ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Особливості аналізу і дослідження документів при розслідуванні злочинів у сфері оподаткування

Деякі правила, положення або Інструкції містять організаційні заходи захисту, що відносяться до різних моментів виготовлення і зберігання документів. Положення про ведення касових операцій детально регламентує порядок оформлення прибуткових і видаткових операцій, порядок ведення касової книги. Положення містить форми прибуткового і видаткового касових ордерів (К-1 і К-5), вказує, який порядок оформлення цих ордерів, як вони підписуються, як реєструються. Після отримання (виплати) грошей документи погашаються штампом або підписом (відповідно \"отримано\" або \"сплачено\" з вказівкою дати (ст. 14 і ст. 25). При видачі грошей окремій особі касир обов\'язково повинен у видатковому касовому ордері відмітити номер, дату видачі і ким виданий документ, що засвідчує особу, яка отримала гроші. Особа, яка отримала гроші, розписується тільки чорнилом, із вказівкою отриманої суми карбованців прописом, копійок – цифрами (ст. 27). Якщо гроші виплачуюються за довіреністю, то обов\'язково повинні бути в ордері вказані прізвище, ім\'я та побатькові особи, через яку проводилася видача, і дані про документ, що пред\'являється (ст. 28). При видачі грошей особі, яка не має можливості розписатися особисто, на видатковому касовому ордері зазначаються дані про документи як фактичного одержувача, так і особи, яка за нього розписалася. За фактичного отримувача може розписатися будь-яка особа, але не працівник бухгалтерії або каси цього підприємства (ст. 29). Положення містить також правила оформлення платіжних відомостей і квитанцій (ф. № К-3). Положення про документи і записи в бухгалтерському обліку підприємств і господарських організацій визначає порядок складання документів бухгалтерського обліку, порядок їх зберігання. Записи в документах, згідно з 6 Положення, можуть проводитися чорнилом, хімічним олівцем або за допомогою друкарської машинки.

Міністерства та центральні відомства встановлюють перелік документів або окремих їх реквізитів, які заносяться лише чорнилом (примітка до 6). У касових і банківських платіжних документах (чеки, платіжні доручення тощо) виправлення не допускаються (примітка до 7). Положення в 5 містять перелік реквізитів, обов\'язкових для документів бухгалтерського обліку (назва документа, назва і адреса підприємств, організацій, які складають документ, дата складання документа, зміст господарської операції, її підстави і учасники, підписи осіб, відповідальних за операції, і правильність їх оформлення). Останні реквізити визначаються фактором господарських операцій, що підлягають документуванню. Сукупність обов\'язкових елементів документа, відсутність яких позбавляє його юридичної сили, – реквізит документа (від лат. слова \"реквізітум\" – потребність) – передбачається правилами його складання, що є організаційними заходами захисту. Самі ж реквізити, наявність яких або формальна відсутність захищає документ, виступають як своєрідні засоби захисту документів, що можуть бути названі формальними засобами захисту. До реквізитів документа належать: стандартна типографська форма (бланк), яка інколи передбачає типографський відтиск штампа, захисну сітку, емблеми; текст документа, який, у свою чергу, складається з окремих елементів (дати, номера, суми в грошовому виразі тощо); підписи, відбитки печатки, штампа, різних штампиків (наприклад, \"сплачено\", \"погашено\"), резолюції.

Засобами захисту документа є також захисні властивості матеріалів, що йдуть на виготовлення документа, відповідна стійкість цих матеріалів. Це технічний захист документів. Властивості бумаги, чорнила, олівців і інших матеріалів документа повинні запобігати спробам внесення в документ будь-яких змін, спробам витравити частину тексту, внести в нього виправлення тощо. Матеріали документа повинні перешкоджати виготовленню в цілому підробленого документа (високоякісні сорти бумаги, спеціальне чорнило, водяні знаки, захисні сітки і малюнки) і зазнавати по можливості менших змін під впливом різних фізичних і хімічних факторів, які впливають на документ у процесі його обігу. Разом з тим, властивості матеріалів документа повинні сприяти швидкому і успішному виявленню факта підробки, відтворення змісту документа.

Окремі питання оформлення і зберігання документів є предметом розгляду відповідних правових і інших наук. Властивості матеріалів, які йдуть на виготовлення докуметів, у тому числі і ті їх властивості, які запобігають спробам внести в документ будь-які зміни, вивчаються в спеціальних розділах хімії, у працях з консервації і реєстрації документів. Питання з асортиментуписьмового приладдя і деякі інші вивчаються товарознавством. Ці науки вивчають окремі проблеми, що відносяться до захисту документів, в інших аспектах – щодо предмета кожної науки. Весь комплекс питань, пов\'язаних із захистом документів, повинен вивчатися криміналістикою (А.А. Ейсман).

Для цього існують криміналістичні науково-дослідні заклади, про необхідність яких писав ще С.М. Потапов, де таке вивчення може проводитися.

Під час огляду і виїмки можуть бути встановлені порушення або недорахування в оформленні і зберіганні документів, які можуть полегшити здійснення злочину, при криміналістичній експертизі – також уразливість або неприйнятність деякихматеріалів письма. Криміналістика розробляє рекомендації щодо усунення недоліків, які існують, виробляє більш раціональні правила, ставить питання про зміну реквізитів документа і тим самим посилює організаційні заходи захисту документів. Встановлюючи уразливість або непридатність окремих матеріалів, що застосовуються при виготовленні документа, даючи рекомендації про їх заміну, криміналістика посилює технічні засоби захисту документів. Через ці дві групи заходів – організаційні і технічні – здійснюється криміналістичний захист документів. Ці заходи тісно пов\'язані, розробка криміналістикою технічного захисного прийому переростає в кінці в організаційний захід. Криміналістичні методи дослідження документів, що дозволяють встановити підробку або виконавця документа, також є своєрідними (або власне криміналістичними) засобами захисту документів.

По справах, що належать до компетенції Державної податкової адміністрації та інших відомств, які здійснюють боротьбу зі злочинами і іншими правопорушеннями в економічній сфері, основними доказами є письмові докази – документи.

Залежно від уміння працювати з документами пізніше буде залежати, чи будуть вони речовими доказами, чи ні.

У процесі розслідування справ про порушення, пов\'язаних із несплатою податків, проводяться судово-бухгалтерські, економічні, почеркознавчі, технічні експертизи документів.

Література:

1. Барабаш Т.М. Автореф. дисерт. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. – К., 2002. – С.1–2.

2. Податківці визначають свої завдання // Урядовий кур\'єр. – 2002. – № 113.