ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Правове регулювання придбання, оволодіння та застосування зброї суддями

На право зберігання і носіння вогнепальної зброї та спеціальних засобів індивідуального захисту, виданих особам, щодо яких здійснюються заходи безпеки працівниками служби дозвільної системи органів внутрішніх справ, видаються спеціальні дозволи. Облік таких дозволів здійснюється у книзі обліку. Облікові справи на вказані вогнепальну зброю і спеціальні засоби індивідуального захисту та журнал обліку таких предметів і картотека зберігаються у порядку, встановленому для документів службового користування.

Не зовсім чітко у законодавстві визначені й правові підстави застосування вогнепальної зброї. Наприклад, відповідно до п. 4 Постанови Верховної Ради України „Про порядок введення в дію Закону України „Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів\" [12] працівники суду мають право застосовувати спеціальні засоби і зброю у порядку, встановленому для працівників міліції Законом України „Про міліцію\" [13]. А особи, які беруть участь у кримінальному судочинстві, застосовують спеціальні засоби індивідуального захисту відповідно до п. 30 постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 року № 706 „Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку, зберігання і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії\"[14].

Тому дещо некоректно надавати право суддям застосовувати зброю за підставами її застосування працівниками міліції, оскільки для працівника міліції застосування вогнепальної зброї або спеціальних засобів є професійним обов\'язком, а застосування зброї працівниками суду або їх родичами лише правом громадянина на самооборону [15].

Література:

1. Про статус суддів: Закон України від 15 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 8. – Ст. 56.

2. Марочкін І.Є. Конституційно-правові засади судової влади // Правова держава Україна: проблеми, перспективи розвитку: Короткі тези доповідей та наукових повідомлень республіканської науково-практичної конференції (9–11 листопада 1995 р.) – Харків: НЮА України, 1995. – С. 290–293.

3. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 11. – Ст. 50.

4. Про забезпечення безпеки осіб, що беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 11. – Ст. 51.

5. Коваль Л.В. Юридичний статус громадян та громадська безпека // Проблеми охорони громадського порядку і вдосконалення законодавства: Матеріали науково-практичної конференції. – Харків: ХІВС, 1995. – С. 136–137.

6. Про порядок супроводження осіб, взятих під державний захист, під час забезпечення заходів особистої охорони. Затверджено наказом МВС України від 26 лютого 1998 р. № 130.

7. Про створення спеціальних підрозділів міліції для забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів, осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їхніх сімей та близьких родичів: Наказ МВС України від 23 липня 1997 р. // Офіційний вісник України. – 1997. – № 35. – Ст. 155.

8. Положення про порядок придбання, видачі, обліку, зберігання та застосування вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів індивідуального захисту працівниками судів і правоохоронних органів, а також особами, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Затверджено наказом МВС України від 24 липня 1996 р. № 523.

9. Бринцев В.Д. Одноособовий суддя у правовій державі, його статус та функції: Автореф. дис... канд. юрид. наук. – Xарків: НЮА, 1995. – 18 с.

10. Про затвердження Порядку фінансування безпеки осіб, взятих під державний захист: Наказ Міністерства фінансів, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки і Державного комітету у справах охорони державного кордону України від 11 січня 1996 р. № 5/25/21/33/20.

11. Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів. Затверджено наказом МВС України від 21 серпня 1998 р. № 622 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 42. – Ст. 1574.

12. Про порядок введення в дію Закону України „Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Постанова Верховної Ради України від 4 лютого 1994 р. № 3925 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 18 – Ст. 104.

13. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 4. – Ст. 20.

14. Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку, зберігання і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії: Постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 р. № 706 // Зібрання постанов Уряду України. – 1994. – № 1. – Ст. 17.

15. Фролов О.С. Проблеми правового регулювання та практики застосування працівниками органів внутрішніх справ вогнепальної зброї, спеціальних засобів та заходів фізичного впливу: Автореф. дис. канд. юрид. наук. – Xарків: НУВС, 2000. – 18 с.