ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Особливості контролю за місцевими бюджетами

Органи державної податкової служби делегували деякі повноваження з контролю за дотриманням податкового законодавства виконавчим комітетам. Відповідно до частини 3 пункту 1 статті 8 та пункту 13 статті 10 Закону України \"Про державну податкову службу в Україні\" органи державної податкової служби організовують та здійснюють контроль за додержанням виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюджетів, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.1999 № 339, якою затверджено Порядок контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Попередній та поточний контроль є більш дієвим, на відміну від наступного, який здійснюється за наслідками виконання місцевих бюджетів.

Річний звіт про виконання місцевого бюджету складається фінансовим органом Автономної Республіки Крим, державних адміністрацій та виконавчих комітетів, які передають їх Верховній Раді Автономної Республіки Крим або відповідній раді. Звіт перевіряється Рахунковою палатою Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи комісією з питань бюджету відповідної ради, після чого відповідні ради затверджують звіти або приймають інше рішення щодо цього.

На даному етапі контроль органів державної податкової служби, державної контрольно-ревізійної служби та державного казначейства є найбільш ефективним, оскільки він здійснюється за результатами виконання місцевого бюджету шляхом проведення ревізій та перевірок, за результатами яких можна зробити остаточні висновки про використання коштів місцевого бюджету за цільовим призначенням.

На відміну від Рахункової палати Верховної Радою Автономної Республіки Крим, Рахункова палата України не здійснює контроль за коштами місцевих бюджетів, вона лише згідно зі статтею 98 Конституції України контролює використання коштів державного бюджету.

На сьогодні в системі бюджетів виділено лише Державний бюджет України та місцеві бюджети. Відповідно бюджет Автономної Республіки Крим віднесено до місцевих бюджетів, хоча раніше він виділявся в окрему ланку бюджетної системи і відповідно контролювався та контролюється спеціально утвореним органом – Рахунковою палатою Верховної Ради АРК. Відомо, що контроль, що здійснюється контрольно-рахунковими органами, є цілісним, дієвим. Отже, уже настав час створити ці інституції на місцях, наділити їх правом подавати свої висновки щодо проектів місцевих бюджетів і здійснювати контроль на інших стадіях бюджетного процесу відносно місцевих бюджетів.

Перспектива удосконалення комплексності контролю залежить від його якості на всіх етапах і своєчасність адекватного реагування фінансових органів, головних розпорядників та інших органів влади за результатами контролю, на виявлені факти нецільового і неефективного використання бюджетних коштів, шляхом вжиття заходів щодо відшкодування незаконних витрат, регулювання обсягів фінансування, приведення їх у відповідність з нормативно-правовими актами, що регулюють бюджетний процес [11, с. 151].

Контроль за місцевими бюджетами є одним із необхідних і важливих, адже економічна стабільність регіонів впливає в цілому і на стабільність у державі.

Місцевий контроль проводиться не окремо, а разом з державним. Цим самим органи взаємодіють між собою під час його здійснення. Крім того, органи місцевого самоврядування можуть делегувати повноваження в сфері контролю за місцевими бюджетами місцевим державним адміністраціям, а органи державної влади – відповідно органам місцевого самоврядування. Таке делегування не порушує принципів місцевого самоврядування, але все ж таки функцію зі складання та виконання місцевих бюджетів необхідно залишити в повноваженнях органів місцевого самоврядування, а не місцевих державних адміністрацій.

Література:

1. Конституція України: Прийнята на п\'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.

2. Бюджетний кодекс України: Прийнятий 21 червня 2001 року // Урядовий кур\'єр. – 25.07.2001. – № 131. – С. 5–12.

3. Про внесення змін і доповнень до Закону України \"Про державну податкову службу в Україні\": Закон України від 24.12.93 № 3813-12 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 15. – Ст. 84. Із змінами внесеними Законом України \"Про внесення змін та доповнень до Закону України \"Про державну податкову службу в Україні\": Закон України від 05.02.98 // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 29. – Ст. 190. Із змінами та доповненнями внесеними Законами України від 30.06.99 № 783-ХIV, від 30.06.99 // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 34. – Ст. 274, № 1685-ІІІ від 20.04.00, № 1987-ІІІ від 21.09.00, № 2181-ІІІ від 21.12.00, № 2921-ІІІ від 10.01.02, № 2922-ІІІ від 10.01.02.

4. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26.01.93 № 2939-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – Ст. 110.

5. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05. 97 № 280/97 – ВР // Офіційний вісник. – 1997. – № 25. – Ст. 20.

6. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9.04.99 № 586-XIV // Відомості Верховної Ради – 1999. – № 10. – Ст. 190.

7. Про заходи щодо підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи: Указ Президента від 27.08. 2000 №1031/2000 // Урядовий кур\'єр. – 2000. – № 171.

8. Інструкція про порядок проведення ревізій і перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні: Затверджена Наказом Голови контрольно-ревізійного управління України від 03.10.97 № 121 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 4. – Ст. 265.

9. Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів: Затверджений наказом Державного казначейства України від 04.11.2002 № 205 // Офіційний вісник. –2002. – № 48. – Ст. 2206. Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Державного казначейства України від 11.03. 2003 року № 51 // Офіційний вісник. – 2003. – № 15. – Ст. 688, від 6.02. 2004 року № 21 // www. rada.kiev.ua

10. Бейбекова О.О. Із практики розгляду результатів виконання місцевих бюджетів // Фінансовий контроль. – 2001. – № 3. – С. 17–24.

11. Бречко О.В. Удосконалення контролю в системі управління фінансовими ресурсами регіону //Фінанси України. – 2002. – № 9. – С. 150–154.

12. Васильєв О.А. Організація комплексних перевірок виконання бюджетів міст і районів у Донецькій області // Фінансовий контроль. – 2002. – № 3. – С. 6 – 8.

13. Германчук П.К., Стефаник І.Б., Рубан Н.І., Александров В.Т., Назарчук О.І. Державний фінансовий контроль: ревізія і аудит. – Київ: НВП \"АВТ\", 2004. – 424 с.

14. Корнієнко М. Місцеве самоврядування та \"урядова вертикаль\" // Місцеве самоврядування. – 1997. – № 3 – 4(5). – С. 37–41.

15. Левченко В.Ф. Шляхи удосконалення контролю за виконанням бюджетів сільських, селищних і місцевих (міст районного підпорядкування) рад // Фінансовий контроль. – 2001. – № 3. – С. 32–34.

16. Луніна І. Бюджетний кодекс України і реалії міжбюджетних відносин // Економіст. – 2000. – № 10. – С. 32–36.