ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Поділ влади та діяльність федеральних судів Сполучених штатів і судів України

Реферат на тему:

Поділ влади та діяльність федеральних судів Сполучених штатів і судів України

У класичному вигляді теорія поділу влади була розроблена мислителями кінця XVII – початку XVIII ст. Вона одержала втілення в конституційному законодавстві і державному будівництві практично усіх країн світу. Сьогодні у світі практично немає жодної конституції, де б судовій владі не приділялося спеціальної глави, у якій визначається її специфіка, характер взаємин з іншими гілками влади, юридичні наслідки рішень, що виносяться судом. Розсередження повноважень між гілками влади, як у Сполучених Штатах так і в Україні, відіграє певну роль у житті громадян, суспільства та держави. Сьогодні ця теорія є предметом вивчення, оскільки змінюється співвідношення економічних і політичних сил у суспільстві, рівень демократії, ускладнюється процес управління державою.

У науковій літературі поставлена проблема частково розглядалася у працях як українських та російських учених – С. Василюка, М. Кравчука, С. Тимченко, М. Тесленко, В. Стефанюка, В. Шишкіна, М. Саликова, В. Шумилова, С. Боботова, И. Жигачева та інших, так і американських – В. Бернхема, Андерсона Барнетта та інших. Але дослідження цієї проблеми продовжує залишатися актуальним. Як саме поділ влади впливає на повноваження та дію судової влади у Сполучених Штатах та Україні, стало метою цієї статті. Виникає необхідність всебічного наукового аналізу впливу розподілу влади на судову владу, визначення основних тенденцій взаємодій судової влади з законодавчою та виконавчою, а також аналізу перевірки конституційності законів та визнання її значимості у системі „стримань та противаг\".

Поділ влади й федералізм мають переваги в розосередженні повноважень між окремими гілками державної структури США, бо вони роблять юридичну систему комплексною. Вважається, що поділ влади у Сполучених Штатах впливає на основу „юридичної сили\", яка використовується федеральними судами, відповідно до ст. III Конституції. Судову владу США від імені федерації здійснювали Верховний суд та нижчі суди, утворення яких було віднесене Конституцією до компетенції Конгресу США. На першій сесії Конгресу було прийнято закон про судоустрій 1789 р., який заснував систему федеральних судів, діючу з деякими змінами і по цей час. Було утворено три категорії федеральних судів – окружні, апеляційні та Верховний суд США. На нижчому рівні знаходяться окружні федеральні суди першої інстанції. Сьогодні існує 94 федеральних судових округи. Навіть у кожному штаті є один окружний федеральний суд [1]. Апеляції, які подавалися на рішення федеральних окружних судів першої інстанції, направлялися до окружних федеральних апеляційних судів США. З них справи можуть передаватися у Верховний суд США. Найвищим федеральним судом США є Верховний, який складається з 9 суддів, один з яких визначається, як Головний суддя. Процедура виборів членів Верховного суду є одним з прикладів дії принципу поділу влади, який доповнюється системою „стримань та противаг\". Президент призначає Верховного суддю та членів Верховного суду за згодою Сенату пожиттєво. Велике значення цього повноваження пояснюється тим значним впливом, який справляють рішення суду на правну систему. Президент за Конституцією міг призначити лише кваліфікованих суддів, а також не міг звільняти тих, з рішеннями яких він не згоден. Тому ніхто не міг стати членом Верховного суду без санкції верхньої палати Конгресу – Сенату, який у свою чергу не міг дати відповідної санкції, не пересвідчившись у певній високій кваліфікації кандидата. Міністерство юстиції координує процес вибору кандидатів у федеральні суди, а сенатська комісія у справах судівництва проводить слухання кожного кандидата і вносить свої рекомендації пленуму Сенату. Федеральні судді після затвердження Сенатом залишаються на своїх посадах на необмежений час. Але ні Президент, ні Конгрес не могли звільнити без поважних причин суддю, призначенного на посаду члена Верховного суду, а також не повинні були звертати увагу на політичні погляди представників інших гілок влади.

