ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Особливості участі іноземних громадян у стадії порушення кримінальної справи

Відповідно до ч. 2 ст. 19 КПК України особам, що беруть участь у справі і не володіють мовою, якою провадиться судочинство, забезпечується право робити заяви, давати показання, заявляти клопотання, знайомитися з усіма матеріалами справи, виступати в суді рідною мовою і користуватися послугами перекладача в порядку, встановленому КПК [3, с. 19].

Але на якості розслідування негативно позначається оформлення пояснень і протоколів заяв без перекладачів, хоча потім при допитах іноземних громадян (потерпілих, свідків, підозрюваних) перекладачі в справі беруть участь.

З метою усунення зазначених недоліків доцільно було б до протоколу з участю перекладача (наприклад, складання протоколу усної заяви) прикладати анкету, яка повинна містити всі необхідні дані про перекладача: прізвище, ім\'я, по батькові (повністю), громадянство, національність, рік народження, загальна і спеціальна освіта, якою мовою володіє, де і коли вивчав іноземну мову, дані про практичну роботу перекладача, відношення до опитуваного, домашню адресу і телефон, місце роботи посада і телефон. Тут же доцільно зробити відмітку про те, що перекладачу згідно зі ст. 128 КПК України роз\'яснені його права, і він попереджений про відповідальність за явно неправильний переклад і за ухилення від явки або від виконання своїх обов\'язків, і це повинно підтверджуватися його підписом.

Застосування даної анкети дозволить у протоколах слідчих дій обмежуватися лише вказівкою прізвищ перекладачів, крім цього виключити з боку учасників процесу сумнів в їх компетентності, сприятиме реальнішому забезпеченню права на відвід перекладача, а також допоможе створити спеціальну базу даних, яка складається з осіб, які володіють іноземними мовами і охочих надавати допомогу як перекладачі правоохоронним органам.

Кримінально-процесуальна діяльність органів дізнання, слідчого і прокурора, здійснювана у зв\'язку з виявленням ознак злочину, вчиненого іноземним громадянином або відносно іноземного громадянина на території України, регламентується загальними нормами, закріпленими в КПК України, а також додатковими правилами, обумовленими особливостями правового статусу іноземних громадян в Україні і детально не регламентованими Кодексом.

На підтвердження цього слід сказати, що, крім питань, обов\'язкових для вирішення в стадії порушення кримінальної справи, передбачених у главі 8 КПК України, дозволяється і ряд специфічних питань, обумовлених особливостями правового статусу іноземних громадян у кримінальному процесі України: правовий статус іноземного громадянина (чи надані йому привілеї і імунітет від кримінальної юрисдикції України і якщо надані, то в якому обсязі); правомірність перебування в Україні (місце); необхідність продовження цього перебування або його припинення, зважаючи на вчинення злочину; чи виконувалися ним службові обов\'язки (які); порядок інформування відповідних компетентних інстанцій; обов\'язковість участі перекладача, прокурора, представника МЗС і іноземного дипломатичного (консульського) представництва і ін.

Приймаючи від іноземного громадянина заяву про вчинений злочин, крім відомостей про обставини вчинення злочину, перш за все необхідно з\'ясувати:

1) громадянином або підданим, якої країни є заявник;

2) якою мовою володіє;

3) засади перебування в Україні;

4) постійне місце проживання за межами і тимчасове в Україні;

5) час планованого виїзду з України і куди саме планується виїзд;

6) строк дії візи (посилання на документ, згідно з яким підтверджувалася особа іноземного громадянина);

7) місце роботи і посада за межами і в Україні;

8) чи користується заявник дипломатичним або іншим імунітетом. Якщо так, то необхідно зафіксувати прохання іноземного громадянина про провадження з його участю тих або інших процесуальних дій.

Оформляючи протоколи і пояснення, одержувані від іноземних громадян, слідчі і дізнавачі часто не вказують зазначені вище додаткові відомості про іноземного громадянина. І це не дивно, оскільки чинний КПК України даної вказівки не містить. А разом з тим, не заносячи в протокол перераховане, ускладнюються не тільки подальші виклики іноземних громадян для проведення з ними слідчих дій, але й обіг документів по інстанціях каналів їхнє перебування або слідчих органів інших країн відповідно до договорів про правову допомогу.

Якщо заявнику відомий підозрюваний у здійсненні злочину, необхідно одержати перераховані відомості і про підозрюваного.

З моменту подання іноземним громадянином заяви про вчинений злочин доцільно забезпечити участь перекладача, незалежно від ступеня володіння заявником мовою, на якій ведеться провадження по кримінальних справах у даній місцевості. Особливу актуальність набуває участь перекладача тоді, коли у вчиненні злочину підозрюється іноземний громадянин і виникає необхідність перевірити його причетність до вчиненого злочину. Відсутність перекладача на даному етапі кримінально-процесуальної діяльності може мати негативні наслідки. Підозрюваний (обвинувачений, підсудний), зі славшись на незнання або недостатнє знання мови, на якій ведеться провадження, може заявити клопотання, здатні поставити під сумнів достовірність відомостей, одержаних під час перевірки заяви (повідомлення) про злочин і ці сумніви можуть виявитися непорушними, здатними викликати припинення кримінальної справи або винесення виправдувального вироку.

У разі виявлення ознак злочину, до здійснення якого причетні іноземні громадяни (громадянин), необхідно невідкладно вжити заходів до точного встановлення їхніх осіб, а також з\'ясувати, чи користуються вони дипломатичним або іншим імунітетом і, якщо користуються, то в якому обсязі.

З метою уточнення наявності і обсягу імунітету іноземних громадян від кримінальної юрисдикції України слід звертатися в Протокольний відділ МЗС України.

Деякі особливості може мати огляд місця події, здійснюваний при перевірці заяви (повідомлення) про злочин, вчинений іноземним громадянином. Через незнання українського законодавства, іноземні громадяни іноді недооцінюють суспільну небезпеку вчинюваного злочину або взагалі не вважать вчинені дії злочином. Дана обставина, а також дружні відносини з підозрюваним нерідко бувають причиною того, що з боку іноземних громадян вичиняються дії, спрямовані на перешкоджання роботі слідчо-оперативної групи (спроби дезорганізовувати проведення огляду місця події, знищити сліди злочину, перешкодити затриманню підозрюваного тощо). Враховуючи це, до складу слідчо-оперативної групи бажано включити дільничного інспектора, оскільки він краще за інших орієнтується в оперативній обстановці в даному районі, а також декілька співробітників патрульно-постової служби у форменому одязі і відповідно екіпірованих для забезпечення громадського порядку.