ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Особливості контролю за місцевими бюджетами

У Бюджетному кодексі України не передбачено відповідальність за недостовірність показників, що закладаються у проектах місцевих бюджетів, за неналежне здійснення контролю на першій стадії бюджетного процесу. Крім цього, нормативні акти не визначають і відповідальність відповідних органів за несвоєчасне прийняття бюджетів. На нашу думку, встановлення санкцій за такі порушення сприятиме в кінцевому рахунку належному, своєчасному виконанню бюджетів.

Друга і найбільш дієва форма фінансового контролю – поточний, що здійснюється з метою попередження на стадії виконання місцевих бюджетів різного роду відхилень або у разі їх виявлення оперативного корегування.

Контроль на цій стадії є найбільш колоритним у зв\'язку з участю великої кількості контролюючих суб\'єктів.

Функцію забезпечення виконання місцевих бюджетів покладено на Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та виконавчі органи відповідних рад або міські, селищні чи сільські голови (у разі, якщо відповідні виконавчі органи не створено).

Практично органом, який здійснює загальну організацію, управління та контроль за виконанням місцевих бюджетів, є місцевий фінансовий орган, що затверджує розпис бюджету, за яким він виконується, та забезпечує відповідність розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням. Місцеві фінансові органи отримують від територіальних органів Державного казначейства України баланси, місячні звіти про виконання місцевих бюджетів.

Зведені місячні показники звітів про виконання місцевих бюджетів одночасно подаються територіальними органами Державного казначейства України відповідно Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, фінансовим органам місцевих державних адміністрацій та виконавчим органам відповідних рад. Органи стягнення надають місцевим фінансовим органам звітність про надходження податків і зборів (обов\'язкових платежів) та інших доходів.

Квартальні звіти про виконання місцевого бюджету подаються до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної ради Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією, виконавчим органом відповідної ради чи міським, селищним, сільським головою.

Територіальні органи Державного казначейства України виконують безпосередньо контрольні функції щодо використання коштів місцевого бюджету, оскільки пунктом 2 статті 78 Бюджетного кодексу України закріплено, що казначейське обслуговування місцевих бюджетів здійснюється територіальними органами Державного казначейства України.

У 2002 році розпочався процес запровадження казначейського обслуговування місцевих бюджетів і перерахування міжбюджетних трансфертів, що забезпечило достовірною інформацією про доходи і видатки, дозволило надавати звітні дані відповідним органам у режимі реального часу. Отримання своєчасної інформації дозволяє здійснити аналіз та прийняти правильне рішення.

Відповідно до наказу Державного казначейства України \"Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів\" від 04.11.2002 № 205 [9] рахунки головних розпорядників коштів місцевих бюджетів відкриваються в територіальних органах Державного казначейства України, яке здійснює операції по рахунках розпорядників із зарахування та перерахування коштів, забезпечуючи при цьому поточний контроль за цільовим спрямуванням бюджетних коштів.

На сьогодні, перш ніж здійснити операцію з бюджетними коштами, розпорядники повинні отримати дозвіл Державного казначейства щодо неї. Це, в свою чергу, забороняє комерційним банкам, які обслуговують розпорядників, перераховувати кошти на рахунки інших господарюючих суб\'єктів, а також видавати готівку за рахунок бюджетних коштів.

Територіальні органи Державного казначейства здійснюють контроль за розпорядниками бюджетних коштів при отриманні від них: звіту про виконання загального фонду кошторису установи; звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плату за послуги, що надаються бюджетними установами; звіту про фінансове зобов\'язання бюджетної установи; звіту про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду.

Казначейська система обслуговування місцевих бюджетів у цілому дає позитивні результати. Але з 1 січня 2004 року всі головні розпорядники, в зв\'язку з переходом на казначейську систему обслуговування бюджету, уклали з комерційними банками договори про обслуговування, відповідно до яких за кожну операцію з отримання готівки, вони сплачують установі банку по 0,5 % від суми отриманої готівки, до чого місцеві бюджети ще не готові.

У зв\'язку з запровадженням режиму жорсткого обмеження видатків та інших державних витрат, своєчасного наповнення дохідної частини бюджету, посилення контролю за дотриманням фінансової дисципліни, цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна, активізацією роботи щодо усунення виявлених недоліків і порушень Указом Президента \"Про заходи щодо підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи\" від 27 серпня 2000 року № 1031/2000 [7] на органи державної контрольно-ревізійної служби покладено контроль за виконанням як державного, так і місцевих бюджетів. Згідно з Указом на Головне контрольно-ревізійне управління України покладено забезпечення реалізації державної політики у сфері державного фінансового контролю за використанням коштів бюджетів усіх рівнів, збереженням державного і комунального майна, веденням бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

Порядок проведення перевірок і ревізій державною контрольно-ревізійною службою визначається Законом України \"Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні\" від 26.01.93 № 2939-XII [4] та Інструкцією про порядок проведення ревізій і перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні, затвердженої наказом Голови контрольно-ревізійного управління від 03.10.1997 № 121 [8], за наслідками яких вживаються заходи щодо притягнення до відповідальності винних осіб і поверненню до бюджетів коштів, використаних не за цільовим призначенням та з порушенням порядку, визначеного нормативно-правовими актами.

Левченко В.Ф. є прихильником створення муніципального контролю за діяльністю місцевих рад і виконанням їх бюджетів. Функцію контролю за виконанням місцевих бюджетів доцільно було б передати створеним при районних радах відповідним комісіям. При цьому ревізії чи окремі тематичні документальні перевірки в сільських, селищних, міських (міст районного значення) радах, органами державної контрольно-ревізійної служби проводилися б лише за дорученням обласних, районних рад і правоохоронних органів.

У своїй діяльності державна контрольно-ревізійна служба взаємодіє як з державним казначейством, так і з державною податковою службою.

Державна податкова служба здійснює контроль відповідно до Закону України \"Про державну податкову службу в Україні\" [3] за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов\'язкових платежів), а також неподаткових доходів, встановлених законодавством.

Контролю державної податкової служби відведено важливе місце, оскільки ці органи забезпечують наповнення до 80 % дохідної частини бюджетів.

Проводячи перевірки, органи державної податкової служби донараховують суми податків, зборів та інших обов\'язкових платежів, здійснюють примусове їх стягнення та притягують до відповідальності винних у порушенні податкового законодавства осіб.

У структурі державних податкових інспекцій діють відділи місцевих податків та інших платежів з функціями документальних перевірок, що організовують справляння податків і зборів, ресурсних платежів і неподаткових надходжень до відповідних бюджетів. Але все ж таки державна податкова служба опікується більше виконанням показників державного бюджету, ніж місцевих.