ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Оцінка земель як механізм регулювання земельних правовідносин

На сьогодні грошову оцінку земель багатьох населених пунктів не завершено, а отже, грошова оцінка конкретної земельної ділянки може бути не відома. Тому для процесу оподатковування землі в Україні поділяють на дві категорії:

– землі, грошова оцінка яких проведена. Для них ставки податку встановлюють у відсотках від цієї оцінки залежно від призначення землі.

Ставки земельного податкузастосовують у відсотках до грошової оцінки земельних ділянок (з 1 га землі):

1) землі сільськогосподарського призначення:

– для ріллі, сіножатей та пасовищ – 0,10;

– для багаторічних насаджень – 0,03;

2) землі населених пунктів, грошову оцінку яких встановлено – 1,00;

3) землі населених пунктів, грошову оцінку яких не встановлено, залежить від розміру населеного пункту;

4) земельні ділянки, надані для підприємств промисловості, транспорту, зв\'язку та іншого призначення – 5,00;

5) земельні ділянки, надані у тимчасове користування на землях природоохоронного, оздоровчого призначення – 5,00;

6) земельні ділянки, що входять до складу земель лісового фонду, зайняті виробничими, культурно-побутовими, житловими будинками, надані на землях водного фонду – 0,30;

– землі, грошова оцінка яких не проведена. Для них розмір податку залежить від площі земельної ділянки з урахуванням її місця знаходження, до якої застосовуються ставки податку, наведені у таблиці 1.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок несільськогосподарського призначення проводиться не рідше як один раз на 7–10 років. За результатами нормативної грошової оцінки земельних ділянок складається технічна документація, дані якої і є підставою для нарахування земельного податку [6].

Не менш важливе значення має грошова оцінки землі при здійсненні приватизації, зокрема, незавершеного будівництва. Вартість земельної ділянки при приватизації визначається Державним комітетом України по земельних ресурсах чи його органами на місцях на підставі експертної грошової оцінки землі. Також продаж земельної ділянки у приватну власність проводиться за ціною, розрахованою за методикою, визначеною Кабінетом Міністрів України і затвердженою відповідною місцевою державною адміністрацією, та з урахуванням експертної оцінки цієї земельної ділянки. Такий підхід забезпечує поєднання та порівняння даних про реальну ринкову ціну земельних ділянок із результатами їх грошової оцінки, та дозволяє більш ефективно враховувати та співвідносити інтереси держави і громадян у процесі приватизації. Важливість напряму використання результатів грошової оцінки землі під час укладання договорів купівлі-продажу земельних ділянок, заключається в тому, що він носить характер орієнтиру для учасників ринкових процесів.

Таблиця 1

Середні ставки земельного податку на землі, грошова оцінка яких не проведена

Групи населених пунктів з чисельністю населення

(тис, чол.)

Середня ставка податку

(коп. за 1 м2)

Коефіцієнт, що застосовується у м. Києві, Сімферополі, Севастополі та містах обласногопідпорядкування

До 0,2

1,5

Від 0,2 до 1

2,1

Від 1 до 3

2,7

Від 3 до 10

3,0

Від 10 до 20

4,8

Від 20 до 50

7,5

1,2

Від 50 до 100

9,0

1,4

Від 100 до 250

10,5

1,6

Від 250 до 500

12,0

2,0

Від 500 до 1000

15,0

2,5

Від 1000 і більше

21,0

3,0

Підсумовуючи викладене, необхідно зазначити, що грошова оцінка земель є основним економічним механізмом плати за землекористування та основою регулювання земельних відносин при оподаткуванні та укладанні цивільно-правових угод i включається до єдиної системи державного земельного кадастру.

Оцінка земель є складним і багатогранним процесом, що перебуває в стадії розвитку. І чим швидше на державному рівні будуть урегульовані питання щодо законодавчого становлення земельних відносин, тим швидше будуть урегульовані процеси проведення і застосування різних видів оцінки землі. На сьогодні є потреба у подальшому вдосконаленні системи визначення розмірів грошової оцінки земель, їх оподаткування і переходу до засад, що більше відповідали б ринковим принципам функціонування механізму економічного регулювання земельних відносин.

Література

1. Формування ринку землі в Україні / За ред. А.С. Даниленка, Ю.Д. Білика. – К.: Урожай, 2002. – 280 с.

2. Земельний кодекс України від 25. 10.2001 р. // Відомості Верховної Ради. – 2002. – № 3–4. – Ст. 27.

3. Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок від 11 жовтня 2002 р. – № 1531 // www.rada.gov.ua

4. Фінашко Віктор. Особливості подання розрахунків і сплати земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності у 2006 році // Податковий, банківський, митний консультант. – 2006. – № 3.

5. Про плату за землю: Закон України від 03.07.1992 р. № 2535-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 38. – Ст. 560.

6. Ткаченко Олена. Податок на землю // Школа бухгалтера. – 2004. – № 5.