ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Особливості аналізу і дослідження документів при розслідуванні злочинів у сфері оподаткування

Ст. 66 ЦК України встановлює захисне правило, згідно з яким довіреностівід імені різних організацій повинні бути підписані керівником, а на отримання або видачу майнових цінностей також і головним (старшим) бухгалтером та мати відбиток печатки цієї організації. Довіреність може бути видана на термін до 3 років. Якщо термін у довіреності не вказаний, то вона дійсна протягом одного року з дня видачі. Довіреність, у якій не вказана дата її складання, не дійсна (ст. 67 ЦК України). Є спеціальні захисні правила оформлення договорів поставки, займу, оформлення заповіту (ст. 250, 375-376, 541-546 ЦК України) та ін.

Правовий захист документів здійснюється також рядом інших правових норм, які є в Кодексі про адміністративні правопорушення України, Кодексі законів про працю, що передбачають правила складання і умови дійсності окремих документів.

Так, у Кодексі про адміністративні правопорушення розглядаються питання про користування печатками і штампами. Печатка з державним гербом повинна бути в закладі тільки в одному екземплярі і знаходитися у особи, яка очолює заклад (або під його відповідальністю у довіреної особи), у такому місці, яке, безумовно, забезпечує її зберігання. Якщо печатку або штамп замінено або якщо ліквідується заклад, вони обов\'язково повинні бути передані в органи міліції. Для засвідчення документів печаткою необхідно користуватися спеціальною мастикою, а заповнювати важливі документи (вичерпний їх перелік у Кодексі не вказаний, а згадані лише паспорт, посвідчення особи, членські білети) – спеціальним чорнилом. Норми адміністративного, фінансового та інших галузей права, якими здійснюється захист документів, тісно взаємопов\'язані з цивільно-правовими нормами.

Крім правових норм, відображених у законах, захист документів здійснюється тими правовими нормами, що містяться в наказах, інструкціях і інших підзаконних актах, які конкретизують положення закону, визначають порядок, організацію оформлення і зберігання окремих видів документів, що і дозволяє умовно називати їх організаційними засобами захисту документів.

Підзаконні акти належать до організаційних засобів захисту документів, хоча за своїм змістом, безперечно, повинні бути приєднані до одного з розділів права України. Наприклад, Кодекс про адміністративні правопорушення містить основні положення про порядок користування печатками, а постанова Кабінету Міністрів України № 1401 та Інструкція від 17.11.66 уточнюють деякі питання їх виготовлення, використання і зберігання. Звідси і зрозуміло тісний зв\'язок організаційних заходів захисту документів з їх правовим захистом. До організаційних заходів захисту документів потрібно віднести значну кількість різноманітних правил, інструкцій, наказів, технічних умов, які за своїм змістом можна поділити на ряд груп:

1. Правила, технічні умови та інші акти, що визначають порядок виробництва і продажу матеріалів документа, а також характеристику цих матеріалів, умови їх зберігання. Так, спеціальні державні стандарти (ГОСТи) і технічні умови (ТУ) є на папір і чорнило. Наказом ЦСУ № 373 передбачені умови, при дотриманні яких можуть прийматись закази на друкування форм звітності відділеннями Держстату.

Наказом по Міністерству культури № 81 від 7.11.57 були затверджені Єдині правила зберігання, обліку й охорони поліграфічного обладнання, шрифту, печатних форм на поліграфічних підприємствах, заводах, які виготовляли поліграфічну продукцію.

2. Правила, інструкції, що визначають порядок зберігання і видачі документів бланків, порядок зберігання знаків, що посвідчують. Як приклад, можна навести лист Народного Комісаріату від 26.11.43, згідно з яким бланки відряджень, що поступали з типографії, повинні були враховуватися як бланки суворої звітності, здаватися за спеціальним актом касиру на відповідне зберігання. Постанова, затверджена РНК від 13.06.56 і Положення про штампово-гравірні підприємства (цехи) УРСР визначали порядок зберігання печаток і чекових книжок, які повинні зберігатися у незгораємих сейфах або під замком у окремих сховищах. При проведенні документальних ревізій потрібно перевіряти порядок зберігання печаток і чекових книжок і з притягненням до відповідальності осіб, з вини яких були допущені порушення.

3. Правила, інструкції та інші акти, що визначають порядок складання документів (хто виписує, на якому бланку, які реквізити дотримані), дотримання, як згадувалось, деяких положень, якістосуються довіреностей. Положення ці були уточнені розпорядженням Кабінету Міністрів України \"Про порядок видачі довіреностей на отримання товаро-матеріальних цінностей\" № 10894 і Інструкція Міністерства фінансів № 17 від 14.01.67, що містила форму бланка довіреності. Порядок складання ряду документів бухгалтерського обліку (відомості на видачу зарплати та витрати продуктів, вимоги та ін.) і їх форми, передбачені Міністерством фінансів № 973.

4. Правила, Інструкції, що визначають порядок обігу документів (у якій кількості екземплярів виписуються, куди поступають, які на них робляться під час обігу помітки). Так, відповідно до Правил повітряного перевезення грузова квитанція виписується в 4 екземплярах, з яких один видається відправнику, другий і третій – слідують за вантажем і призначаються: другий для отримувача, а третій для аеропорту призначення. Четвертий екземпляр залишається в аеропорті відправника. У чотирьох екземплярах виписується квитанція заказу на одяг (індивідуального пошиву). Перший екземпляр передається для виконання заказу, другий – вручається замовнику (на зворотному боці цього екземпляра друкується виписка з правил прийому заказів), третій – залишається в касі замість прибуткового касового ордера, а четвертий екземпляр використовується для звіту руху заказів.

5. Постанови, правила і накази, що визначають порядок зберігання документів в архівах. Прикладом може слугувати постанова ЦВК і РНК СРСР від 05.02.36, присвячена питанням дотримання основних положень правильного режиму зберігання документів. Продовженням цього був наказ МВС СРСР від 1.11.56 № 360, яким були затверджені Правила роботи архівів закладів, організацій і підприємств.

6. Положення і накази, якими визначалась відповідальність за порушення правил документообігу. Розміри штрафів і порядок їх накладання та стягнення встановлені Положенням про штрафи за порушення правил документообігу (див. наприклад, 32 і 36) ст. 198 Статуту залізничних доріг.