ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Правове регулювання поведінки державних службовців

У країнах Європейського Союзу етика державної служби охоплює мораль відповідно до різних видів державної служби – служби цивільної та/або чиновницької в органах державної влади. Такий відомий дослідник, як Ж. Зіллер [8], вказує, зокрема, на те, що сучасне розуміння поведінки державного службовця в демократичних національних державах інтегрованої Європи ґрунтується на тому, що „державна влада є владою публічною, загальнонародною, тому вона повинна слугувати народу і бути при цьому моральною та користуватися підтримкою народу\". Моральність (етичність) державної влади фактично вказує на те, наскільки службова поведінка державних службовців (чи інших службовців держави) відповідає сучасним уявленням більшості громадян про те, як повинні поводитися в різних життєвих ситуаціях представники державної влади (між собою, з пересічними громадянами, з представниками недержавних організацій тощо).

На нашу думку, загальні принципи службової етики повинні бути однаковими для усіх службовців держави, а спеціальні принципи службового поводження можуть бути встанов-лені окремо для різних видів служби в державному апараті (для податківців, митників, міліціонерів та ін.).

Оскільки Загальні правила поведінки державного службовця сформульовані не у законі, а у підзаконному правовому акті [9], починати вдосконалення правового регулювання правил поводження (як на службі, так і у приватному житті) представників держави потрібно з встановлення правил службової поведінки для тих службовців держави, на яких повністю поширюється дія чинного Закону України „Про державну службу\" (тобто для держбюро-кратів) спеціальним законом. Після цього, спираючись на загальні принципи та положення, викладені в такому спеціальному законі, можна буде розробляти особливості правил поводження для податківців, військових та інших службовців державного апарату, наділених сучасним українським законодавством спеціальним правовим статусом [3].

У правовій площині проблема етики поведінки українських державних службовців полягає у критеріях класифікації поведінки та у засобах їхнього закріплення відповідними правовими засобами. При цьому держава не повинна винаходити та запроваджувати якісь зовсім нові морально-етичні принципи та засади, ніж ті, що їх уже вироблено та перевірено українським суспільством. До того ж держава зобов\'язана враховувати зміни у ставленні більшості громадян до моралі й етики державних бюрократів як представників державної влади, відповідальних за діяльність у сфері управління державними справами.

„Помаранчеві\" політичні події в Україні засвідчують, що свідомі громадяни вже не будуть терпіти неетичну владу та її носіїв. Народ вимагає від державної влади, як влади публічної, не тільки закликів до професіональності та патріотизму, а також персональної чесності, порядності та поваги до людини і громадянина.

Етика державних службовці обумовлена змістом самої державної служби, який, як відомо, полягає у здійсненні державного адміністрування. Таку діяльність необхідно здійснювати в інтересах держави та суспільства (а не в інтересах кланів, друзів чи родичів). Тобто державна служба за своїм змістом є службою публічною, спрямованою на досягнення суспільного блага. Тому і службова діяльність кожного державного службовця повинна бути спрямована на задоволення не власних, не приватних, не групових чи якихось інших недержавних інтересів, а виключно інтересів народу та його держави. Оскільки держава та її службовці повинні служити людині і громадянину – саме в цьому потрібно бачити найвищий сенс існування держави та державної бюрократії. Більше того, державні службовці повинні намагатися забезпечити постійну довіру суспільства і громадян до державної служби та до власної держави. При цьому поведінка державних службовців (держбюрократів) повинна бути зрозумілою народу та відповідати його інтересам. Вже хоча б тому, що і держава, і її службовці утримуються з доброї волі народу та за його кошти.

Виходячи з важливості етики державної служби для нормального функціонування державного апарату та для запровадження рівноправних відносин між державною та громадянином питання поведінки державних службовців потрібно розглядати як такі, що відносяться до основних положень державної служби України. З іншого боку, правила поведінки різних груп службовців державного апарату повинні визначатися не керівниками відповідних служб, а нормативними актами загальної дії, тобто законами. Тому розробка та прийняття нормативно-правового акта з питань етики державної служби повинно відбу-ватися з урахуванням норми пункту 12 частини першої статті 92 Конституції України, якою встановлено, що основи державної служби мають врегульовуватися виключно законом [2].

Вважаємо, що, крім власне загальних моральних настанов, таким спеціальним законом потрібно також чітко встановити конкретні випадки як дозволеного, так і не дозволеного поводження усіх корпусів державних службовців (посадових осіб держслужби та інших держслужбовців). Виходити при цьому слід з того, що чим складніші та відповідальніші повноваження в сфері державного адміністрування покладено на відповідні посади держав-ної служби, тим більш стриманою, виваженою та відповідальною повинна бути поведінка державного службовця (як на службі, так і у побуті).

На нашу думку, найбільш правильно буде зосередити основні принципи етики державної служби та вимоги щодо моралі державних службовців в одному законі, найкраще, у формі кодексу.

Назва такого кодексу може бути різною, залежно від того, яку мету треба буде досягти. Якщо його назвати „Кодекс честі державного службовця\", тоді в ньому повинні будуть міститися лише моральні аспекти, за порушення яких не буде наставати юридична відповідальність. Якщо ж його назвати „Кодекс поведінки та дисциплінарної відповідальності державного службовця\", тоді в ньому можуть міститися не тільки моральні, а і правові аспекти, за порушення яких буде наставати відповідальність дисциплінарна (яка є видом юридичної).

Вважаємо, що встановлення дисциплінарної відповідальності за порушення етики державної служби буде значним кроком у напрямі протидії хамству, непатріотизму, коруп-ційності, клановості чи кумівству та іншим неетичним проявам поведінки представників державної влади, оскільки за вчинення державними службовцями дисциплінарних проступків, до них потрібно буде застосовувати дисциплінарні стягнення.