ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Податкові злочини у сфері економічної злочинності (виявлення, розкриття, розслідування)

Пільги з податку на прибуток підприємств у загальному обсязі пільг становлять 5,3 відсотка і за 2003 р. становили 3,4 млрд грн і збільшились за сім років у 1,9 разів. Найбільш поширеною пільгою з податку на прибуток підприємств є зменшення оподаткованого прибутку на суму балансових збитків, отриманих платником податку у попередніх звітних періодах. За 2003 р. згідно з чинним законодавством більш ніж 7,5 тис підприємств на покриття таких збитків спрямували 1,2 млрд грн, або 34,3 відсотків загальної суми пільг з податку [4, с. 94].

За даними Держкомітету України, коефіцієнт злочинності (на 100 тис. населення) збільшився з 713 у 1990 році до 1147 у 2000 році (в 1,6 раза). Лише по лінії МВС України з 1986 року, тобто з початку перебудови, по 2000 рік кількість зареєстрованих злочинів в Україні збільшилася у 2,2 раза. При цьому за цей період кількість тяжких злочинів зросла більше ніж у 4 рази. Якщо у 1990 році їх було 52 359, то в 2000 році їх нараховувалося 211040 [5, с. 1].

Після посилення державного контролю в 1996–2000 роках кількість викритих посадових злочинів зросла майже втричі. За спеціально проведеними дослідженнями, у корумпованих відносинах перебувало близько 90 % комерційних структур і майже 40 % підприємців. Проте кожна друга кримінальна справа, порушена за фактом корумпованих дій, закривалася під час досудового розслідування. Серед засуджених за економічні злочини в 15 разів більше службовців, ніж інших категорій населення [5, с. 12].

До злочинів, що посягають на економічні інтереси держави, відносяться і злочини у сфері оподаткування [1, с. 132–133].

Злочини в сфері оподаткування займають значне місце серед економічних. Такі злочини і правопорушення стали одним з основних джерел тіньової економіки і накопичення капіталів протиправного походження, оскільки пронизують практично всі сфери суспільно-економічних, організаційно-уравлінських і цивільно-правових відносин. Постійне збільшення кількості зареєстрованих підприємств, зокрема і фіктивних, виникнення професійних груп, що займаються відмиванням коштів незаконного походження через фіктивні структури – конвертаційні центри, їхня скоротечна ліквідація чи реорганізація не дозволяє організувати ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю, обчисленням і сплатою податків та інших обов\'язкових платежів.

Так, у 1998 році державна податкова служба України здійснювала контроль за діяльністю 693,6 тис. підприємств, установ і організацій усіх форм власності (у 1991 році їх нараховувалося 239,1 тис.), з них – 651 тис. платників основних видів податків і зборів, а також за діяльністю 927,3 тис. платників, громадян-підприємців (у 1991 році їх було 128 тис.). При цьому в 1998 році було проведено документальних перевірок на 51,5 % (335 тис.) підприємств, з яких у 64,9 % випадків (217,3 тис.) встановлено порушення податкового законодавства. Із 305,3 тис. перевірених громадян-підприємців порушення податкового законодавства встановлено у кожного другого [2, с. 89–90].

Лише в одному 2002 році частка надходжень, які контролювалися ДПА, у Зведеному державному бюджеті України становила 70 відсотків. У подальшому лише за 4 роки щорічно обсяги надходжень виросли з 23,6 млрд грн до 38,3 млрд грн, або в 1,5 раза [11, с. 1].

Певні дані містяться в повідомленнях про результати роботи правоохоронних органів за цей же рік: з січня по серпень 2002 р., наприклад, тільки на півдні України правоохороними органами ліквідовано 398 підпільних цехів, з них 181 з виробництва фальсифікованої алкогольної продукції [1, с. 517].

У листі ДПА України від 14 квітня 2003 р. № 5953/7/26-1117 „Про стан боротьби зі злочинністю в сфері оподаткування за 3 місяці 2003 року та заходи щодо її посилення\" вказується про ліквідацію 259 підпільних цехів [1, с. 517].

Ці фрагментарні дані доповнюють загальну картину динаміки викриття підпільних цехів. Так, у 1999 році було викрито 105 підпільних цехів, у 2000 році – 196, у 2001році – 220, у 2002 році – 675, у 2003 році – 669, у 2004 році – 824 [1, 517].

В Указі Президента України „Про посилення державного контролю за виробництвом і обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, забезпечення захисту життя і здоров\'я громадян\" від 3 березня 2004 р. № 266/2004 зазначається, що „за оцінками експертів, з цього часу у тіньовому обігу знаходиться 25–30 відсотків ринку алкоголю\" [10].

Література:

1. Антипов В.І. Тіньова економіка та економічна злочинність: світові тенденції, українські реалії та правові засоби контролю (теоретико-методологічне узагальнення). – Вінниця: ДП ДКФ, 2006. – 1040 с.

2. Діяльність податкової служби України у 1998 році // Матеріали ДПА України. – С. 89–90.

3. Грошово-кредитна та банківська статистика // Бюлетень Національного банку України. – 2000. – № 1. – 91 с.

4. Звіт рахункової палати України за 2003 р. Розглянуто на засіданні Колегії Рахункової палати 2 березня 2004 р. – www.acrada.gov.ua

5. Микитчик О.В. Злочин як соціальне явище: філософсько-правовий аспект: Авторефе-рат дис. ... на здобуття вченого ступеня к.ю.н. по спеціальності 12.00.12 – філософія права. – К., 2002. – 16 с.

6. Національна безпека України 1994–1996 рр. // Наукова доповідь НІСД. – К., 1997. – 196 с.

7. Попович В.М. Економіко-кримінологічна теорія детенізації економіки: Монографія. – Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2001. – 524 с.

8. Скворцов М. Тіньова економіка і боротьба з податковими злочинами // Іменем закону. – 1996. – № 7. – 15.

9. Теневая экономика (экономические, специальные и правовые аспекты): Материалы научной конференции. – М. – 1996.

10. Про посилення державного контролю за виробництвом і обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, забезпечення захисту життя і здоров\'я громадян: Указ Прези-дента України від 3 березня 2004 року № 9 266/2004 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 10. – С. 574.

11. Цимбал Г.П. Взаємодія як умова забезпечення виявлення і розслідування податкових злочинів: Автореф. дис. ... канд.юрид.наук: 12.00.09 / Національна академія ДПС України. – К., 2005. – 19 с.