ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Особливості контролю за місцевими бюджетами

Реферат на тему:

Особливості контролю за місцевими бюджетами

Не випадково місцеве самоврядування здійснюється на принципі поєднання місцевих і державних інтересів, бо дієвий контроль на всіх стадіях бюджетного процесу стосовно місцевих бюджетів у цілому забезпечує і належне виконання державного бюджету.

На сьогодні повноваження в сфері контролю за місцевими бюджетами зосереджено як в органах державної влади, так і місцевого самоврядування. Вважається, що розмежування функцій між цими органами, а також одночасне їх спрямування на контроль за місцевими бюджетами сприяє підвищенню використання коштів за цільовим призначенням.

Перевірка бюджетів – це обстеження і вивчення окремих ділянок фінансово-господарської діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, бюджетних установ, інших суб\'єктів господарювання автономії, області, району, міста чи району у місті щодо дотримання учасниками бюджетного процесу визначених законодавством норм складання, розгляду, затвердження та виконання бюджетів, що проводяться органами фінансового контролю в межах покладених на них повноважень [13, с. 200].

Контроль за місцевими бюджетами досліджували в своїх роботах В.Т. Александров, О.В. Бречко, О.А. Васильєв, П.К. Германчук, М. Корнієнко, І. Луніна, О.І. Назарчук, Н.І. Рубан, І.Б. Стефаник, В.Ф. Шевченко. Вони розглядали контроль або на окремо взятій стадії, (найчастіше на стадії виконання місцевих бюджетів), або як контроль лише з боку органів державної влади чи місцевого самоврядування.

Мета даної статті всесторонньо дослідити здійснення контролю на місцевому рівні, що проводиться як органами державної влади, так і органами місцевого самоврядуванняпід час складання, розгляду, затвердження, виконання звіту про виконання місцевих бюджетів.

Необхідно розмежовувати контроль за місцевими бюджетами і місцевий контроль. На перший погляд, ці поняття можуть виявитися тотожними, але місцевий контроль є частиною контролю, що здійснюється за коштами місцевих бюджетів.

Місцевий або муніципальний контроль – це контроль, який здійснюється органами місцевого самоврядування (сільською, селищною, міською, районною у місті радою та їх виконавчими комітетами, в складі яких утворюються фінансові відділи (управління) та обласною і районною радами.

Крім органів місцевого самоврядування, контроль за місцевими бюджетами здійснюють Міністерство фінансів України, органи державної контрольно-ревізійної служби, Державне казначейство, органи державної податкової служби та інші органи державної виконавчої влади, які контролюють використання коштів місцевого бюджету, а також державні адміністрації, яким обласні та районні ради делегують свої виконавчі повноваження.

Перевищення ролі державної влади в контролі за коштами місцевих бюджетів може порушити основні засади місцевого самоврядування – ґарантованого державою права та реальної здатності територіальної громади самостійно або під відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України, що закріплено в статті 2 Закону України \"Про місцеве самоврядування в Україні\" [5].

Попередній контроль місцевих бюджетів, як відомо, проводиться до здійснення фінансових операцій з метою перевірки обґрунтованості розрахунків і пошуку більш ефективних напрямів використання фінансових ресурсів.

У статті 75 Бюджетного кодексу України передбачено, що Міністерство фінансів України доводить Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям (обласним і районним, міст Києва і Севастополя) та виконавчим органам відповідних рад (сільським, селищним, міським, районним у місті) особливості складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний бюджетний рік.

Міністерство фінансів здійснює попередній контроль під час подання місцевими державними адміністраціями і виконавчими органами розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників. Після схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України Міністерство фінансів України доводить розрахунки прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методику їх визначення та інші показники, необхідні для складання проектів місцевих бюджетів.

Кабінет Міністрів України здійснює попередній контроль за місцевими бюджетами під час схвалення проекту закону про Державний бюджет України, оскільки встановлює обсяг міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам. Але, на жаль, у Бюджетному кодексі України не встановлено відповідальність даного органу за неналежне проведення контрольних дій, що в подальшому може призвести до нереальності бюджету.

Верховна Рада України також не залишає поза увагою контроль за коштами місцевих бюджетів, який вона попередньо здійснює під час ухвалення закону про Державний бюджет України в другому читанні. Саме після цього Кабінет Міністрів України доводить Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціямта виконавчим органам відповідних рад положення та показники міжбюджетних трансфертів.

Місцеві фінансові органи доводять головним розпорядникам бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів. Згідно зі статтею 22 Бюджетного кодексу України головними розпорядниками за бюджетними призначеннями, передбаченими бюджетом Автономної Республіки Крим, є уповноважені юридичні особи (бюджетні установи), що забезпечують діяльність Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, а також міністерства та інші органи влади Автономної Республіки Крим в особі їх керівників; за бюджетними призначеннями, передбаченими іншими місцевими бюджетами, – керівники місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів рад та їх секретаріатів, керівники головних управлінь, управлінь, відділів та інших самостійних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів рад.

Місцеві фінансові органи здійснюють контроль при аналізі бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів, на підставі якого керівник фінансового органу приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій проекту місцевого бюджету (пункт 5 статті 75) [2].

На стадії складання проектів місцевих бюджетів районні та обласні ради делегують повноваження з підготовки проектів бюджетів місцевим державним адміністраціям, які є органами виконавчої влади. Їх діяльність регулюється Законом України \"Про місцеві державні адміністрації\" від 9 квітня 1999 року № 586-XIV [6]. Відбувається делегування повноважень органів місцевого самоврядування місцевим державним адміністраціям у зв\'язку з відсутністю власних виконавчих органів [14, с. 37–41].

Аналізуючи делегування таких повноважень, Луніна І. [16, с. 34] вважає, що на практиці відбувається зіткнення інтересів державної адміністрації та органів місцевого самоврядування через можливість останніх скасовувати рішення того, кому ці повноваження делеговані, чого на практиці слід уникати.

Відповідно до пункту 1 статті 76 [2] проект рішення про місцевий бюджет перед його розглядом на сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної ради схвалюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим місцевою державною адміністрацією чи виконавчим органом відповідної ради, які здійснюють остаточний контроль перед затвердженням місцевого бюджету.

На стадії розгляду і затвердження місцевих бюджетів контроль здійснюють і відповідні ради.

Контроль Верховної Ради Автономної Республіки Крим та відповідної ради при затвердженні місцевого бюджету полягає у перевірці врахування обсягів міжбюджетних трансфертів та інших положень, необхідних для формування місцевих бюджетів.