ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Правова характеристика місцевих податків і зборів (обов’язкових платежів) України

Реферат на тему:

Правова характеристика місцевих податків і зборів (обов\'язкових платежів) України

20 травня 1993 року було прийнято Декрет Кабінету Міністрів України „Про місцеві податки і збори\", яким фактично було закладено початок формування системи місцевих податків і зборів. Ним встановлювалося 16 видів місцевих податків і зборів [10].

Пізніше в тому ж 1993 році Законом України „Про доповнення Декрету Кабінету Міністрів України „Про місцеві податки і збори\" був введений місцевий податок з продажу імпортних товарів, який у 1997 році був скасований [1].

Місцеві податки і збори, механізм справляння та порядок їх сплати встановлюються сільськими, селищними, міськими радами відповідно до їх переліку і в межах граничних розмірів ставок, встановлених законами України.

Законом України „Про внесення змін і доповнень до Закону України „Про систему оподаткування\" від 2 лютого 1994 року було встановлено 15 видів місцевих податків, зборів і обов\'язкових платежів, з яких до місцевих податків належали лише два – податок з реклами та комунальний податок.

Місцевих зборів (обов\'язкових платежів) нараховувалося всіх 13 видів. До них належали: готельний збір, збір за парковку автомобілів, ринковий збір, збір за видачу ордера на квартиру, курортний збір, збір за участь у бігах на іподромі, збір за виграш на бігах на іподромі, збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі, збір за право використання місцевої символіки, збір за право проведення кіно- і телезйомок, збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей, збір за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон та збір за видачу дозволу на розміщення об\'єктів торгівлі [2].

Законом України „Про внесення змін до Закону України „Про систему оподаткування\" від 18 лютого 1997 року був введений новий вид місцевого збору – збір з власників собак та в новій редакції викладено такі збори, як збір за припаркування автотранспорту, збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей та збір за видачу дозволу на розміщення об\'єктів торгівлі і сфери послуг. Всього в 1997 році нараховувалося 16 видів місцевих податків, зборів (обов\'язкових платежів), з яких лише два (комунальний та з реклами) відносилися до податків [3; 12, с. 65].

Крім того, сюди ж деякі автори відносять так званий єдиний податок [20, с. 174].

Законом України „Про охорону культурної спадщини\" від 8 червня 2000 р № 1805-III до місцевих податків, зборів (обов\'язкових платежів) був введений екскурсійно-туристичний збір [4], який пізніше Законом України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України\" від 7 червня 2001 року № 2515-III був відмінений [5].

Пізніше Законом України „Про внесення змін до деяких Законів України\" від 3 квітня 2003 року № 703-IV був ліквідований збір за проїзд територією прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон [6].

Проектом податкового кодексу України від 14.05.2002 року, підготовленого Кабінетом Міністрів України, в статті 1026 „Місцеві податки\" пропонується ввести всього 10 видів місцевих податків і зборів, з яких 4 види податків і 6 видів зборів.

З нині існуючих 2 видів місцевих податків пропонується виключити комунальний і одночасно включити так званий шкільний податок, за використання місцевої символіки та курортний.

Проектом податкового кодексу виключаються також такі місцеві збори (обов\'язкові платежі), як збір за видачу ордера на квартиру, курортний збір, збір за участь у бігах на іподромі, збір за виграш у бігах на іподромі, збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі, збір за використання місцевої символіки, збір за право проведення кіно- і телезйомок, збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей, збір з власників собак.

Разом з тим пропонується ввести такі два види місцевого збору, як збір за організацію гастрольних заходів і збір за видачу дозволів на будівництво у населених пунктах об\'єктів виробничого та невиробничого призначення, індивідуального житлового, дачного будівництва, будівництва садових будинків і гаражів[11].

Загальну картину динаміки розвитку місцевих податків, зборів (обов\'язкових платежів) з урахуванням змін і доповнень до законодавства наглядно показано на табл. 1.

Таблиця 1

Динаміка розвитку місцевих податків, зборів (обов\'язкових платежів)

з/п

Декрет Кабінету Міністрів України „Про місцеві податки і збори\" від 20 травня 1993 року № 56-93 // ВВРУ. – 1993. – № 30. – 336 с.

Закон України „Про внесення змін і доповнень до Закону України „Про систему оподаткування\" від 02.02.1994 р. № 1304-XII // ВВРУ. від 24.05.1994 р., № 21, Ст. 130

1993

1994

Місцеві податки

1.

Податок з реклами

+

2.

Комунальний податок

+

Місцеві збори (обов\'язкові платежі)

1.

Готельний збір

+

2.

Збір за паркову автомобілів

+

3.

Ринковий збір

+

4.

Збір за видачу ордера на квартиру

+

5.

Курортний збір

+

6.

Збір за участь у бігах на іподромі

+

7.

Збір за виграш на бігах на іподромі

+

8.

Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі

+

9.

Збір за право використання місцевої символіки

+

10.

Збір за право проведення кіно- і телезйомок

+

11.

Збір за проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей

+

збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей

12.

Збір за проїзд територією прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон

+

13.

Збір за видачу дозволу на розміщення об\'єктів торгівлі

+

14.

Збір з власників собак

-