ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Особливості досудового розслідування кримінальних справ за участю іноземців

Реферат на тему:

Особливості досудового розслідування кримінальних справ за участю іноземців

Розслідування кримінальних справ за участю іноземних громадян має ряд особливостей, обумовлених, головним чином, наявністю чи відсутністю у іноземних громадян дипломатичного чи іншого імунітету.

Актуальність статтіобумовлена проблемою створення методик розслідування злочинів, ускладнених наявністю „іноземного елемента\", а також ефективної системи захисту їхніх прав і законних інтересів. Ця проблема довго недооцінювалася через переконання, що злочини даної категорії не дуже поширені. У дійсності досить давно в практиці працівників правоохоронних органів і в статистиці МВС України існували поняття: „злочин проти іноземних громадян\" і „злочини, вчинені іноземними громадянами\".

Глибокого дослідження даної проблеми взагалі не проводилося. Ученими Ф.О. Агаєвим, В.М. Галузо, Є.А. Нагаєвим, А.Г. Волеводзом, В.М. Волженкиною дослідження проводилося лише по суміжних темах або по інших галузях права: правовому регулюванню нових напрямів міжнародного співробітництва в сфері кримінального процесу, наданню правової допомоги по кримінальних справах у сфері міжнародного співробітництва тощо.

Метою статті є формулювання й обгрунтування основних аспектів діяльності органів і посадових осіб, які здійснюють провадження у кримінальних справах за участю іноземних громадян, а також самого механізму правозастосування, пов\'язаного з особливостями провадження в кримінальних справах за участю іноземних громадян у стадії досудового слідства.

До завдань дослідження віднесено аналіз норм кримінально-процесуального та міжнародного права в частині, яка регулює участь іноземних громадян у кримінальному процесі України; виявлення особливостей застосування даних норм до іноземних громадян на стадії досудового слідства.

При розслідуванні кримінальних справ за участю іноземних громадян виникає безліч питань і ускладнень тому, що діючим КПК, на жаль, нормативно не урегульовані питання провадження у кримінальних справах за участю іноземних громадян. На практиці нерідко виникає питання про розмежування компетенції між слідчими різних правоохоронних відомств.

Більшість норм і принципів права дипломатичного імунітету містяться у Віденській конвенції про дипломатичні зносини 1961 року.

Особливостями розслідування кримінальних справ за участю іноземних громадян, які володіють дипломатичним імунітетом (дипломатичною недоторканністю), є те, що всі процесуальні дії за участю таких осіб проводяться лише з їхнім проханням чи з їхньої згоди. Такі особи не зобов\'язані давати показання як свідки, а у випадку їхньої згоди дати показання не зобов\'язані для цього бути присутніми в суді чи в слідчих органах.

У кримінально-процесуальному законі не встановлена форма звернення осіб, які мають дипломатичний імунітет, із проханням допустити їх до участі в слідчій чи іншій процесуаль-ній дії, яка проводиться по кримінальній справі, порушеній у зв\'язку з виявленням ознак злочину, вчиненого особою, яка наділена дипломатичним імунітетом або щодо даної особи.

Очевидно, що неможливість примусового залучення даної категорії осіб до проведення необхідних слідчих дій значно ускладнює ведення кримінальної справи, негативно впливає на терміни порушення кримінальних справ і їхнього розслідування. А отже, результатом того, що витрачено час на переговори і повідомлення центральних органів, є можлива втрата слідів і речових доказів. У зв\'язку з цим від слідчих потрібно особливе почуття такту, уміння встановлювати необхідний психологічний контакт з іноземними громадянами, щоб вони самі побажали взяти участь у слідчих діях для встановлення істини в справі. Адже від того, наскільки швидко і повно будуть розкриті розглянуті злочини і дотримані права й законні інтереси іноземних громадян, багато в чому залежить міжнародний престиж правоохоронних органів України та її авторитет на міжнародній арені.

Іншою особливістю розслідування кримінальних справ за участю іноземних громадян є також те, що відповідно до норм міжнародного права приміщення дипломатичного представництва та приватна резиденція дипломата є недоторканими. Представники держави перебування без дозволу держави, що посилає, не мають права заходити до цих місць. Доступ у них можливий лише за згодою глави дипломатичного представництва.

Недоторканими є архіви, документи та інше майно, що належить дипломатичному представництву або дипломату. Недоторканою є офіційна кореспонденція представництва, а дипломатичну валізу не можна розкривати або заарештовувати.

Згідно зі статтею 29 Віденської конвенції, дипломати не підлягають будь-якій формі арешту або затримання [5, с.186].

Віденська конвенція про консульські зносини 1963 року значною мірою наближає консулів за статусом до дипломатів. Особи, які діють як дипломати і як консули, користуються дипломатичним імунітетом [5, с.188].

Досудове слідство має деякі особливості і тоді, коли в ньому беруть участь іноземні громадяни, що не користуються дипломатичним чи іншим імунітетом. При цьому особливості можуть бути обумовлені як процесуальним положенням іноземних громадян, так і місцем їхнього перебування під час досудового слідства.

Іноземні громадяни, що перебувають під час провадження у кримінальній справі на території України, викликаються в органи досудового слідства України за правилами, встановленими в КПК України.

Іноземні громадяни, що перебувають під час провадження в кримінальній справі на території держав-учасниць Європейської конвенції про взаємну допомогу в кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, можуть бути викликані в органи досудового слідства України як свідки, експерти і обвинувачувані у порядку, встановленому ст.ст. 7–12, 14–15 названої Конвенції.

Громадяни, які перебувають на території інших держав, можуть бути викликані в органи досудового слідства України в тому випадку, якщо між Україною і відповідною державою укладено договір про надання правової допомоги, у тому числі і в кримінальних справах.

Процесуальною формою виклику іноземних громадян є прохання про взаємну допомогу чи доручення про надання правової допомоги, що направляються органам кримінальної юстиції відповідних держав.

Згідно зі ст.14 Європейської конвенції від 20 квітня 1959 року прохання про взаємну допомогу повинно мати такі дані:

а) найменування органу, який направляє прохання;