ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Особливості адміністративної відповідальності за ухилення від оподаткування в податковому законодавстві України

Громадянам, які займаються підприємницькою діяльністю та мають інші доходи, не передбачені як об\'єкт оподаткування у розділах II та III цього Декрету, і своєчасно не подали декларації про доходи, податкові органи надсилають платіжне повідомлення на сплату податку у розмірі суми, сплаченої за попередній звітний період, або у розмірі, розрахованому за оціночними доходами на підставі відомостей, що має податковий орган. Після пред\'явлення декларацій та їх перевірки провадиться перерахунок податку, виходячи з фактично одержаного доходу. У разі приховування (заниження) громадянами доходів до них застосовуються міри відповідальності (фінансова санкція) у вигляді стягнення суми прибуткового податку, обчисленої з фактично одержаного доходу (з урахуванням заниженого і прихованого доходу), і штрафу в двократному розмірі від додатково обчисленої суми прибуткового податку внаслідок збільшення оподатковуваного доходу.

Громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації або спеціального дозволу (ліцензії) без придбання патенту у разі сплати фіксованого податку чи діяльністю, щодо якої є спеціальна заборона, винні у протидіях службовим особам податкових органів, у тому числі у недопущенні їх у приміщення, що використовуються для здійснення підприємницької діяльності і одержання доходів, притягаються податковими органами до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу.

Службові особи підприємств, установ та організацій, а також фізичні особи-суб\'єкти підприємницької діяльності, які виплачували доходи, винні в неутриманні, неперерахуванні до бюджету сум прибуткового податку, перерахуванні податку за рахунок коштів підприємств, установ і організацій, у неповідомленні або несвоєчасному повідомленні податкових органів за встановленою формою відомостей про доходи громадян, про відкриття їм розрахункових рахунків в установах банків, притягаються податковими органами до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу.

Порушення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, вимоги щодо декларування доходів (неподання або подання неповних чи неправдивих відомостей про доходи та зобов\'язання фінансового характеру) тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу. Неподання або несвоєчасне подання державним службовцем або іншою особою, уповноваженою на виконання функцій держави, відомостей про відкриття валютних рахунків в іноземному банку тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу (ст. 9 Закону України \"Про боротьбу з корупцією\" від 5 листопада 1995 року) [10].

Суб\'єктами наведених правопорушень є службові особи, а не підприємства, установи, організації. До даного виду відповідальності не можуть бути притягнені підприємці, які здійснюють свою діяльність без утворення юридичної особи, так як вони не є службовими особами.

З об\'єктивної сторони адміністративні правопорушення у сфері податкового законодавства характеризуються наступними діями:

– приховування об\'єкта оподаткування, до якого належать заняття підприємницькою діяльністю без відповідної державної реєстрації суб\'єктом підприємницької діяльності, що підлягає ліцензуванню, нелегальне виробництво товарів, непредставлення податкової декларації і розрахунків, приховування імпортних товарів із метою не сплачування мита, приховування виручки та інше;

– фальсифікація обліку, який використовується для складання балансу, призначеного для пред\'явлення податковим органам і визначення суми податку;

– маскування дійсних ситуацій іншими фіктивними юридичними ситуаціями, власник підприємства приховує під підставні або фіктивні \"фірми\", представляє як оплату праці, продажу оформлює як подарунок та інше;

– ненавмисне правопорушення або помилка.

Законами України передбачена відповідальність юридичних осіб, що не знайшло свого відображення в КпАП України. За порушення договірних зобов\'язань, кредитно-розрахункової і податкової дисципліни, вимог до якості продукції та інших правил здійснення господарської діяльності підприємство несе відповідальність, передбачену законодавством України (ст. 31 Закону України \"Про підприємства в Україні\" від 27 березня 1991 року). Відповідно до ст. 6 Декрету Кабінету Міністрів України \"Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів\" від 21 січня 1993 року притягнення до адміністративної відповідальності юридичних осіб здійснюється суми недоїмки за податками, податковим кредитом та іншими платежами до Державного бюджету України, бюджету Республіки Крим, бюджетів місцевого самоврядування, інших місцевих бюджетів, до державних цільових фондів і позабюджетних фондів з підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та наслідків фінансово-господарської діяльності.

Дещо інший варіант адміністративної відповідальності передбачено у статті 16 Декрету Кабінету Міністрів України \"Про податок на прибуток підприємств і організацій\" від 26 грудня 1992 року № 12-92 \"Сума податку, не внесена в установлені строки, а також сума податку, вирахуваного з прихованого (заниженого) прибутку (дохід), штраф стягуються за весь час ухилення від сплати податку за розпорядженням податкових органів\".

Ураховуючи викладене та беручи до уваги, що пеня призначається уповноваженим органом управління, наділеним владно-примусовим повноваженням за порушення встановлених правил внесення податкових платежів, спрямована на охорону та захист податкових правовідносин, можна зробити висновок, що вона має характер адміністративного стягнення.

Отже, узагальнюючи вище викладене, можна зазначити, що адміністративна відповідальність за порушення норм податкового законодавства – це застосування уповноваженими державними органами або їх посадовими особами різновиду примусових заходів (стягнення) до правопорушника, вина якого доведена у встановленому законом порядку, з метою покарання за вчинення проступку, а також попередження чи припинення правопорушення.

Література:

1. Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 16. – С. 119.

2. Голос України. – 2001. – 20 лютого.

3. Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 21. – С. 156.

4. Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 16. – С. 119.

5. Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20–21. – С. 191.

6. Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 19. – С. 259.

7. Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 5. – С. 117.

8. Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 34. – С. 266.

9. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – К.: Юрінком Інтер; 1999. – № 6. – С. 448.

10. Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 34. – С. 266.