ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Особливості діяльності чергових частин органів МВС України

– оснащення і забезпечення чергової служби відповідно до змісту її діяльності і висунутих до неї вимог (особливо в частині швидкості й обґрунтованості, правової і тактичної грамотності реагування), а також на рівні сучасного розвитку техніки, з обліком фінансових і інших ресурсних можливостей і обмежень.

Шляхи досягнення багато в чому визначаються самим формулюванням мети необхідних змін. Уся необхідна розмаїтість способів досягнення мети може бути визначена тільки в результаті повної розробки програми, тобто дуже трудомістких і багатопланових колективних зусиль.

Тому акцентуємо увагу лише на деяких шляхах, які вважаємо найбільш істотними та придатними [8].

Перш за все необхідно інформаційно об\'єднати на всіх рівнях органи внутрішніх справ чергових служб галузевих підрозділів органів внутрішніх справ, що забезпечують реагування на порушення громадського порядку, злочини, надзвичайні події та обставини.

Єдина та стійка система управління органами внутрішніх справ (головне завдання чергової частини) неможлива без надійної та автономної, тобто відомчої системи зв\'язку.

Це досить очевидно. Деякі плани і програми в цій сфері поки що не орієнтовані на єдину концепцію єдиної чергової служби. Вирішення проблеми тільки на перший погляд носить переважно технічний характер. Практично треба спочатку перебороти розглянуті вище лінійно-психологічні бар\'єри, а потім, які надзвичайно ускладнилися в наш час, економічні й організаційні перепони. Важливо, що проект повинен виходити з нового бачення системи органів внутрішніх справ та їхньої чергової служби, з урахуванням змін змісту, структури, форми, напрямів, інтенсивності, технічних засобів та інших параметрів системи інформаційного забезпечення.

Запровадження вже існуючих у світовій практиці та розроблення нових методик і засобів обробки та відображення інформації – головна спрямованість щодо підвищення якості, швидкодії та ефективності діяльності чергової служби.

Одне з найцікавіших і вкрай потрібних завдань – розробка необхідних комп\'ютерних програм, які зв\'язують практично усю використовувану в управлінні й оперативно-тактичній діяльності інформацію з її просторовими, географічними координатами, причому із відображенням на карті чи плані території обслуговування. Головна вимога до цих програм – шляхом раціоналізації технічного процесу збору, передачі, обробки і збереження даних зробити інформацію оперативною, придатною для широкого багаторазового використання. Ми вже маємо досвід складання кримінологічних карт, досить складно наносити дислокацію нарядів та приймати рішення за оперативними планами на недостатньо нові карти і плани. Нам потрібно більше:

– які наші сили і засоби існують у даний момент чи можуть бути незабаром (коли саме) у визначеному чи будь-якому мікрорайоні, зацікавленому регіоні (не на крапці чи в прямокутнику, що досить легко зчитується машиною, а в адміністративних межах чи області району, у визначеному нами з оперативних міркувань районі передбачуваних дій тощо);

– який простір може виявитися територією перебування розшукуваного злочинця з урахуванням різних способів його переміщення (також неправильної форми, з острівцями аеропортів, станції метро і залізниці, куди він міг вилетіти, проїхати);

– як накладається наш оперативний план, на який складається і прогнозується оперативна обстановка, які варіанти змін доцільно терміново провести та ін.

Одна з „родзинок\" – створення механізму „самозбудження\" системи автоматизованого спостереження за станом оперативної обстановки. З появою якісно важливого сигналу (розпізнання образів), наприклад, про небезпечний злочин, який вимагає негайного масованого реагування, система „вимагає\" (звукові, світлові ефекти, видача текстової інформації на табло тощо) відповідного реагування і „заспокоюється\" тільки при отриманні повідомлення про вжиття належних першочергових заходів.

Подібне „самозбудження\" може бути запрограмоване і на миттєві за добовим поступовим наростанням кількості вчинених будь-яких адміністративних правопорушень. Зараз такі відомості враховуються та використовуються тільки після одержання періодичних статистичних зібраних даних за певний період, тобто не частіше, ніж раз на тиждень, місяць, квартал тощо.

Література:

1. Конституція України – К.: Преса України, 1997. – 80 с.

2. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 року // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 4. – С. 20.

3. Про затвердження Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі МВС України: Наказ МВС України від 10.10.2004 р. № 1177.

4. Про заходи щодо подальшого вдосконалення діяльності чергової служби органів внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 18.08.1992 р. № 485.

5. Про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються: Наказ МВС України від 14.04.2004 р. № 400.

6. Про вдосконалення реагування на повідомлення про злочини, інші правопорушення і події та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 04.10.2003 р. № 1155.

7. Ви нам дзвонили... /Неправдиві телефонні дзвінки про закладення вибухових пристроїв // Міліція України. – 1999. – № 11–12. – С. 20–22.

8. Гавриляка А. Удосконалити управління у системі органів МВС // Право України. – 1997. – № 8.

9. Организация работы дежурных частей органов внутренних дел: Учебно-методическое пособие. – Ленинград, 1980.

10. Паханов Г.А. Дежурная часть горрайоргана внутренних дел как орган оперативного управления: Лекция / Академия МВД СССР. – М., 1989. – 31 с.

11. Рясной В., Григорян А. Трое в зале и ... компьютер // Советская милиция. – 1974. – № 2. – С. 4–7.