ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Першочергові дії органів фінансового контролю на підконтрольному об’єкті

Проведений аналіз показує, що при прийнятті даного розпорядження не було дотримано вимог щодо його реєстрації в Міністерстві юстиції України та опублікування в офіційних друкованих виданнях, а тому не виключено, що його виконання не має обгрунтованих на те підстав.

Контрольні заходи повинні проводитися лише з відома керівництва суб\'єкта господарювання. Як зазначено в листі Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва \"Щодо проведення перевірок органами державної податкової служби\" від 08.08.2002 року № 2–221/4371 [11], співробітники державної податкової служби без присутності директора підприємства (наприклад, відрядження, хвороба) мають право розпочати, в межах чинного законодавства, проведення перевірки. Тобто для контролюючих суб\'єктів важлива не присутність керівника підконтрольного об\'єкта, а лише факт його повідомлення про проведення контрольних дій.

В абзаці 3 пункту 10 Стандарту – 3 [9] представникам контролюючих органів надано право, в окремих випадках, розпочинати контрольні заходи без належно оформлених на те документів. При цьому зазначено, що у разі неможливості в день, визначений початком проведення контрольних заходів, ознайомити керівництво суб\'єкта господарювання з офіційними розпорядчими документами на проведення контрольних заходів, службові особи невідкладно інформують про це керівника суб\'єкта державного фінансового контролю, який приймає відповідне рішення.

Разом з тим, у цьому нормативному акті взагалі не згадується про те, що службовим особам органів державного фінансового контролю забороняється розпочинати проведення контрольних заходів без відповідних документів, що дають право на проведення контролю, як і про те, що суб\'єкт господарювання має повне право не допускати контролерів на підприємство для проведення контролю у випадку відсутності документів на проведення контролю.

Виникає замкнене коло: одночасно дозволяється розпочинати контрольні заходи без відповідних документів і в той же час такі дії забороняються.

Суб\'єкт підприємницької діяльності може зобов\'язати контролюючих суб\'єктів зробити відповідний запис у журналі реєстрації перевірок. Ведення таких журналів рекомендовано Указом Президента України \"Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності\" від 23.07.98 р. № 817/98 [5] з метою недопущення несанкціонованих перевірок. Порядок ведення журналів регулюється Порядком ведення журналу реєстрації перевірок, затвердженого наказом Державного комітету України з питань розвитку підприємництва від 10.08.98 р. № 18 [3].

Про необхідність ведення журналу реєстрації перевірок повинен вирішити сам суб\'єкт господарювання.

Журнал реєстрації перевірок ведеться за місцем здійснення підприємницької діяльності. Представник контролюючого органу перед початком перевірки, на вимогу керівника суб\'єкта господарювання, повинен обов\'язково зробити запис у журналі такого змісту: мета і характер перевірки; назва організації, що здійснює перевірку; прізвище, ім\'я, по батькові особи, яка здійснює перевірку; номер службового посвідчення та посада особи, яка здійснює перевірку; дата видачі та номер направлення або припису щодо здійснення перевірки; строк проведення перевірки; підпис особи, яка здійснює перевірку.

Суб\'єкт підприємницької діяльності має право перевірити наявність відповідних повноважень особи, яка здійснює перевірку, до її початку, в тому числі зателефонувавши до відповідного контролюючого органу.

Ведення журналу для суб\'єктів господарювання не є обов\'язковим, але якщо він є в наявності, то відмова представника контролюючого органу від запису в ньому служить підставою для недопущення його до проведення перевірки. Дане питання врегульоване також у листі Головного контрольно-ревізійного управління України \"Про порядок проведення ревізій і перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби України\" від 18.02.2002 № 13–14/1–128 [7], в якому чітко зазначено, що суб\'єктам підприємницької діяльності рекомендується ведення журналу, проте відмова представника контролюючого органу від підпису в журналі є підставою для недопущення його до проведення перевірки.

Керівники підконтрольних об\'єктів, приймаючи рішення про недопущення представників контролюючого суб\'єкта до проведення контролю, повинні перевірити всі документи, що їм пред\'являються, та впевнитися в неправомірності дій контролюючих суб\'єктів, адже перешкоджання законному здійсненню повноважень з контролю дозволяє останнім застосовувати до таких суб\'єктів господарювання відповідні санкції.

Про факт такої відмови суб\'єкт підприємницької діяльності повідомляє письмово у триденний строк контролюючому органу, в якому працює такий представник.

У ряді випадків важко довести неправомірність дій представника контролюючого органу, який відмовився зробити запис у журналі, якщо такий журнал ведеться за невстановленою формою.

На нашу думку, одним із важливих моментів при підготовці до проведення контрольних дій є те, що право на проведення планової виїзної перевірки суб\'єктів підприємницької діяльності надається лише в тому випадку, коли їм не пізніше ніж за десять календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки надіслано письмове повідомлення з зазначенням дати її проведення.

У листі Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності від 18.03.2002 № 06–10/138 [6] зазначено, що це правило застосовується до порядку проведення планових перевірок усіх суб\'єктів підприємницької діяльності.

При проведенні позапланової перевірки, за наявності підстав, закріплених у пункті 3 Указу Президента \"Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності\" від 23 липня 1998 року № 817/98 та деталізованих у листі Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва \"Щодо правомірності проведення позапланових перевірок органами державної податкової служби\" від 04 грудня 2001 року № 2–222 /7213 [10], контролюючий орган не повинен надсилати суб\'єкту підприємницької діяльності попередження про проведення позапланової виїзної перевірки, що підтверджено в листі [11]. Ця обставина сприяє раптовості проведення таких дій.