ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Особливості адміністративної юрисдикції в органах ДПС України

Під цілями (завданнями) адміністративних юрисдикційних проваджень, які здійснюються в органах ДПА України, розуміється безпосередній соціально – правовий результат, на досягнення якого вони направлені. Цей результат прямо випливає з сутності адміністративних норм, які формують завдання відповідного законодавства, в нашому випадку податкового, а це: завдання органів, підрозділів і служб, які здійснюють діяльність у сфері оподаткування, права і обов\'язки керівників та їх підлеглих, що безпосередньо здійснюють цю діяльність.

Викладене в цілому узгоджується з існуючими поглядами на призначення різних процесуальних форм, на завдання будь-якого юрисдикційного процесу взагалі і адміністративно-юрисдикційної діяльності органів ДПС зокрема. Так, на думку Додіна Є.В., основне завдання адміністративного процесу (в широкому розумінні) складає досягнення найбільш оптимального результату у конкретній індивідуальній справі, інші завдання – охорона суспільних відносин, прав організацій і громадян, а найбільш загальні завдання – ті, що стоять перед державним управлінням в цілому 6, с.18. Коваль Л.В. виділяє необхідність розмежування в адміністративно-деліктному аспекті його найближчої цілі, а це, зокрема, покарання конкретного правопорушника, і кінцевий результат – захист правопорядку та викорінення адміністративних правопорушень цілі  7, с. 48.

Шергін А.П. говорить у цьому випадку про охоронну та виховну функції юрисдикції, бачить її перш за все у вирішенні справ про правопорушення та в спеціальній і загальній превенції, в усуненні причин та умов, які сприяли вчиненню правопорушень 8, с. 23.

Аналізуючи діяльність органів ДПС взагалі та підрозділів податкової міліції зокрема, як складової органів ДПА України, доцільно відзначити, що вони, виконуючи покладені на них завдання зі здійснення правоохоронної діяльності, реалізують основні функції, а саме: а) адміністративну, здебільшого контрольно-наглядову; б) оперативно-розшукову; в) кримінально-процесуальну; г) виконавчо-розпорядчу; д) профілактичну; ж) охоронну, правові форми здійснення яких зумовлено їх безпосереднім цільовим призначенням, що визначені нормативними актами. Проведений аналіз правової літератури [9, 203-204 с.; 10, . 6-26 с; 11, 4-8 с.; 12, 11-16 c.; 13, 74-91 c.; 14, 199-203 c.] дозволяє зробити висновок, що однією із правових форм адміністративної діяльності органів ДПС України виступає адміністративно-юрисдикційна діяльність. Вона починається з виявлення факту правопорушення або виникнення правового спору і продовжується в ході з\'ясування обставин вчинення протиправного діяння аж до виконання рішення у справі.

Досліджуючи характерні ознаки адміністративної юрисдикції в органах ДПС України слід зазначити, що необхідним є визнанання її управлінського характеру, пов\'язаного зі збором, дослідженням, оцінкою інформації, прийняттям управлінського рішення і його виконанням. Управлінський характер пов\'язаний з повноваженнями щодо реалізації виконавчо-розпорядчої функції, без якої неможливо проводити самостійний вид юридичного (адміністративного) доказування як спеціального різновиду пізнання [15, 28 c.].

Аналіз правових джерел, що регламентують підстави та порядок здійснення адміністративної юрисдикції та адміністративної практики органів ДПС України, дозволяє зробити висновок про те, що основними видами адміністративно-юрисдикційних проваджень у податкових органах є: п.1. провадження в справах про адміністративні правопорушення, які підвідомчі зазначеним органам; п.2. провадження в справах про дисциплінарні проступки щодо працівників органів та підрозділів ДПС України, які вчинили такі проступки в процесі виконання службових обов\'язків; .п.3 провадження за скаргами громадян і платників податків, що надходять від них щодо прийняття незаконних рішень, або вчинення дій бездіяльності працівників органів ДПС України; п.4. провадження із застосування фінансових санкцій щодо порушників податкового законодавства. Об\'єднуючим фактором (ознакою) зазначених вище юрисдикційних проваджень в органах ДПС є те, що вони розпочинаються після вчинення правопорушення в сфері оподаткування. Це може бути адміністративне правопорушення, дисциплінарний проступок, спір про порушене право. Наприклад, в разі розгляду скарг платника податків самого факту вчинення правопорушення може і не бути, але є наявність правового спору за мотивами вчинення управлінських дій працівником ДПС щодо суб\'єктів оподаткування та подальшого його розгляду і вирішення є підставою для віднесення цього провадження до юрисдикційних.

Єдина по своїй суті адміністративна юрисдикція органів ДПС має певні відмінності в порядку вирішення адміністративних справ, що свідчить про різнобічність процесуальної форми цього виду діяльності. У цілому необхідно зазначити, що юрисдикційний процес в органах ДПС має особливості, пов\'язані з його правовою регламентацією, з певним обсягом повноважень посадових осіб, у системі органів ДПС не всі служби і їх посадові особи користуються юрисдикційними повноваженнями з порядком розгляду справ, особливо, з порядком оскарження. Однією із ознак, яка істотно відрізняє адміністративну юрисдикцію органів ДПС від юрисдикції органів правосуддя є те, що в системі ДПС відносно розширене коло посадових осіб, що здійснюють певні юрисдикційні повноваження, тобто в системі органів ДПС адміністративна юрисдикція здійснюється досить значним колом суб\'єктів, які відповідно до нормативно-правових актів мають право порушувати, розглядати та вирішувати адміністративні суперечки, предметом яких є порушення як податкового законодавства платниками податків, так і певних прав самих же платників податків.

Для діяльності органів ДПС України характерним є те, що, крім юрисдикційних дій (розгляд і вирішення конкретних справ, здійснення повноважень щодо накладення адміністративних чи дисциплінарних стягнень тощо), їх діяльність також пов\'язана з реалізацією компетенції неюрисдикційного характеру як самими суб\'єктами адміністративної юрисдикції, так і іншими посадовими особами органів ДПС, які не мають юрисдикційних повноважень. Зокрема, працівникам податкової міліції відповідно до ст. 11 Закону України \"Про міліцію\" та \"Про державну податкову службу в Україні\" надано право здійснювати перевірку документів для встановлення особи правопорушника, затримувати правопорушників тощо. Не юрисдикційні дії працівників органів ДПС мають багатоаспектний (неоднорідний) характер. В одних випадках органи ДПС \"обслуговують\" самі себе (затримання порушника податкового законодавства працівником органу чи підрозділу ДПС та ін.), в інших здійснюють не юрисдикційні дії для забезпечення необхідних умов реалізації адміністративної юрисдикції іншими її суб\'єктами (оформлення протоколів про адміністративні правопорушення для суду та ін.) [16, 11-12 с.].