ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Першочергові слідчі дії при розслідуванні злочинів, пов’язаних з інкасацією грошових коштів

У випадках встановлення підозрюваного його необхідно затримати, провести особистий обшук, огляд, обшук за місцем проживання або роботи, а потім допитати.

Четверта ситуація – якщо за результатами розшуку по „гарячих слідах\" підозрювана особа не була встановлена, то надалі слід провести: огляд місця події, допит, а, за необхідності, й огляд потерпілого, допит свідків, чиї показання мають важливе значення. Допитувати їх доцільно відразу ж на місці події.

Отримані при цьому докази й інформація, що орієнтує, всебічно оцінюється і може бути використана для коректування комплексу подальших слідчих дій й оперативно-розшукових заходів, невідкладність яких обумовлена результатами попереднього розслідування (наприклад, виявлення й допит інших обізнаних осіб, призначення судових експертиз). Якщо і після цього місцезнаходження особи, що вчинила злочин, невідомо, то першочерговий етап розслідування закінчується шляхом винесення окремих доручень органам дізнання про розшук осіб, що вчинили злочин і зникли з місця події.

Заходи оперативно-розшукового характеру, проведені паралельно з названими слідчими діями, повинні допомогти швидкому встановленню місцезнаходження злочинця, що зник, його затриманні, а також розшуку викраденого майна.

У п\'ятій ситуації оптимальний комплекс слідчих й оперативно-розшукових дій значно розширюється. Розслідування даної групи злочинів доцільно почати з огляду місця події, допиту потерпілих і свідків. Паралельно зі слідчими діями доцільно проводити оперативно-розшукові заходи: переслідування „по гарячих слідах\", перекриття можливих шляхів відходу злочинця, поквартирний обхід району, де відбувся напад при інкасації грошових коштів.

При розслідуванні грабежів і розбійних нападів, пов\'язаних зі зберіганням і транспортуванням грошових коштів, обов\'язково повинні використовуватися дані про ознаки зовнішності осіб що нападали (якщо вони є). Для цього готуються і розповсюджуються орієнтировки про прикмети злочинців, застосовуються фотоальбоми (фото- і відеотеки), складаються суб\'єктивні портрети (фотороботи), використовуватися засоби масової інформації.

У плані розслідування необхідно передбачати можливості криміналістичних, оперативно-розшукових й оперативно-довідкових обліків. Так, якщо є сліди рук, тоді варто запланувати їхню негайну перевірку за картотекою. Це дозволить виявити інші нерозкриті злочини, зроблені цими злочинцями. Із цією же метою повинні перевірятися кулі, гільзи, вилучені при розслідуванні розбійних нападів. У випадку викрадення так званих „номерних грошей\" (номерні знаки яких відомі) слід передбачити їхню перевірку й постановку на відповідні місцеві обліки в інформаційних центрах МВС України. Це значно може полегшити розкриття й розслідування злочинів даної категорії. Велика увага повинна приділятися перевірці місць можливого придбання товарів за викрадені кошти: комісійних магазинів, ломбардів, ринків, вокзалів й інших об\'єктів [7, с. 420].

При розслідуванні злочинів проти грошової інкасації з метою більш повного дослідження слідів і речових доказів виникає необхідність у призначенні різного роду судових експертиз. У першу чергу до них відноситься судово-медична експертиза й окремі види криміналістичних експертиз.

Судово-медична експертиза, звичайно, призначається для огляду та встановлення наявності чи відсутності тілесних пошкоджень потерпілого. Судово-медичний експерт може визначити характер і ступінь тяжкості тілесного пошкодження, спричиненого при нападі, а також може вказати, чим вони нанесені, і яка їхня давність.

За наявності на тілі підозрюваного ушкоджень, останньому доцільно пройти судово-медичний огляд для встановлення характеру і локалізації тілесних пошкоджень. З\'ясування зазначених питань може допомогти слідчому перевірити зв\'язок між виникненням тілесних пошкоджень і подією злочину, а також об\'єктивно сприйняти пояснення підозрюваного про причини появи цих пошкоджень.

Крім того, шляхом судово-медичного огляду потерпілого можна визначити, у якому положенні він перебував у момент нанесення йому тілесних пошкоджень і чи не могли вони бути нанесені ним самим. Остання обставина має дуже важливе значення при дослідженні версії про інсценування нападу.

До компетенції судово-медичної експертизи також відноситься встановлення й дослідження крові з метою визначення її виду, групи й типу. Судово-медична експертиза, крім того, може встановити регіональне походження людської крові (з порожнини рота, носа, з наривів, менструальна), вказати на давність (приблизно) утворення кров\'яних слідів. За допомогою судово-медичної експертизи можуть проводитися дослідження таких речових доказів, як волосся, слини, сперми та встановлюватись їх групова приналежність.

