ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Першочергові слідчі дії при розслідуванні злочинів, пов’язаних з інкасацією грошових коштів

Реферат на тему:

Першочергові слідчі дії при розслідуванні злочинів, пов\'язаних з інкасацією грошових коштів

Завдання успішного розкриття і розслідування злочинів, як показує слідча практика, не можуть бути вирішені досить швидко і методично правильно тільки за допомогою прийомів і засобів криміналістичної техніки та тактики. Професійно розкрити злочин практично неможливо, якщо не керуватися при цьому спеціальними науково розробленими системами методів ведення слідства і попередження злочинів.

Методика розслідування злочинів, як частина криміналістики, ставить за мету надати слідчому необхідний комплекс знань і навичок для розкриття, розслідування і попередження окремих видів злочинів у різних слідчих ситуаціях, що виникли в процесі певного виду криміналістичної діяльності.

Водночас саме в межах специфічних методів розслідування різного виду злочинів реалізуються і всі рекомендації криміналістичної техніки і тактики. Вони органічно пов\'язують технічні засоби, способи їх використання і тактику слідства зі специфікою методів розслідування окремих видів злочинів.

З розвитком теоретичних основ методики розслідування, поглибленням аналізу слідчої практики, розробкою сучасних прийомів і засобів дослідження, сукупність загальних положень розслідування злочинів взагалі і злочинів, вчинених проти інкасації грошових коштів, зокрема, набуває системного характеру. Подальші розробки в цьому напрямі привели до формулювання поняття „криміналістична характеристика злочинів\", визначення елементів її змісту [1, 29–30], а в подальшому – склалися у важливу теоретичну концепцію.

Свідченням визнання криміналістичної характеристики, як наукової категорії криміналістики, як зазначають О.Н. Колесниченко та В.О. Коновалова, було включення у 1984 році в програму курсу „Криміналістика\" (для юридичних інститутів та університетів) самостійної теми „Криміналістична характеристика злочинів\" [2, с. 7], без висвітлення якої не обходиться зараз жодний підручник з криміналістики. Слід зазначити, що термін „криміналістична характеристика злочину\" стосовно предмета методики розслідування злочинів фігурує у теоретичній, методичній та навчальній літературі з криміналістики [3, с. 95].

Постійна увага, яка приділяється розробці вчення про криміналістичну характеристику злочинів, як вказує Г.А. Матусовський, „...з\'ясовується необхідністю вдосконалення методики їх розкриття на основі пізнання сутності самого злочинного діяння, його механізму, способів, закономірностей процесу слідоутворення, особливостей ознак (слідів), що відображаються\" [4].

Розкриваючи криміналістичну характеристику злочинів, не можна забувати про слідчу ситуацію. На відміну від криміналістичної характеристики злочинів, слідча ситуація відображає характеристику процесу розслідування. Вона може бути визначена як система інформації, що свідчить про стан розслідування на певному відрізку часу, встановлених у справі фактичних даних, джерел їх отримання тощо [5, с. 651].

При розкритті та розслідуванні злочинів можуть виникати різні слідчі ситуації.

Типові слідчі ситуації на початковому етапі розслідування злочинів, пов\'язаних зі зберіганням і транспортуванням грошових коштів, є одним із видів слідчих ситуацій, суть яких полягає в тому, що вони характерні для більшості злочинів певного виду.

Характер типової слідчої ситуації безпосередньо здійснює вплив на методику розслідування. Правильна побудова і корекція методики розслідування типової слідчої ситуації неможлива без осмислених результатів раніше уже виконаних дій, успішного вирішення слідчих завдань і доповнення криміналістично-значимої інформації, якої часто не вистачає.

Залежно від типової слідчої ситуації, що склалася, проводиться вибір слідчих дій і тактики їх проведення, а також необхідних оперативно-розшукових заходів.

У справах щодо розкриття і розслідування злочинів, пов\'язаних зі зберіганням і транспортуванням грошових коштів, на нашу думку, можуть виникати такі типові ситуації коли особа причетна до злочину:

1) затримана на місці вчинення злочину чи зразу після його вчинення;

2) затримана при купівлі товару за крадені гроші, серійні номери яких були відомі;

3) відома, але переховується, і місце її знаходження не відоме;

4) не відома, але щодо неї є неповні дані (ознаки зовнішності, одягу, ім\'я, кличка, можливі місця її перебування);

5) особа не відома і про неї немає ніяких даних.

При розслідуванні справ даної категорії висуваються версії: про характер події, що відбулася (чи мало місце пограбування або розбійний напад), про осіб, які вчинили напад (число злочинців і їх прикмети, спосіб дії в момент нападу, сліди і предмети, залишені на місці пригоди), про місце знаходження викрадених цінностей та грошей. Для розшуку злочинця, який зник з місця події, будується версія про місце його можливого знаходження – квартири родичів, знайомих, готелів, вокзали й аеропорти тощо [6, с. 37].

Для вирішення перерахованих слідчих ситуацій, можуть, висуватися наступні типові версії:

1) злочин, здійснений відомою конкретною особою;

2) злочин, здійснений особою, раніше засудженою за аналогічні діяння або деякі інші злочини;

3) злочин, здійснений неповнолітніми, що перебувають на обліку в органах внутрішніх справ, за майнові й корисливі, насильницькі злочини, а також за викрадення автотранспорту;

4) злочин, здійснений особами, раніше не засудженими, але які неодноразово здійснювали ще не розкриті грабежі і розбої аналогічним способом;

5) злочин, здійснений особами, тривалий час не працюючими, без певного місця проживання, що зловживають спиртними напоями та вживають наркотичні засоби;

6) злочин, здійснений „гастролерами\";

7) злочин, здійснений особами по „наводці\" [7, с. 352].

У першій ситуації оптимальна система слідчих й оперативно-розшукових дій може бути такою: затримання, особистий обшук і допит підозрюваного, огляд місця події, допит потерпілого і його огляд, обшук за місцем проживання й роботи затриманого, призначення експертиз, встановлення можливих очевидців і їх наступний допит.

У другій ситуації, за необхідності, за місцем проживання або в місцях можливого перебування злочинця, можуть бути організовані засідки. Після затримання підозрюваного найважливішими слідчими діями є особистий обшук, його допит, пред\'явлення для впізнання потерпілому і свідкам, а також вилучення викрадених грошових коштів, обшук за місцем проживання й роботи. Досить ефективним оперативно-розшуковим заходом є спостереження за підозрюваним і пов\'язаними з ним особами.

Третя типова слідча ситуація, пов\'язана з тим, коли злочинець відомий, але зник, і місце його знаходження невідоме. У розглянутій ситуації визначальним фактором є час, тому дії слідчого і оперативних працівників повинні відзначатися невідкладністю та забезпечити збір пошукової експрес інформації шляхом короткого допиту потерпілого та свідків-очевидців, а саме про кількість осіб, що нападали, індивідуальні ознаки осіб (прізвища, місця проживання або роботи, прикмети зовнішності), напряму, у якому вони зникли. Після чого негайно здійснюється переслідування злочинців по „гарячих слідах\".

З метою швидкого затримання злочинців, що зникли, необхідно починати з проведення, як правило, не одного, а серії одночасних обшуків, як за місцем проживання, так і в інших місцях, обумовлених ситуацією. Для цього доцільно сформувати кілька оперативних груп із залученням співробітників міліції, а також потерпілого й очевидців, забезпечивши безпеку останніх. У всіх випадках про прикмети осіб, що нападали, орієнтуються територіальні підрозділи міліції, силами яких організується спостереження за місцями ймовірної появи злочинців.