ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Правове регулювання придбання, оволодіння та застосування зброї суддями

Таким чином, за належністю – це відомча зброя судів, а за організацією більшої частини обігу (придбання, зберігання, видачі, обліку, вилучення) – це зброя органів внутрішніх справ.

Зброя та спецзасоби будь-якому судді, при виникненні підстав, передбачених законодавством, видаються на підставі таких документів: мотивованої постанови голови суду про здійснення заходів безпеки щодо власного працівника, який потребує відповідного захисту; медичної довідки про стан його здоров\'я; довідки про заліки після проведення з ним спеціальних занять згідно з навчальним і тематичним планами з вивчення вимог відповідних законодавчих і нормативних актів; а також акта щодо наявності умов для зберігання зброї за місцем проживання таких осіб.

Причому навчання прийомам володіння вогнепальною зброєю, заходам безпеки при поводженні із нею, проведення курсу практичних стрільб (з розрахунку 120 патронів на один пістолет на рік) та здачі заліків передбачається з використанням матеріально-технічної та навчальної бази органів внутрішніх справ

Оскільки, як уже зазначалося, ця зброя має статус відомчої, вона повинна зберігатися за певних умов. Зокрема, вогнепальна зброя, боєприпаси та спеціальні засоби, що видані у тимчасове користування працівникам судів, повинні зберігатися у металевих сейфах або ящиках, прикріплених до стіни чи підлоги (анкерними бовтами), за місцем постійного проживання таких осіб. До зброї не повинні мати доступ сторонні особи.

Контроль за станом зберігання, обліку та наявністю вогнепальної зброї, боєприпасів і спеціальних засобів індивідуального захисту, виданих у тимчасове користування працівникам суду, здійснюється головами судів, що прийняли рішення про застосування заходів безпеки та за місцем проживання інспекторами відділів служби дозвільної системи та дільничними інспекторами міліції міськрайвідділів внутрішніх справ. Крім того, щоквартально працівники судів, яким видана зброя, боєприпаси та спецзасоби, повинні пред\'являти їх до органу внутрішніх справ, що їх видав, для перевірки наявності зброї, боєприпасів і спецзасобів та їх технічного стану.

Помешкання, де зберігається вогнепальна зброя судді, набуває статусу об\'єкта дозвільної системи, який підлягає перевірці з боку працівників дозвільної системи та дільничних інспекторів міліції, що за певних умов може призвести до суперечностей щодо права недоторканості житла суддів.

Передача іншим особам вказаної зброї, боєприпасів і спеціальних засобів забороняється. За відсутності потреби у зберіганні вогнепальної зброї, вона підлягає здачі до чергової частини органу внутрішніх справ, що її видав. За відсутності умов для надійного зберігання такої зброї та боєприпасів до неї за місцем тимчасового перебування працівника суду, зброя підлягає здачі до чергової частини органу внутрішніх справ за місцем проживання або тимчасового перебування таких осіб, про що робиться відповідний запис у книзі видачі озброєння та спеціальних засобів органу внутрішніх справ, до якого здано зброю, боєприпаси та спеціальні засоби на тимчасове зберігання. Зберігання вказаної вогнепальної зброї в органах внутрішніх справ здійснюється у порядку, передбаченому для зберігання табельної зброї органів та підрозділів МВС України.

У всіх випадках перевезення чи носіння зазначених предметів їх користувачі повинні мати дозволи органів внутрішніх справ на право їх зберігання і носіння. Про втрату чи крадіжку вогнепальної зброї та спеціальних засобів індивідуального захисту особа, якій вони були видані, негайно письмово повідомляє керівництво органу внутрішніх справ за місцем скоєння події та орган внутрішніх справ, який видав зброю і спеціальні засоби. Порушення кримінальних справ і проведення службових розслідувань у таких випадках здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

У випадку втрати чи псування вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів індивідуального захисту, кобур для їх носіння працівники судів відшкодовують їх вартість у десятикратному розмірі. Продаж, застава чи передача іншим особам вогнепальної зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту, виданих в особисте користування особі, щодо якої здійснюються заходи безпеки, забороняється і тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством України. ГУМВС, УМВС узагальнені відомості про видачу, а також випадки втрати чи крадіжки виданих у тимчасове користування працівникам судів і правоохоронних органів, а також особам, які беруть участь у кримінальному судочинстві, вогнепальної зброї або спеціальних засобів індивідуального захисту, про непридатність їх для подальшого користування доповідають до ГУВ і МТЗ МВС України щоквартально до 5 числа, наступного за звітним періодом місяця.

При прийнятті органом, який виніс мотивовану постанову про застосування заходів безпеки, рішення про їх скасування, вогнепальна зброя та спеціальні засоби індивідуального захисту у десятиденний термін повертаються особами, яким вони були видані, до органу внутрішніх справ, що їх видав.

Облік вогнепальної зброї та спеціальних засобів індивідуального захисту, виданих у тимчасове користування працівникам судів і правоохоронних органів, а також особам, які беруть участь у кримінальному судочинстві, здійснюється у службах озброєння управлінь матеріально-технічного і тилового забезпечення, господарчих управлінь, відділів ГУМВС, УМВС та органах внутрішніх справ у книзі обліку та картках обліку [8]. На таку зброю та спеціальні засоби у службі дозвільної системи заводиться також окрема облікова справа, яка повинна містити матеріали, що стали підставою для видачі вказаних предметів контролю за станом їх зберігання, скасування заходів безпеки та повернення зброї і спецзасобів до органу внутрішніх справ.