ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Податкові перевірки: поняття та особливості правового регулювання

Таким чином, можна зробити висновок, що в Україні відсутня чітка взаємопов\'язана система механізмів податкового контролю, не існує вичерпного переліку перевірок і підстав їх проведення. Закріплені Законом про ДПС підстави не є універсальними для усіх передбачених законодавством видів перевірок. Більше того, в умовах постійної зміни системи оподаткування та удосконалення методів і форм податкового контролю в одному правовому акті не можна виписати усі можливі підстави для проведення кожного із видів перевірок. Та й чи потрібно це?

Враховуючи те, що постійно розширюється перелік підстав для податкових перевірок з метою закріплення гарантій платників податків від надмірного втручання контролюючих органів, можна запропонувати більш простіше та ефективніше вирішення проблеми. На нашу думку, достатньо законодавчо закріпити принцип, згідно з яким податкові органи не мають права протягом одного календарного року проводити дві виїзні перевірки одного і того ж платника по одних і тих самих податках за один і той же період. Виняток може бути лише у трьох випадках: реорганізація такого платника; оскарження ним результатів попередньої податкової перевірки; за рішенням вищого податкового органу за умови, що стосовно інспекторів, які проводили попередню перевірку, розпочато службове розслідування або порушено кримінальну справу за фактами, пов\'язаними з проведенням попередньої перевірки.

За наявності у законодавстві такого принципу відпаде потреба у розподілі податкових перевірок на планові та позапланові. Це питання може бути передано на розсуд податкових органів. Бажано закріпити лише загальні підстави для проведення перевірок. Зокрема, крім трьох названих у попередньому абзаці, як ще одну підставу також можна передбачити наявність у податкового органу інформації про порушення платником податків законодавства, контроль за яким покладено на податкові органи.

Законодавче врегулювання проблем податкових перевірок дозволить більш чітко визначити підстави, межі та способи здійснення податкового контролю органами державної податкової служби, запобігатиме порушенню прав і законних інтересів платників податків.

Література:

1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканність, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист): Закон України від 12.01.2005 № 2322-IV // Урядовий кур\'єр. – 2005. – № 29.

2. Про внесення змін до Закону України \"Про Державний бюджет України на 2005 рік\" та деяких інших законодавчих актів України: Закон України від 25.03.2005 № 2505-IV // Голос України. – 2005. – № 59.

3. Про державну податкову службу України: Закон України від 04.12.1990. № 509-XII (в редакції Закону України від 24 грудня 1993 року № 3813-XII) // Голос України. – 1994. – № 26.

4. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України від 06.07.95 №265/95-ВР (в редакції Закону України від 1 червня 2000 року № 1776-III) // Урядовий кур.\'єр. – 2000. – № 129.

5. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28 грудня 1994 року № 334/94-ВР (в редакції Закону України від 22 травня 1997 року № 283/97-ВР) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 27. – ст. 181.

6. Про порядок погашення зобов\'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 21.12.2000 № 2181-III // Урядовий кур\'єр. – 2001. – № 33.

7. Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності: Указ Президента України від 23.07.1998. № 817/98 // Урядовий кур\'єр. – 1998. – № 143.

8. Про порядок координації проведення планових виїзних перевірок фінансово-господарської діяльності суб\'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.1999 № 112 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 5. – ст. 168.

9. Про затвердження форми Акта про результати камеральної перевірки податкових декларацій (розрахунків) по окремих загальнодержавних і місцевих податках і зборах: наказ Державної податкової адміністрації України від 27.10.2004. № 616 // Вісник податкової служби України. – 2004. – № 43.

10. Положення про проведення перевірок стану збереження активів платника податків, які перебувають у податковій заставі, затверджене наказом державної податкової адміністрації України від 20.09.2004 № 544 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 39. – ст. 2623.

11. Басов С.В. Налоговый контроль за поступлением в бюджет налога на добавленную стоимость :: Дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10.– М., 2003.

12. Кучеров И.И., Судаков О.Ю., Орешкин И.А. Налоговый контроль и ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах / Под ред. И.И. Кучерова. – М.: АО \"Центр ЮрИнфоР\", 2001.

13. Кучерявенко Н.П. Основы налогового права: Учебное пособие. – Харьков: Легас, 2001.

14. Налоги и налоговое право: Учебное пособие / Под ред. А.В. Брызгалина.– М., 1997.

15. Ногина О.А. Налоговый контроль: вопросы теории. – СПБ.: Питер, 2002.

16. Савченко Л.А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні: Монографія. – Ірпінь, Академія державної податкової служби України, 2001.

17. Уткин В.В. Налоговая проверка как форма налогового контроля // Актуальные проблемы финансового права: Сборник науч. ст., посвящ. 75-летию доктора юридических наук, профессора РАН ВШ Н.И. Химичевой / Под ред. Е.В. Покачаловой. – Саратов.: ГОУ ВПО \"Саратовская государственная академия права\", 2003.– С.127–137.

18. Шаров А.С. Организационно-правовые формы осуществления налогового контроля в Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14. – М., 2001

19. Щербинин А.Т. Проблемы повышения эффективности налогового контроля: Дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10. – М., 1997.