ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Першочергові слідчі дії при розслідуванні злочинів, пов’язаних з інкасацією грошових коштів

Не менш важливе доказове значення може мати висновок криміналістичної експертизи. Вона призначається в тих випадках, коли на місці нападу виявлена частина якого-небудь предмета, інша частина якого вилучена в підозрюваного, або коли в підозрюваного знайдені предмети, що належали потерпілому, а в останнього залишилися частини цих же предметів.

Крім розглянутих експертиз, по справах даної категорії може виникнути необхідність у призначенні дактилоскопічної експертизи для ідентифікації особистості за слідами пальців рук. За рішенням експерта можна поставити наступні питання: чи є на представленому об\'єкті сліди рук; чи придатні вони для ідентифікації особи; якою рукою і якими пальцями залишені сліди на даному предметі; яке положення слідів пальців рук, яка їхня локалізація на різних предметах; чи має якісь особливості побудова кисті руки особи, яка залишила слід; чи не було на руках сторонніх предметів: кілець, рукавичок тощо; як давно залишені сліди рук; яка кількість осіб перебувало на місці події; чи належать сліди рук одному або декільком особам; чи не залишені сліди рук конкретною особою [8, с. 340].

Наступним видом експертизи яка призначається у справах про злочини проти грошової інкасації може бути трасологічна експертиза для ідентифікації людини за слідами взуття, а також для ідентифікації слідів транспортних засобів і знарядь злому. При призначенні трасологічної експертизи слідів взуття можуть вирішуватися такі питання: яким взуттям залишені сліди; які особливості мають взуття, панчохи, носки; які фізичні властивості має особа, яка залишила сліди; який напрямок і характер руху людини; однією чи декількома особами залишені сліди взуття; чи залишені сліди взуттям, панчохами або носками, вилученими в даної особи.

На вирішення трасологічної експертизи слідів знарядь й інструментів (механоскопічна експертиза) можуть ставитися такі питання: чи є на поверхні об\'єкта сліди, залишені сторонніми предметами; який механізм утворення цих слідів; з якої сторони і у якому напрямку відбулося ушкодження даного об\'єкта; до якого виду або типу відноситься ця зброя, якою залишені сліди; який мінімальний час необхідно для вчинення даного злому; якими фізичними властивостями повинна володіти особа, що вчинила злом; чи володіла особа навичками користування даним інструментом чи механізмом; одним чи декількома знаряддями залишені дані сліди; чи не утворені сліди на декількох об\'єктах одним і тим же знаряддям; чи не утворені дані сліди знаряддям, представленим на експертизу [8, с. 524].

Судова транспортно-трасологічна експертиза має наступні можливості: яким видом транспорту, типом, моделлю автомобіля (мотоцикла, велосипеда, трактора тощо) і якими його частинами залишені сліди; якою моделлю шини залишені сліди; яким колесом транспортного засобу залишені сліди; у якому напрямку рухався транспортний засіб, що залишив сліди; чи залишені сліди даним транспортним засобом; чи не є виявлений предмет частиною даного транспортного засобу, і чи не становили вони раніше єдине ціле [8, с. 526].

Іноді криміналістична експертиза призначається з метою ідентифікації особи по фотографії. А також може бути призначена хімічна експертиза для дослідження різних речовин, виявлених на підозрюваному або на знаряддях злочину, з метою встановлення їхньої однорідності з речовинами, вилученими з місця нападу [8, с. 623].

Крім зазначених вище експертиз у справах даної категорії, залежно від обставин і способу здійснення злочину можна провести такі експертизи, як механоскопічна експертиза слідів одягу і її ушкоджень, судово-трасологічна експертиза замикаючих пристроїв, судова експертиза об\'єктів волокнистої породи, судово-медична експертиза речових доказів, судово-ботанічна й судово-ґрунтознавча експертизи. Представити повний перелік експертиз по справах даної категорії неможливо, тому що по кожній конкретній справі повинен проводитися індивідуальний підхід і визначені конкретні види судових експертиз, з урахуванням об\'єктів, які є можливість дослідити.

Таким чином, для досягнення позитивного результату при розслідуванні злочинів проти інкасації грошових коштів, необхідно володіти методикою розслідування цієї категорії справ і знати можливості фахівців для залучення їх до відповідних досліджень.

Література:

1. Советская криминалистика: методика расследования отдельных видов преступлений / Под ред. В.К. Лисиченко. – К., 1988. – 405 с.

2. Колесниченко А.Н., Коновалова В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений: Учебное пособие. – Х.: Харьк. юрид. ин-т, 1985. – 93 с.

3. Танасевич В.Г., Образцов В.А. О криминалистической характеристике преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. – М., 1976. – Вып. 25. – С. 94–105.

4. Матусовский Г.А. Проблемы совершенствования методики расследования преступлений //Актуальные проблемы формирования правового государства: Краткие тезисы докл. и науч. сообщ. респ. науч. конф. – X., 1990 – С. 280–282.

5. Руководство для следователей / Под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. – М.: ИНФРА-М, 1997. – С. 732.

6. Звирбуль А.К., Смыслов В.И. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений. – М.: 1982. – С. 45.

7. Руководство для следователей / Под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. – М.: ИНФРА-М, 1997. –С. 732.

8. Гриненко А.В. Руководство по расследованию преступлений: Учебное пособие. – М.: Изд-во НОРМА, 2002. – С. 768.