ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Правові засади посилення контролю щодо коштів місцевих бюджетів

Відповідно до частини 3 пункту 1 статті 8 та пункту 13 статті 10 Закону України „Про державну податкову службу в Україні\" [3], органи державної податкової служби організовують і здійснюють контроль за додержанням виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюджетів.

Органи стягнення надають місцевим фінансовим органам місячну звітність про фактичні надходження податків і зборів (обов\'язкових платежів) та інших доходів до бюджету, звіт про податкову заборгованість, включаючи суми недоїмки та переплат, не пізніше 12 числа місяця, наступного за звітним.

Ще одним спеціальним органом фінансового контролю є Державна контрольно-ревізійна служба України, яка здійснює контроль за цільовим та ефективним використанням коштів місцевих бюджетів; порядком ведення бухгалтерського обліку та достовірністю звітності про виконання місцевих бюджетів, кошторисів.

Головним завданням державної контрольно-ревізійної служби є здійснення державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю визначення потреби в бюджетних коштах і взяття зобов\'язань, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності в органах виконавчої влади, в державних фондах, у бюджетних установах і у суб\'єктів господарювання державного сектора економіки, а також на підприємствах і в організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів і державних фондів або використовують державне чи комунальне майно, виконання місцевих бюджетів, розроблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їм у подальшому (стаття 2 Закону України „Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні\" [2]).

Діяльність державної контрольно-ревізійної служби реалізує напрям політики держави, спрямований на обмеження видатків та інших державних витрат, посилення контролю за дотриманням фінансової дисциплін, цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна, активізацією роботи щодо усунення виявлених недоліків і порушень.

Органи державної контрольно-ревізійної служби можуть одночасно з іншими органами виконавчої влади, а саме з органами державного казначейства та державної податкової служби, проводити планові виїзні перевірки, порядок проведення яких регулюється постановою Кабінету Міністрів України, якою затверджено Порядок координації проведення планових виїзних перевірок фінансово-господарської діяльності суб\'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами [8].

Взаємодія цих органів шляхом проведення спільних контрольних заходів не закінчується. Своєчасний обмін інформацією про взяті бюджетні зобов\'язання, стан фінансування та використання бюджетних коштів допомагає здійсненню оперативного контролю.

Контроль за коштами місцевих бюджетів надзвичайно потрібний, оскільки фінансова стабільність місцевого самоврядування впливає на фінансову стабільність держави. Хоча місцевим бюджетам гарантується самостійність, проте держава здійснює їх підтримку.

Залучення спеціальних органів фінансового контролю до перевірок коштів сприяє зміцненню фінансової дисципліни. Саме висвітлені контрольні функції державних органів охоплюють перевіркою більшість питань використання коштів місцевих бюджетів.

Що стосується контролю, то, на нашу думку, спеціальні контролюючі суб\'єкти досить ефективно проводять перевірки коштів. При цьому вони не можуть діяти ізольовано від органів місцевого самоврядування, яким передають звітні дані згідно з чинним законодавством, на основі яких органи місцевого самоврядування регулюють суми видатків з урахуванням доходів, що спрямовуються до місцевих бюджетів, або, наприклад, зменшують видатки для розпорядників бюджетних коштів, які порушують бюджетне законодавство.

Взаємодія органів місцевого самоврядування зі спеціальними органами фінансового контролю посилює контроль за коштами. Із впевненістю можна сказати, що спеціальні контролюючі суб\'єкти беруть на себе значно більшу роль у здійсненні фінансового контролю, оскільки їх контроль є більш фактичним, тому що проводиться у вигляді перевірок і ревізій. Але, якщо говорити про примусові заходи, які проводяться за результатами такого контролю, то органи місцевого самоврядування мають право регулювати суми бюджетних коштів на фінансування бюджетної сфери.

Роль і значення контролю органів місцевого самоврядування за коштами місцевих бюджетів не можна заперечувати, але в поєднанні з контролем, який здійснюється спеціальними органами фінансового контролю, він є найбільш повним і результативним.

Література:

1. Бюджетний кодекс України. Прийнятий 21 червня 2001 року // Урядовий кур\'єр. – 2001. – № 131. – 25.07. – С. 5–12.

2. Про внесення змін до Закону України \"Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні\": Закон України від 12.01.05 № 2322-IV // Офіційний вісник України. – 2005. – № 6. – Ст. 340.

3. Про внесення змін і доповнень до Закону України \"Про державну податкову службу в Україні\": Закон України від 24.12.93 № 3813-12 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 15. – Ст. 84. Із змінами, внесеними Законом України \"Про внесення змін та доповнень до Закону України \"Про державну податкову службу в Україні\": Закон України від 25.03.05 № 2505-IV // Офіційний вісник України. – 2005. – № 13. – Ст. 662.

4. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.97 № 280/97 – ВР // Офіційний вісник. – 1997. – № 25. – Ст. 20.

5. Про порядок погашення зобов\'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 21.12.00 № 2181 // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 10. – Ст. 44.

6. Положення про Державне казначейство України: затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.05 № 1232 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 52. – Ст. 3275.

7. Порядок контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади: постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.99 № 339 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 10. – Ст. 390.

8. Порядок координації проведення планових виїзних перевірок фінансово-господарської діяльності суб\'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами: затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29. 01.99 №112 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 5. – Ст. 186. Із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.03 № 1625 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 42. – С. 2219.

9. Дмитренко В.М., Кірпічова С.П. Місцевий (регіональний) бюджет: чи потрібні комплексні перевірки його виконання? // Фінансовий контроль. – 2005. – № 2(25). – С.37–39.