ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Поняття та особливості адміністративної відповідальності працівників податкової міліції

Реферат на тему:

Поняття та особливості адміністративної відповідальності працівників податкової міліції

Адміністративна відповідальність працівників податкової міліції є різновидом юридичної, а її правовою базою – насамперед, ст. 15.

Адміністративна відповідальність працівників податкової міліції має ряд особливостей, викликаних завданнями податкової міліції, де дотримуються сувора єдиноначальність і дисципліна з метою ефективного здійснення роботи щодо запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриття та розслідування, забезпечення діяльності органів державної податкової служби. Саме це обумовило особливий порядок адміністративної відповідальності відповідно до ст. 15 КпАП України працівників податкової міліції (разом з військовослужбовцями та іншими особами, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів, зокрема особами рядового і начальницького складів органів внутрішніх справ) за Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ України.

Нерідко в правозастосовчій практиці посадові особи ототожнюють дане поняття з дисциплінарною відповідальністю працівників податкової міліції. Однак при передачі правопорушника для покарання за Дисциплінарним статутом \"...підставою відповідальності є не дисциплінарний проступок, а адміністративне правопорушення. Останнє ж кваліфікується не начальником, як в разі притягнення до дисциплінарної відповідальності, а уповноваженим державним органом (посадовою особою). Саме ці органи (посадові особи) компетентні зафіксувати адміністративне правопорушення працівника податкової міліції, кваліфікувати його і у відповідних випадках направити матеріал про це до відповідного органу податкової міліції (відповідній посадовій особі). Начальнику, який одержав такий матеріал, залишається тільки, застосувавши правила Дисциплінарного статуту, вирішити питання про визначення стосовно винного конкретних заходів дисциплінарного впливу (зокрема і дисциплінарного стягнення) і реалізувати його\".

Даний порядок обумовлений тією обставиною, що це ефективний засіб протидії адміністративним правопорушенням, вчиненим працівниками податкової міліції, що тим самим дискредитують спеціальне звання та підриває авторитет податкової міліції.

Також у випадку притягнення працівників податкової міліції до адміністративної відповідальності на загальних підставах особливий порядок притягнення характеризується обмеженою кількістю мір стягнень, які застосовуються до її працівників.

Специфіка адміністративної відповідальності працівників податкової міліції в більшості випадків співпадає зі специфікою такої ж відповідальності осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців. Однак якогось загальноприйнятого визначення, що розкриває специфіку адміністративної відповідальності військовослужбовців або співробітників органів внутрішніх справ, у правовій літературі не існує, не кажучи вже про особливості адміністративної відповідальності працівників податкової міліції. У першому томі Радянської військової енциклопедії вперше була розпочата спроба ліквідувати цей недолік, хоча і не зовсім, на нашу думку, вдало. В енциклопедії зазначається, що \"адміністративна відповідальність військовослужбовця – це одна з форм юридичної відповідальності військовослужбовців за правопорушення, що не пов\'язані з виконанням службових обов\'язків і не підлягають кримінальному покаранню\".

Хотілося б висловити ряд критичних зауважень з приводу використання в цьому визначенні таких понять, які \"не пов\'язані з виконанням службових обов\'язків\" і \"правопорушення\".

Під виконанням військовослужбовцем службових обов\'язків розуміється \"не сам факт перебування особи на військовій службі, а з виконанням конкретних обов\'язків, покладених на неї законом, військовими статутами та наказами командирів (начальників)\".

Цивільним адміністративним органам, які накладають на військовослужбовців адміністративне стягнення, неможливо визначити, чи знаходився порушник під час виконання службових обов\'язків, чи ні.

Найбільш яскравим проявом виконання військовослужбовцем службових обов\'язків є виконання ним наказів, оскільки в умовах військового підпорядкування та єдиноначальності \"непокора утворює активні дії, які виражаються у відкритій відмові від виконання наказу начальника, а так само в іншому умисному невиконанні наказу\", та карається відповідно до ст. 402 КК України.

У ст. 36 Статуту внутрішньої служби ЗС України зазначено, що командир \"відповідає за відданий наказ і його наслідки та відповідність наказу законодавству, а також за невжиття заходів для його виконання, зловживання, перевищення влади чи службових повноважень\".

За віддання і виконання явно злочинного наказу (розпорядження) винні особи притягуються до відповідальності згідно із законом.

Перш за все, необхідно зауважити, що відповідно до ст. 60 Конституції України \"Ніхто не зобов\'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.

За віддання і виконання явно злочинного наказу настає юридична відповідальність\".

Норми кримінального законодавства також закріплюють обставини, за наявності яких особа, яка не виконує наказ, не підлягає відповідальності, так п. 3 ст. 41 КК України закріплює, що \"Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка відмовилася виконувати явно злочинний наказ або розпорядження\", п. 5 цієї ж статті визначає: \"Якщо особа не усвідомлювала і не могла усвідомлювати злочинного характеру наказу чи розпорядження, то за діяння, вчинені з метою виконання такого наказу чи розпорядження, відповідальності підлягає тільки особа, що віддала злочинний наказ чи розпорядження\".

Виходячи з цього, можна сформулювати єдиний принцип, відповідно до якого, особа, яка здійснила адміністративне правопорушення \"за наказом начальника, взагалі повинна звільнятися від адміністративної відповідальності\". Вся відповідальність у даному випадку покладається на посадову особу, яка віддала наказ. Але при цьому необхідно зауважити, що особа звільняється від адміністративної відповідальності тільки в тому випадку, якщо вона виконувала законний наказ або розпорядження, а відповідно до норм п. 2 ст. 141 КК України вважається, що наказ або розпорядження є законними, якщо вони віддані відповідною особою в належному порядку та в межах її повноважень, за змістом не суперечать чинному законодавству, не пов\'язані з порушенням конституційних прав та свобод людини і громадянина. Виходячи з вищенаведеного, у визначенні адміністративної відповідальності працівників податкової міліції недоцільно додатково вказувати про звільнення їх від адміністративної відповідальності при виконанні службових обов\'язків. Крім цього, у даному визначенні не зрозуміло, за які \"правопорушення, що не є кримінально карними, настає адміністративна відповідальність\".

На наш погляд, для визначення такого поняття доцільно використовувати формулювання, закріплене в ч. 2. ст. 9 КпАП, а саме –\"правопорушення, передбачені цим Кодексом...\". Виходячи з того, що в Кодексі про адміністративні правопорушення закріплені діяння, які не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності, немає необхідності про це зайвий раз говорити.

Таким чином, можна запропонувати наступне визначення: \"Адміністративна відповідальність працівників податкової міліції – це одна з форм (їхньої) юридичної відповідальності, яка настає за правопорушення, передбачені Кодексом про адміністративні правопорушення\".

Однак і це визначення суто формальне і не містить вказівок на специфіку адміністративної відповідальності працівників податкової міліції, а тому його необхідно удосконалити. Досить повне визначення адміністративної відповідальності працівників податкової міліції можна представити, на нашу думку, наступним чином: \"Адміністративна відповідальність працівників податкової міліції – це одна з форм (їхньої) юридичної відповідальності, що характеризується особливим порядком реалізації, обумовленої специфікою державної податкової служби, яка настає за правопорушення, передбачені Кодексом про адміністративні правопорушення\".

Для кращого розуміння інституту адміністративної відповідальності працівників податкової міліції необхідно розглянути міри адміністративного примусу.