ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Першочергові дії органів фінансового контролю на підконтрольному об’єкті

Після виконання всіх вищезазначених дій керівник підприємства знайомить членів контрольної групи з керівниками структурних підрозділів, з якими вони безпосередньо будуть спілкуватися під час проведення контролю. На видному місці, наприклад дошці оголошень, може вивішуватися оголошення про проведення контролю, місце знаходження і час роботи контрольної групи, якій надається місце та створюються відповідні умови для роботи. Зрозуміло, що ізольоване приміщення виділяється не завжди і контрольні заходи доводиться проводити поряд з працівниками, які, крім виконання безпосередньо власних обов\'язків, співпрацюють з представниками контролюючих органів.

Певну частину часу контролюючі суб\'єкти витрачають на ознайомлення з діяльністю суб\'єкта господарювання, що може послужити необхідністю внесення змін до програми та плану проведення контрольних заходів. На цьому етапі конкретизуються джерела інформації, методичні прийоми контролю.

Безсумнівно, з впевненістю можна сказати, що бездоганно складена програма є запорукою успішного проведення контролю. Але жодна програма не може передбачити питання, що можуть виникнути на місці під час здійснення фінансового контролю.

У цілому, можна зробити висновок, що переддослідницький етап створює умови для якісного здійснення контрольного процесу і, закінчивши всі дії, пов\'язані з ним, контрольна група приступає до виконання програми, тобто до фактичного встановлення стану справ на підконтрольному підприємстві.

На керівника контрольної групи чи контролера, який самостійно проводить фінансовий контроль, покладена велика відповідальність за дії під час проведення контролю, адже будь-які незначні порушення в оформленні документів, що надають право на проведення контрольних заходів або невчинення обов\'язкових дій, що передують безпосередньому дослідженню фактичних обставин справи, призводить до порушення основного принципу діяльності державних органів – законності.

Підсумовуючи вищевикладене, необхідно зазначити, що з метою створення єдиних норм з організації контрольних дій необхідно заборонити проведення контрольних заходів без належно оформлених документів незалежно від причин, які могли перешкодити своєчасній їх підготовці; розробити і затвердити єдину форму посвідчення на проведення контрольних заходів для всіх контролюючих суб\'єктів; врегулювати питання щодо ведення журналів реєстрації перевірок.

Прозорість законодавства та закріплення положень щодо організації проведення контрольних заходів в єдиному нормативно-правовому акті лише захистить суб\'єктів господарювання від неправомірних дій органів фінансового контролю та зміцнить дисципліну в системі контролюючих органів.

Література:

1. Інструкція про порядок видачі, зберігання та знищення посвідчення посадової особи органів державної податкової служби: затверджено Наказом Головної державної по-даткової інспекції України від 21.06.96 р. № 55 // Комп\'ютерно-правова система \"Ліга Закон\".7: www.liga.kiev.ua.

2. Інструкція про порядок проведення ревізій і перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні: затверджено Наказом Головного контрольно-ревізійного управління України від 03.10.97 р. № 121 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 44. – Ст. 265. (зі змінами, внесеними наказами Головного контрольно-ревізійного управління від 04.10.99 р. № 88) // Офіційний вісник України. – 1999. – № 45. – Ст. 2248, від 29.11.2000 р. № 95 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 50. – Ст. 2179.

3. Порядок ведення Журналу реєстрації перевірок: Затверджено Наказом Державного комітету України з питань розвитку підприємництва від 10.08.98 р. №18 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 40. – Ст.1501.

4. Про взаємодію між підрозділами органів державної податкової служби України при організації документальних перевірок юридичних осіб: Затверджено Наказом Державної податкової адміністрації України від 04.06.2002 р. № 263 // Податки та бухгалтерський облік. – 2002. – № 65.

5. Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності: Указ Президента України від 23.07.1998 р. № 817/98 // Урядовий кур\'єр. – 1998. – № 143.

6. Про порядок проведення податкових перевірок: Лист Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності від 18.03.2002 р. № 06 – 10/138 // Бухгалтер. – 2002. – № 15.

7. Про порядок проведення ревізій і перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби України: Лист Головного контрольно-ревізійного управління України від 18.02.2002 р. № 13–14/1–128 // Бухгалтер. – 2002. – № 15.

8. Про посвідчення на перевірку: Затверджено Розпорядженням Державної податкової адміністрації України від 20.05.1997 р. № 89–р // Головбух. – 2002. – № 46.

9. Стандарт державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна – 3: Затверджено Наказом Головного контрольно-ревізійного управління України від 09.08.2002 р. № 168 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 38. – Ст.1803.

10. Щодо правомірності проведення позапланових перевірок органами державної податкової служби: Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 04.12.2001 р. № 2 – 222 /7213 // Бухгалтерская газета. – 2002. – № 7.

11. Щодо проведення перевірок органами державної податкової служби: Лист Дер-жавного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 08.08.2002 р. № 2–221/4371 // Податки та бухгалтерський облік. – 2002. – № 85.

12. Белуха Н.Т. Теория финансово-хозяйственного контроля: Учебник. – К.: Вища шк., 1990.

13. Оненко Елена. Как противостоять произволу проверяющих // Частный предприниматель. – 2001. – № 19(39). – С. 1.