ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Правове регулювання проходження практики та стажування в підрозділах ДПС України

Через якісну специфіку управлінських відносин у сфері практичної підготовки та стажування особового складу органів податкової служби пріоритетна роль у їх правовому регулюванні належить адміністративному праву. На основі саме цієї галузі права виникають, змінюються та припиняються конкретні управлінські відносини в досліджуваній галузі підготовки співробітників податкової служби, реалізуються суб\'єктивні права і юридичні обов\'язки їх учасників. Природно, це не означає, що в регулюванні цих управлінських відносин не беруть участь інші галузі права. У зв\'язку з комплексним характером означеної управлінської діяльності окремі її сторони регулюються нормами цілого ряду галузей права. Однак потрібно все ж враховувати переважну роль адміністративно-правової форми, яка найбільше відповідає якісній специфіці будь-яких управлінських відносин. \"В силу цього більшість відносин, що знаходяться в сфері правового регулювання, функціонують як адміністративні правовідносини\" [27, с. 140].

Правове регулювання проходження практики і стажування в підрозділах системи державної податкової служби – це специфічний вплив, здійснюваний правом як особливим нормативним інституційним регулятором. Своєрідність правового регулювання полягає в наступному: 1) воно згідно з своєю соціальною природою є таким різновидом соціального регулювання, який має цілеспрямований, організований за своєю спрямованістю результативний характер; 2) здійснюється за допомогою цілісної системи засобів, реально відображаючих саму матерію права як нормативного інституційного утворення регулятора. Правове регулювання віддзеркалює так звану динамічну сутність права, забезпечує державну урегульованість управлінських відносин у сфері практичного навчання і стажування особового складу органів, служб та підрозділів податкової служби, починаючи від формування загальних правових установлень і закінчуючи їх безпосереднім втіленням в індивідуальній поведінці учасників цих відносин.