Конституція відносить до компетенції федеральних судів справи, пов\'язані з застосуванням Конституції, федеральних законів та міжнародних договорів, спори між двома штатами, а також спори, в яких однією стороною є Сполучені Штати. Кожний рік у федеральних судах розглядається більше ніж 70 тис. справ [2, с. 87]. До справ федеральних судів відносяться спори, що стосуються цивільних і карних законів, схвалених Конгресом. Федеральне законодавство охоплює такі справи, як антитрестовські питання, робітничі відносини, прибуткові податки та забезпечення громадянських прав. Крім того, федеральний суд розглядає справи, в яких сума спору перевищує 50 000 доларів. Це так звана „юрисдикція відмінностей\", згідно з якою справа розглядається нейтральним федеральним судом. Деякі кримінальні справи визначаються Конгресом як федеральні злочини і розглядаються тільки окружним федеральним судом. Це, наприклад, пограбування банку або злочини, пов\'язані з наркотиками.

З 1803 р. по справі, яка розглядалася на чолі відомого судді Маршалла, починається практика перевірки конституційності законів. Тлумачення Конституції та перевірка конституційності того чи іншого законодавчого акта здійснювалося Верховним судом США під час розгляду конкретних судових справ. Першим прикладом застосування цього принципу було рішення Верховного суду США у судовій справі Марбері проти Медисона (Marbury v. Magison). Голова Верховного суду Маршалл зазначив: \"Виключною справою і обов\'язком судової влади є тлумачення сутності закону. Ті, хто застосовують загальне правило у конкретному випадку, повинні обов\'язково роз\'яснити і витлумачити це правило. Якщо закони суперечать один одному, суд повинен вирішити порядок застосування кожного з них\" [3, с. 85]. Оскільки у праві США існує доктрина судового прецедента, то вказівка Верховного суду на неконституційність будь-якого закону стає обов\'язковою для нижчих судів. Закон, який проголошено неконституційним, стає недійсним (так зване „голе право\").

Багато федеральних законів, а також дій виконавчих органів, які порушували Конституцію, було скасовано Верховним судом США. Наприклад, у судовій справі Шектер Полтрі Корп проти Сполучених Штатів зазначено, що законодавча влада надала Президентові право видавати закони для всіх видів бізнесу для забезпечення чесної конкуренції. Але Верховний суд заявив, що надання такого права Президентові суперечить концепції поділу влади, бо тільки законодавча влада має право ухвалювати закони. Відносини судової влади з виконавчою також демонструють дію системи стримань і противаг. Президент не тільки має право укладати договори та призначати федеральних суддів та інших урядовців США лише за згодою Сенату, а й несе відповідальність згідно із статтею II Конституції, так як він повинен здійснювати нагляд за точним дотриманням законів. Судова влада не здійснює нагляд щодо зовнішньої політики, дій військових урядовців і політичних питань, бо згідно з Конституцією ці справи передаються на розгляд виконавчої влади. Але існують винятки у військовій сфері. Суди можуть здійснювати перевірку та забезпечувати дотримання військовими своїх норм, а також нагляд за конституційними правами військових.

У внутрішніх справах судова влада має більше повноважень при визначенні обмежень повноважень виконавчої влади, що підтверджує реальність дії принципу поділу влади. Прикладом має стати „уотергейтська справа\", за якою у 1974 р. Верховний суд при розгляді справи Президента Ніксона проти США (United State v. Nixon) просив його передати магнітофонні плівки із записами, як матеріал для звинувачення у кримінальній справі. Таким чином, по цьому прецедентному рішенню була встановлена юрисдикція Верховного суду щодо дій Президента США.

Верховний суд розглядає апеляції на рішення апеляційних судів з будь-яких штатових верховних судів, а також має право визначати справи, для розгляду яких потрібно звернутисядо суду з петицією, де зазначені важливі причини оскарження. Справи в Верховний суд поступають у порядку апеляції: