ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Особливості аналізу і дослідження документів при розслідуванні злочинів у сфері оподаткування

Починаючи з дня виготовлення документа, залежно від умов, у яких він використовувався, зберігався, документ зазнає відповідних змін. Вплив світла та вологи, зміна температурного характеру, дія інших природних факторів – все це також відображається на документі. Від дії цих факторів документ повинен оберігатися, для чого також необхідні захисні заходи. Під захистом документів потрібно розуміти сукупність таких заходів і засобів, які оберігають документ від різних посягань, а з ним і відповідне правовідношення, яке оформлене іншим документом, від різних посягань, а також оберігають документ від шкідливого впливу природних факторів.

Документи, по-перше, захищаються відповідними правовими нормами, які охороняють недоторканність документа під загрозою кримінальної відповідальності (кримінально-правовий захист документів). У нашій державі з перших днів її існування приділялась значна увага захисту документів від підробки. Кримінальний кодекс України передбачає кримінальну відповідальність за посягання на справжність, істинність документів у формі простої підробки документів, посадового підроблення і підробки документів із корисною метою. За КК України, тяжкість кримінальної відповідальності визначається залежно від характеру тих суспільних відносин, які підривають це посягання, характеру самого документа, властивості особи, яка посягає на ці документи і особливої мети посягання. Відповідно до чинного КК України здійснюється кримінально-правовий захист:

– цінних знаків і цінних паперів (відповідальність за виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилку, ввіз в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів або білетів державної лотереї передбачена ст. 199 КК України);

– знаків поштової сплати і проїзних білетів (виготовлення з метою збуту, збут або використання завідомо підроблених знаків поштової сплати, різних проїзних білетів і документів на перевіз грузу підлягають покаранню відповідно до санкції ст. 215 КК України);

– недержавних цінних паперів (виготовлення з метою збуту і збут чи використання іншим чином підроблених недержавних цінних паперів – ст. 224 КК України);

– викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження – ст. 357 КК України, підроблення документів, штампів, печаток і бланків, їх збут, використання підроблених документів;

– документів від посягань, які здійснюють службові особи (ст. 366 КК України передбачає відповідальність за внесення службовою особою в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, складення і видачу неправдивих документів; втрату документів, що містять державну таємницю (відповідальність, передбачена ст. 329 КК України); до цієї ж групи правових норм (ст. 318, 319 КК України), що передбачають кримінальну відповідальність, належать: незаконне виготовлення, підроблення, використання чи збут підроблених документів на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів та незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин.

Крім кримінально-правових норм, завданням яких є безпосередній захист документа і відображених у ньому відносин, деякі зі статей Кримінального кодексу побічно також здійснюють захист документів (ст. 358 КК України), не обмежуючись документами, передбачають відповідальність за виготовлення або збут підробних штампів, печаток і бланків, їх збут, використання підроблених документів, що видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, громадянином, підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи засвідчувати такі документи, і який надає право або звільняє від обов\'язків з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій, незалежно від форм власності, а також інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією ж метою або їх збут. У деких кодексах країн ближнього зарубіжжя передбачена відповідальність за викрадення, знищення, пошкодження або приховування бланків суворої звітності (Молдова, Казахстан, Грузія) або бланків особливої важливості (Туркестан, Таджикистан). Аналіз судово-слідчої і експертної практики України показує, що підроблені бланки (а також і листки бумаги з відбитками печатки і штампа, які повинні бути до них прирівняні) використовуються у злочинних цілях. У зв\'язку з цим було б доцільним внести відповідне доповнення в Кримінальний кодекс України.

Другим із видів захисту документів є цивільно-правовий захист, під яким необхідно розуміти сукупність встановлених законом правових норм, що регулюють порядок оформлення відповідних документів цивільного обороту і умов їх дійсності. Ці правові норми можуть бути розбиті на дві групи:

– норми, що дають загальні захисні правила складання і умови дійсності угод;

– норми, що містять захисні правила складання окремих документів, якими оформляються відповідні цивільно-правові відносини.

Цивільний кодекс України в ряді статей вказує на необхідність обов\'язкової письмової форми угод (наприклад, усіх угод на суму більше 100 гривень – ст. 44 ЦК України), нотаріальної форми на суму понад 500 гривень (ст. 244 ЦК України). Недотримання встановленої форми угод призводить, у випадках, передбачених законом, до їх недійсності (ст. 45 ЦК України) або ускладнює доказування факту угод і його змісту, оскільки подібна угода не може доказуватися показаннями свідків (ст. 46,47 ЦК України). Якщо внаслідок фізичних недоліків, хвороби або з тих чи інших причин громадянин не може власноручно розписатися, то він доручає це зробити іншій особі, підпис якої повинен бути в відповідному порядку засвідчений (ст. 44 ЦК України). Можна також виділити захисні правила оформлення окремих документів цивільного обігу. Договір комісії на продажу сільськогосподарської продукції повинен бути укладений у письмовій формі; у договорі вказуються найменування продуктів, дата їх прийому, ким здані продукти, їх кількість і якість, а також ціна реалізації, що встановлюється згодою сторін, терміни розрахунку (ст. 39 ЦК України). При заключенні договору поручительства виписується довіреність. Довіреність на отримання різних платежів, грошей із ощадних банків, грошової і посилковоїкореспонденції можуть бути, крім нотаріальних, засвідчені також і рядом інших органів, перерахованих у ст. 65 ЦК України.