ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Особливості участі іноземних громадян у стадії порушення кримінальної справи

У складі слідчо-оперативної групи обов\'язково повинен бути перекладач. Це обумовлено тим, що заявник, очевидці і підозрюваний можуть не володіти в необхідному обсязі мовою, на якій ведеться провадження, і тому спілкування з ними виявиться скрутним або зовсім неможливим.

Особливу увагу необхідно приділити підбору понятих. Понятих доцільно підбирати до виїзду на місце події або на місці, уникаючи при цьому запрошення осіб, які розуміють іноземних громадян. Як показує практика, надалі за клопотанням обвинуваченого або його захисника понятих нерідко допитують в судовому засіданні про обставини проведення огляду місця події. Поняті з-поміж іноземних громадян внаслідок відчуття помилкового товариства, земляцтва нерідко дають помилкові свідчення, і тим самим ставиться під сумнів достовірність фактичних даних, одержаних під час огляду місця події.

Як відомо, під час перевірки заяв (повідомлень) про злочини можуть бути витребувані необхідні матеріали і одержані пояснення. Проте необхідно враховувати, що будь-які процесуальні дії щодо осіб, які володіють дипломатичним або іншим імунітетом, можуть проводитися лише за проханням або з відома цих осіб. Згода надсилається через Міністерство закордонних справ України.

У разі виявлення ознак злочину, вчиненого іноземним громадянином, що користується імунітетом, виникає питання про те, яке саме рішення доцільно ухвалити: про порушення кримінальної справи або про відмову у порушенні кримінальної справи. У процесуальній літературі в зв\'язку з цим містяться рекомендації про те, що в даному випадку повинно бути ухвалене рішення про відмову у порушенні кримінальної справи. При цьому матеріально-правовою підставою рішення про відмову у порушенні кримінальної справи є наявність імунітету від кримінальної юрисдикції України, а процесуальним – відсутність згоди акредитуючої держави або міжнародної організації на притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка користується імунітетом.

У конвенціях, статутах міжнародних організацій і угодах між Україною та іншими державами і конкретними міжнародними організаціями сформульовані положення про те, що акредитуючі держави і міжнародні організації мають право відмовитися від дипломатичного та іншого імунітету, наданого відповідним посадовцям і членам їх сімей. Проте звернення до акредитуючої держави або міжнародної організації з метою отримання згоди на кримінальне переслідування такої особи у стадії порушення кримінальної справи є проблематичним.

У діючому КПК України (ст. 99) не визначені кримінально-процесуальні підстави для винесення рішення про відмову у порушенні кримінальної справи щодо іноземного громадянина, що користується імунітетом від кримінальної юрисдикції українського законодавства.

Таким чином, на підставі зазначеного вище можемо зробити такі висновки.

Основною особливістю стадії порушення кримінальної справи у справах даної категорії є те, що необхідно в найкоротші терміни встановити особу всіх іноземних громадян, які так чи інакше причетні до вчиненого злочину, а також обставини вчинення злочину для того, щоб прийняти законне і обґрунтоване рішення про порушення кримінальної справи або про відмову в цьому. Виконати вказані дії бажано під час перебування іноземних громадян на території України.

Наступною особливістю стадії порушення кримінальної справи є прийом заяви від іноземного громадянина. Приймаючи від іноземного громадянина заяву про вчинений злочин, крім відомостей про обставини здійснення злочину, необхідно з\'ясувати й додаткові відомості: про громадянство чи підданство, володіння мовою, місце проживання та роботи, засади перебування в Україні, про наявність імунітету від кримінальної юрисдикції України тощо.

До протоколу з участю перекладача необхідно додавати анкету, яка повинна містити всі необхідні дані про перекладача. Також доцільно зробити відмітку про те, що перекладачу роз\'яснені його права, і він попереджений про відповідальність за явно неправильний переклад за ухилення від явки або від виконання своїх обов\'язків, і це повинне підтверджуватися його підписом.

Матеріально-правовою підставою рішення про відмову у порушенні кримінальної справи є наявність імунітету від кримінальної юрисдикції України, а процесуальним – відсутність згоди акредитуючої держави або міжнародної організації на порушення кримінального переслідування особи, яка користується імунітетом, або згоди самої особи, яка володіє повним (абсолютним) імунітетом.

Література:

1. Конституція України: Прийнята на п\'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Просвіта, 1996. – С. 11.

2. Про правовий статус іноземців: Закон України від 04 лютого 1994 року. – К., 2004. – С. 9.

3. Кримінально-процесуальний кодекс України / Верховний Суд України; Відп. ред. В.Т. Маляренко. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – С. 19.

4. Белозеров Ю.Н., Марфицин П.Г. Обеспечение прав и законных интересов особы в стадии возбуждения уголовного дела: Учеб. пособие. – М.: УМЦ при ГУК МВД РФ, 1994. – С. 24.

5. Колесников И.И., Иващук В.К. Организация расследования преступлений, совершае–мых иностранными гражданами: Лекция / Академия МВД России. – М., 1994. – С. 17–18.

6. Рустамов А. Законное и обоснованное возбуждение уголовного дела – одна из гарантий правосудия // Сов. юстиция. – 1990. – № 23. – С. 19–20.