ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Профілактика корупції в органах державної податкової служби України

Реферат на тему:

Профілактика корупції в органах державної податкової служби України

Історія створення підрозділів по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби нерозривно пов\'язана зі становленням самої податкової служби. З перших днів розбудови України як незалежної держави актуальним було і залишається формування цивілізованої податкової політики, результатом якої повинні стати партнерські відносини між платниками податків і державою в особі ДПС України. Першим кроком до створення такої системи стало прийняття в липні 1990 року постанови Ради Міністрів України про створення у складі Міністерства фінансів інспекції державних доходів.

Наступним етапом розвитку податкової служби було прийняття 4 грудня 1990 року Закону України \"Про державну податкову службу в Україні\", який визначив її правовий статус [1].

У подальшому, у процесі реформування економічних відносин виникла необхідність посилити роль податкової служби у розв\'язанні проблем забезпечення стабільного надходження податків та інших платежів до бюджетів усіх рівнів, посилення роз\'яснювальної роботи та співпраці з платниками податків.

Проведені організаційні заходи були спрямовані на оптимізацію структури податкової служби за рахунок об\'єднання підрозділів МВС України та податкових інспекцій Міністерства фінансів України в боротьбі з кримінальним приховуванням доходів від оподатковування. Саме таким організаційно-правовим заходом став Указ Президента України від 22 серпня 1996 року, яким на основі попередніх організаційних структур податкових органів були створені державні податкові адміністрації на всіх рівнях [2].

Відповідно до зазначеного правового акта податкові органи були виведені зі структури місцевих органів влади, а підрозділи міліції МВС України, які здійснювали боротьбу з податковими злочинами, були підпорядковані Державній податковій адміністрації. У порівняно короткий строк були створені підрозділи податкової поліції, які у подальшому перейменовано законом у підрозділи податкової міліції.

При розробці організаційної та функціональної структури державної податкової служби керівництвом ДПА України було запропоновано створити спеціальний орган, функціональне призначення якого – виявлення та припинення негативних проявів корупційного характеру.

Створення силової структури у \"цивільній\" організації викликало полярне і в основному негативне сприйняття його ролі. Тим більше, що в раніше існуючій Головній податковій інспекції України такого підрозділу не було. Але, враховуючи світовий досвід і необхідність додаткового контролю, саме з урахуванням специфіки діяльності податкової служби та характеру формування нових взаємовідносин у сфері оподаткування, були створені підрозділи по боротьбі з корупцією в органах податкової служби.

Вагомі аргументи і переконливість керівництва ДПА України призвели до того, що 12 листопада 1996 року Прем\'єр-міністр України ухвалив нову структуру ДПА України, в якій серед інших підрозділів було створено Управління по боротьбі з корупцією.

Фактично з цього моменту в системі органів державної податкової служби розпочали своє функціонування підрозділи по боротьбі з корупцією.

Закон України \"Про боротьбу з корупцією\" четвертою статтею визначив органи, уповноважені державою на ведення відповідної роботи по боротьбі з корупцією. У переліку суб\'єктів зазначеної статті серед таких правоохоронних відомств, як МВС, СБУ, прокуратури, значилися й \"інші органи та підрозділи...\". Враховуючи зазначене, з 1996 року підрозділи по боротьбі з корупцією в органах ДПС відносилися до категорії \"інших\". Разом з тим, податкова служба не мала повноважень органів дізнання, не була наділена повноваженнями щодо проведення оперативно-розшукової діяльності. Тому надзвичайно важливим для неї стало прийняття 5 лютого 1998 року Верховною Радою України Закону України \"Про державну податкову службу в Україні\".

З прийняттям цього закону відбулося юридичне становлення податкової служби. Закон визначив статус державної податкової служби України, її функції та правові основи діяльності. Були внесені відповідні зміни до Кримінально-процесуального кодексу України [3], до законів України \"Про оперативно-розшукову діяльність\" [4] і \"Про боротьбу з корупцією\" [5]. З цього часу підрозділи по боротьбі з корупцією стали суб\'єктами оперативно-розшукової діяльності, а замість невизначеного статусу \"інші\" у ст. 4 Закону \"Про боротьбу з корупцією\" було записано конкретно \"податкова міліція\".

У ДПА України було створене Управління по боротьбі з корупцією і безпеки в органах державної податкової служби та підпорядковано безпосередньо Голові ДПА. На місцях, в усіх обласних центрах, містах Києві та Севастополі створені відділи по боротьбі з корупцією та безпеки. Структура підрозділів служби затверджена наказом Голови ДПА України і цим же наказом затверджене Положення \"Про організацію роботи підрозділів по боротьбі з корупцією та безпеки в органах державної податкової служби\".

Правовою основою діяльності підрозділів по боротьбі з корупцією є Конституція України, закони України \"Про державну податкову службу України\", \"Про міліцію\", \"Про оперативно-розшукову діяльність\", \"Про боротьбу з корупцією\", Кримінальний та Кримінально-процесуальний кодекси України, інші законодавчі акти.

В основу організаційної і практичної роботи Управління та його підрозділів на місцях покладені: Комплексна програма профілактики злочинності на 2001–2005 роки, укази та розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, рішення Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України, рішення Колегії ДПА України та інші нормативні акти.

Відомо, що від ефективності роботи підрозділів по боротьбі з корупцією залежить репутація органів державної податкової служби. Усі розуміють, що підтримка та формування позитивного іміджу ДПС є обов\'язком не тільки працівників підрозділів по боротьбі з корупцією та безпеки, а кожного податківця.

Відповідно до Закону України \"Про державну податкову службу в Україні\", Положення \"Про організацію роботи підрозділів по боротьбі з корупцією...\" основними завданнями Управління по боротьбі з корупцією та безпеки є:

– попередження, виявлення і розкриття посадових злочинів і корупції з боку працівників податкової служби під час виконання службових обов\'язків;

– профілактична робота щодо недопущення розголошення службової таємниці, втрати спеціальної техніки, зброї, документів строгої звітності та інформації, що зберігається в банках даних податкової служби;

– безпека органів державної податкової служби, її працівників та їх близьких родичів (захист від протиправних дій з боку злочинних елементів і злочинних співтовариств).