На розгляд судово-медичного експерта можуть бути поставлені наступні питання: чи є в даної особи які-небудь тілесні пошкодження, і якщо так, то які саме, який їх характер, кількість і локалізація; яким знаряддям (зброєю) і яким способом нанесене тілесне пошкодження, якщо так, то чи не могло воно бути спричинено представленим для дослідження знаряддям (зброєю); яке найбільш імовірне розміщення потерпілого у момент спричинення йому тілесних пошкоджень; чи могли тілесні пошкодження, виявлені в даної особи, бути отримані при конкретних обставинах й умовах, про які показує потерпілий (характер знарядь, взаємне розміщення осіб у момент нанесення ушкоджень тощо); яка давність тілесних пошкоджень, отриманих потерпілим; чи нанесені тілесні пошкодження потерпілому в той самий чи інший час; яка була кількість ударів й яка їх послідовність; чи є можливість за виявленими на тілі тілесними пошкодженнями визначити напрямок і силу удару; чи могли бути заподіяні тілесні пошкодження, виявлені в потерпілого, власноручно; який ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, виявлених у даної особи і чи є вони небезпечними для життя; які розміри стійкої втрати загальної і професійної працездатності і яка тривалість розладу здоров\'я потерпілого у зв\'язку з отриманим тілесним пошкодженням тощо [8, с. 262].

Крім того, при розслідуванні злочинів, учинених проти інкасації грошових коштів, може призначатися судово-балістична експертиза, що досліджує вогнепальну зброю, боєприпаси до неї, сліди пострілу й вирішує питання, пов\'язані із застосуванням цієї зброї при здійсненні злочину. До обставин, що з\'ясовуються за допомогою цієї експертизи, можуть встановлюватися групова й індивідуальна ідентифікація зброї по стріляних гільзах і кулях, встановлення напрямку, відстані, з якого був зроблений постріл, придатність зброї до стрілянини, часу, що пройшов з моменту пострілу тощо. Експертом може бути відновлений і номер зброї, якщо цей номер був знищений.

Зовсім очевидно, що зазначені відомості можуть мати велике значення для з\'ясування механізму злочину й установлення осіб, які його зробили, а також для викриття злочинця в здійсненні ним декількох злочинів.

На вирішення експерту можуть бути поставлені питання: чи відноситься даний предмет до вогнепальної зброї; до якого виду й зразка відноситься дана вогнепальна зброя; який її калібр; чи справна зброя і чи придатна вона для пострілу; якщо несправна, то в чому полягає її несправність, яка природа її виникнення, як воно впливає на можливість використання зброї; якою кулею зроблений останній постріл із гладкоствольної рушниці; чи можливий постріл з даної зброї кулею певного калібру; скільки часу пройшло від останнього пострілу; чи використовувався даний чохол для зберігання зброї, представленого на дослідження; чи не складають дві частини ствола вогнепальної зброї єдине ціле; до якого виду, типу, зразка відноситься даний патрон і у якому виді зброї він може бути використаний для стрільби; до патронів якого зразка відноситься дана куля, гільза, капсула, пиж; який калібр стріляної кулі, гільзи, номер дробу, картечі; чи придатні дані патрони для стрільби; які їх технічні й балістичні характеристики і чи відповідають вони нормам, установленим для патронів цього виду; зі зброї якого виду, системи, зразка вистрілена дана куля; чи не зроблений постріл зі зброї, судячи з даної кулі або гільзи, що має якісь специфічні особливості; чи не вистрілена куля зі зброї невідповідного калібру; яка із представлених куль, вистрілених з одного екземпляра зброї, вистрілена першою; чи не вистрілена дана куля, дріб, картеч із представленої зброї; чи не належить дана гільза патрону, постріл яким зроблений із представленої зброї; чи не належать дані гільзи патронам, що вистрілені з тієї самої зброї; чи не становить куля і гільза до пострілу єдине ціле, один патрон; чи є пошкодження на ураженому об\'єкті вогнепальним; з якої відстані був зроблений постріл у даний об\'єкт; у якому напрямку й під яким кутом до ураженої перешкоди був зроблений постріл; з якого місця був зроблений постріл; яке взаємне розташування зброї та пошкодженого об\'єкта при пострілі; чи є сліди близького пострілу на одязі потерпілого; чи міг потерпілий сам заподіяти собі дане пошкодження з даної зброї; чи є на руках даної особи мікро накладення, що може бути результатом пострілу зі зброї певного виду; чи є забруднення кишень підозрюваного результатом носіння зброї [8, с. 278–279].