні джерела доказів умисного ухилення від оподаткування

Для того, щоб безперешкодно використовувалися у кримінальному процесі як джерела доказів протоколи з відповідними додатками, складені уповноваженими органами за результатами оперативно-розшукових заходів, законодавець у КПК України повинен:

1) визначити поняття „протокол, складений за результатами оперативно-розшукових заходів\", який підлягає використанню як джерело доказів у кримінальному судочинстві;

2) дати перелік оперативно-розшукових заходів, за результатами яких може бути складений протокол, що підлягає використанню як джерело доказів у кримінальному судочинстві;

3) встановити обов\'язкові вимоги до змісту протоколу, складеного за результатами оперативно-розшукових заходів, та обсягу відомостей, що повинні бути в ньому зазначені;

4) визначити поняття додатків до протоколу, складеного за результатами оперативно-розшукових заходів;

5) встановити перелік та види допустимих додатків до протоколу, складеного за результатами оперативно-розшукових заходів;

6) визначити обов\'язкові вимоги до змісту додатків до протоколу, складеного за результатами оперативно-розшукових заходів.

З наведених причин до цього часу проблема безпосереднього використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності як джерел доказів у кримінальних справах залишаєтьсяне вирішеною. А до переліку джерел доказів, наведеного у проекті КПК України, запропонованого Кабінетом Міністрів України, таке процесуальне джерело доказів, як протоколи з відповідними додатками, складені уповноваженими органами за результатами оперативно-розшукових заходів,взагалі не включене [29].

Ураховуючи викладене, а також зміст ст. 132 проекту КПК України, можна дати наступне визначення процесуальних джерел доказів умисного ухилення від оподаткування:

\"Процесуальними джерелами доказів ухилення від сплати податків, зборів (обов\'язкових платежів) є показання свідка, підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, пояснення представника позивача, представника відповідача, висновок судової експертизи, пояснення експерта, речові докази, документи, протоколи слідчих і судових дій.

При обгрунтуванні процесуальних рішень співробітник оперативної служби податкової міліції (як орган дізнання), слідчий податкової міліції, прокурор і суд зобов\'язані посилатись на докази, а не тільки на їх процесуальні джерела, якщо інше не передбачено цим Кодексом.\"

На прикладі проведеного аналізу переліку процесуальних джерел доказів умисного ухилення від оподаткування, ураховуючи специфіку деяких злочинів (переважно економічних), при розслідуванні та судовому розгляді яких позивачами та відповідачами можуть бути визнані не тільки фізичні, але й юридичні особи, вважаємо, що у проекті КПК України доцільно до процесуальних джерел доказів включити також представників позивача та відповідача і ч. 3 ст. 132 КПК України після слова \"позивача\" доповнити словами \"та його представника\" і після слова \"відповідача\" доповнити словами \"та його представника\", виклавши ч. 3 ст. 132 КПК України в такій редакції:

\"3. Процесуальними джерелами доказів є показання свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, пояснення позивача та його представника, відповідача та його представника, висновок судової експертизи, пояснення експерта, речові докази, документи, протоколи слідчих і судових дій.\"

Література:

1. Михеенко М.М. Доказывание в советском уголовном судопроизводстве. – К.: Вища школа, 1984. – С. 83.

2. Теория доказательств в советском уголовном процессе / Под ред. Н.В. Жогина, – 2-е изд., испр. и доп.. – М.: Юрид. лит., 1973. – С. 213–214.

3. Дорохов В.Я. Понятие источника доказательств // Актуальные проблемы доказывания в советском уголовном процессе. – М., 1981. – С. 8.

4. Треушников М.К. Относимость и допустимость доказательств в гражданском процессе. – М., 1981. – С. 11.

5. Михеенко М.М. Доказывание в советском уголовном судопроизводстве. – К.: Вища школа, 1984. – С. 84.

6. Михеенко М.М. Доказывание в советском уголовном судопроизводстве. – К.: Вища школа, 1984. – С. 85.

7. Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы процессуального доказывания. – Казань, 1976. – С. 129.

8. Белкин А.Р. Теория доказывания: Научно-методическое пособие. – М.: НОРМА, 2000. – С. 13.

9. Карнеева Л.М. Доказательства в советском уголовном процессе. – Волгоград, 1988. – С. 25.

10. Белкин А.Р. Теория доказывания: Научно-методическое пособие. – М.: НОРМА, 2000. – С. 186.

11. Там саме. – С. 187.

12. Там саме. – С. 18.

13. Там саме. – С. 10.

14. Владимиров Л.Е. Учение об уголовных доказательствах. – Тула: Автограф, 2000. – С. 209.

15. Там саме. – С. 209.

16. Там саме. – С. 210.

17. Михеенко М.М. Доказывание в советском уголовном судопроизводстве. – К.: Вища школа, 1984. – С. 78.

18. Постанова Пленуму Верховного Суду України по кримінальних та цивільних справах. – К.: Юрінком, 1995. – С. 228.

19. Михеєнко М.М., Шибіко В.П., Дубинський А.Я. Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – С. 251–252.

20. Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы процессуального доказывания. – Казань, 1976. – С. 99.

21. Михеенко М.М. Доказывание в советском уголовном судопроизводстве. – К.: Вища школа, 1984. – С 79.

22.Проект КПК України за станом на 1 березня 2001 року, підготовлений робочою групою Кабінету Міністрів України. – Стаття 132.

23. Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України: Закон України від 21 червня 2001 року № 2533–111 // Голос України. – 2001. – № 116 (2 616). – Пункти 37–38.

24. Проект КПК України за станом на 1 березня 2001 року, підготовлений робочою групою Кабінету Міністрів України. – Стаття 132.