ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Поняття легалізації (відмивання) доходів і майна, одержаних злочинним шляхом, стан та види правового регулювання боротьби з нею

16.01.2004 р. Кабінетом Міністрів України разом із Національним банком України прийнято спільну Постанову № 45, якою затверджено „Програму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом\". Згодом Розпорядженням КМУ від 03.08.2005 року № 315-Р схвалено Концепцію розвитку системи запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансування тероризму на 2005–2010 роки. Основною метою даних програм є продовження роботи над створенням ефективної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, усунення причин та умов, які спричинили застосування санкцій проти України.

Крім названих нормативно-правових актів, питання боротьби з „відмиванням брудних коштів\" регулюється такими законами: „Про банки та банківську діяльність\" від 7 грудня 2000 р., із змінами та доповненнями, „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг\" від 12 липня 2001 року, із змінами та доповненнями. Як свідчить статистика, останнім часом небанківські установи все частіше використовують для розміщення нелегально отриманих доходів і введення їх у звичайний фінансовий оборот. Багато в чому ця тенденція пов\'язана з більш досконалим законодавством, що стосується боротьби з легалізацією „брудних\" коштів у банківській системі, та порівняно кращою організацією моніторингу в цьому напрямі.

Особливе місце з виявлення, розслідування та розкриття злочинів з легалізації „відмивання\" грошових коштів та майна, одержаних злочинним шляхом, належить податковим органам. Стратегія діяльності ДПА України в 2004 році у напрямі викриття вищевказаного злочину, переорієнтовано на виявлення та ліквідацію широкомасштабних схем, тяжких і резонансних злочинів, та налагодження чіткої оперативної взаємодії з іншими правоохоронними органами особливо структурними їх підрозділами, на які покладені в межах своєї компетенції завдання супроводження зовнішньоекономічних операцій та протидії легалізації (відмиванню) „брудних\" коштів, яке має на меті стратегічне завдання – підрив фінансової бази організованої злочинності, стала одним із важливих чинників рішення FАТF виключити Україну у лютому 2004 року з переліку країн, що не співпрацюють у боротьбі з „відмиванням\" грошей. Дане рішення було сприйнято в Україні, як позитивний сигнал про схвалення процесу побудови національної системи протидії та пропозиції, щодо подальшої співпраці по імплементації міжнародних стандартів.

Одним із важливих напрямів діяльності ДПА України є налагодження взаємодії з Державним департаментом фінансового моніторингу (постанова КМУ „Про утворення Державного департаменту фінансового моніторингу\" від 10.01.2002 р. № 35). Зокрема, з обміну інформацією на підставі укладеної 9 червня 2003 року Угоди № 5 „Про загальні засади співробітництва між Державним департаментом фінансового моніторингу (далі – ДДФМ) та ДПА України\". Крім вищезазначеної Угоди, порядок обміну інформацією між ДДФМ і ДПА України регулюється Угодою „Про взаємодію інформаційних систем ДДФМ та ДПА України\" від 12.08.2003 № 16, та спільним наказом від 12.08.2003 р. № 94/387, зареєстрованим у Мін\'юсті 27.08.2003 р. за № 740/8061 „Про затвердження порядку надання Державним департаментом фінансового моніторингу ДПА України, узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов\'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та отримання інформації про хід їх опрацювання\".

Як свідчить практика, проникнення „брудних\" коштів у легальний сектор економіки є прямою загрозою розвитку і безпеці кожної держави. Внаслідок цього усунення причин і наслідків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в Україні, є надто важливою проблемою, вирішення якої перебуває на постійному контролі усіх ланок влади. Інтеграція України в європейські та світові економічні структури вимагає зміцнення її економіки, створення сприятливого інвестиційного клімату, виконання міжнародних угод щодо економічного співробітництва та боротьби з господарськими злочинами. Удосконалення системи відмивання та протидії легалізації незаконних доходів і фінансування тероризму сприятиме становленню та розвитку України, як демократичної правової держави, забезпеченню захисту її національних інтересів, удосконаленню соціально-економічних відносин і формування засад громадського суспільства, прискорить процеси інтеграції України до Європейського Союзу.

Література:

1. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванн/) доходів, одержаних злочинним шляхом: Закон України від 28.11.2002 р. №249-IV, і змінами та доповненнями.

2. Про боротьбу з корупцією: Закон України від 05.10.1995 № 356/95-ВР зі змінами та доповненнями.

3. Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією: Указ Президента України від 06.11.2003р. № 84/2003.

4. Програма протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: Постанова КМУ разом із НБУ від 16.01.2004 р. № 45.

5. Про затвердження Порядку надання Держфінмоніторингом ДПА України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов\'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та отримання інформації про хід їх опрацювання: спільний Наказ Держфінмоніторингу і ДПА України від 12.08.2003 р. № 94/387.

6. Про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин: Конвенція ООН від 19 грудня 1988 р.

7. Про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом: Конвенція Ради Європи від 8 листопада 1990 року.

8. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 05.04. 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2002. – 1104 с.

9. Відмивання грошей: кримінально-правова кваліфікація, запобігання злочинності, законодавство та міжнародний досвід: Навчальний посібник / Азаров М.Я., Ярошенко Ф.О., Мельник П.В. Жвалюк В.Р. – Ірпінь, Національна академія ДПС України, 2004.