ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Правові гарантії діяльності захисника у справах про ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів

Як свідчить практика, проблема правильної кваліфікації злочинів у нових економічних відносинах і кваліфіковане надання правової допомоги є надзвичайно гострою і делікатною сферою, яка потребує спеціальних досліджень. Як зазначає Я.П. Зейкан, матеріалу більш ніж достатньо: справи \"Бласко\", банків \"ІНКО\", \"Градобанку\" тощо. З\'ясовано, що не безгрішними виявилися і деякі державні структури, не було вироблено та чітко врегульовано на законодавчому рівні сферу економічних відносин, прикладом чого є горезвісні трасти. На такому тлі неврегульованих належним чином економічних відносин виникли обвинувачення, які фактично грунтувалися на кримінальному законі, що виходив з монополії держави на засоби виробництва. Більше того, по справі \"Градобанку\" було помилкове рішення арбітражного суду, в результаті якого були списані кошти з банку [9].

Таким чином, загальною помилкою і проблемою як для прокурора, судді, так і для захисника є нерозуміння сутності розрахунків та інших операцій господарюючого суб\'єкта, зокрема того, що надходження коштів на рахунок підприємства і подальше розпорядження ними не є ні привласненням, ні розкраданням, ні поки що ухиленням від сплати податку. На жаль, досвід ще радянських часів, сила традиції, незнання господарських відносин у нинішніх ринкових відносинах, що панують серед значної частини прокурорського і суддівського корпусу – є основними чинниками, які заважають суддям, прокурорам і захисникам діяти адекватно до економічної ситуації.

Описово-бланкетний характер статті 212 КК України робить необхідним у кожному конкретному випадку звертатися до податкового законодавства, яке визначає конкретних платників податків, їхні обов\'язки, права, строки і механізм сплати обов\'язкових внесків державі, що визначає, з одного боку специфіку злочинних діянь, спрямованих на ухилення, а з іншого – складність доказування, збирання доказів, встановлення обставин предмета доказування, в тому числі і тих, які характеризують особу підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, а також пом\'якшують кримінальне покарання [5].

Для об\'єктивного встановлення істини у справі суддя повинен вільно володіти та оперувати нормами податкового та іншого законодавства. Слід залучати спеціалістів, які надають допомогу слідчому, прокурору, судді, та експертів, здатних дати об\'єктивно експертний висновок, спеціалізація слідчих вже є, потрібна спеціалізація суддів у цій сфері.

Проте практика свідчить, що прокурори і судді відчувають неабиякі труднощі при розгляді і вирішенні справ про ухилення від сплати податків, зборів, інших обов\'язкових платежів, а тому схильні довіряти актам ревізій, документальних перевірок і висновкам працівників державної податкової служби, яких буває важко назвати об\'єктивними, адже вони незмінно захищають інтереси свого відомства. Щодо експертів з експертних установ Міністерства юстиції України, то значна частина їх також не підготовлена до висновків у сфері податкових відносин.

Захисникові ж, навіть якщо він добре орієнтується у податковому законодавстві без висновків кваліфікованих спеціалістів, важко вести захист. Зважаючи на те, що у більшості випадків кримінальні справи про ухилення від сплати податків порушуються проти конкретної особи, то і ускладнень щодо допомоги захисника в цьому напрямі не виникає, оскільки він може вступити в процес з моменту затримання особи або визнання її підозрюваною.

Труднощі виникають у зв\'язку з розслідуванням ухилень від сплати податків у порядку протокольної форми досудової підготовки матеріалів (ч.1 ст. 212 КК, ст. 425 КПК України). При такому провадженні кримінальна справа порушується прокурором, він складає обвинувальний висновок, і матеріали справи передаються в суд. Але до моменту передачі матеріалів від органу дізнання прокуророві здійснюється процесуальне встановлення всіх обставин предмета доказування, оскільки ст. 426 КПКУ передбачає, що протокол про обставини вчинення злочину повинен містити такі відомості: дані про особу правопорушника; місце і час вчинення злочину, його способи, мотиви, наслідки та інші істотні обставини; фактичні дані, що підтверджують наявність злочину і вину правопорушника; тобто відбувається доказування, під час якого збираються докази шляхом одержання пояснень від правопорушника, очевидців тощо. Але ж правопорушник, даючи пояснення, незнаючи на тонкощі процесуального законодавства і не маючи достатньої кваліфікованої правової допомоги, може зайняти таку позицію, яка може зашкодити особі, обмежити її права в подальшому, вже судовому розгляді кримінальної справи. Тоді часто змінюються показання в судовому засіданні, потрібно проводити додаткові слідчі дії, витрачати зайвий час тощо. А як давати пояснення, якщо особа (правопорушник) не володіє мовою судочинства? Обвинуваченому за таких обставин захисник призначається обов\'язково. Не реалізується в такому випадку і принцип свободи від самовикриття, закріплений Конституцією, оскільки в законі не зазначається, що правопорушник має право не давати пояснень проти себе, членів своєї сім\'ї та близьких родичів, тому що пояснення і показання не ототожнюються. На нашу думку, виключення із КПК статтей 427, 428 КПК, які передбачають права та обов\'язки правопорушника при протокольній формі досудового провадження, є передчасним і необдуманим кроком. Права і обов\'язки правопорушника потрібно закріпити нормативно, удосконаливши їх. Пропонується поряд з наданням можливості органу дізнання проводити при протокольній формі деякі слідчі дії, не пов\'язані з процесуальним примусом для полегшення здійснення доказування і встановлення обставин предмета доказування, закріпити право правопорушника за його власним вибором мати захисника з початку провадження у протокольній формі досудової підготовки матеріалів і можливість участі останнього при проведенні деяких процесуальних та слідчих дій. Також доцільно визначити процесуальний статус очевидців з наданням їм певних процесуальних прав і обов\'язків. Протокольна форма досудової підготовки матеріалів справи – процесуальна діяльність, її учасники є суб\'єктами кримінального процесу, тому в законі необхідно закріпити чітко їх права та обов\'язки. Крім того, потрібно всім поясненням надати статус джерел доказів, визначивши критерії їх допустимості, належності, достатності і достовірності.

Особливість податкового законодавства полягає в тому, що цілий ряд питань щодо сплати податків розв\'язується на основі припущень. Якщо, наприклад, фактичні затрати неоформлені належними документами, то вони до уваги не беруться, податкові органи припускають, що їх не було, і додатково нараховують податки та застосовують фінансові санкції. Для потреб податкового законодавства, хоча це і не бажано, таке можна припустити. Однак згідно з ст. 62 Конституції України обвинувачення не може обгрунтуватись припущеннями. Як бути судам у подібних випадках? Брати до уваги докази, що не підтверджують фактичні затрати, чи ні? Брати до уваги рзмір несплачених податків, виходячи з припущення про те, що витрат не було, чи враховувати такі витрати? На ці питання судова практика відповіді не дала і фактично людей засуджують, виходячи з таких припущень. Відповідно до процесуального законодавства (ст. 64 КПК України) рішення щодо доведеності обставин предмета доказування не може грунтуватись на припущеннях, особливо, що стосується питань відмови, а порушенні кримінальної справи або її закриття чи виправдання підсудного.