ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Особливості адміністративної відповідальності за ухилення від оподаткування в податковому законодавстві України

Реферат на тему:

Особливості адміністративної відповідальності за ухилення від оподаткування в податковому законодавстві України

Перехід України до економіки ринкового типу зумовлює потребу формування нових правових відносин у сфері оподаткування. Нині проводиться активна робота з удосконалення податкового законодавства України, однак прийняття великої кількості законодавчих актів, що регулюють відносини у цій сфері, їх часті зміни, неоднозначність тлумачення їхніх норм створюють значні перешкоди в практичній діяльності як для суб\'єктів оподаткування, так і для органів контролю.

Податкові правові норми регулюють досить широке коло суспільних відносин – від розробки і закріплення тієї чи іншої форми платежу до контролю за правильністю його обчислення і вчасного внесення у бюджет відповідного рівня, а також відповідальності за порушення податкового законодавства. Маючи свої особливості, податкові правовідносини дещо відрізняються від інших фінансових та адміністративних правовідносин. Цими особливостями є суб\'єкти та об\'єкти податкових правовідносин. Суб\'єктами податкових правовідносин є платники податку і державні органи контролю (ДПА України, Пенсійний фонд, ДМС України та ін). Платники податків наділені певними правами та обов\'язками. Визначення обов\'язків платників податків міститься в ст. 9 Закону України \"Про систему оподаткування\", права платників податків – у ст. 10 цього Закону [1].

За несплату або неповну сплату суб\'єктами підприємницької діяльності або громадянами податків, зборів, інших обов\'язкових платежів, залежно від того, чи вчинено це умисно, чи з необережності, чи за відсутності вини, передбачена різна відповідальність: застосування спеціальних санкцій у визначених законодавством розмірах; сплата пені, яка нараховується на суму несплаченого обов\'язкового платежу; адміністративна або кримінальна відповідальність.

Розгляд поняття адміністративної відповідальності практично неможливий без з\'ясування місця такої відповідальності серед інших видів юридичної відповідальності у податковому законодавстві, зокрема кримінальної, яке визначається тим, що:

– адміністративна відповідальність відрізняється від кримінальної за фактичними підставами відповідальності, швидкістю застосування санкцій до правопорушника, порядком здійснення, колом суб\'єктів, правовими наслідками;

– однією з фактичних підстав адміністративної відповідальності є склад адміністративного правопорушення, а однією з фактичних підстав кримінальної відповідальності є склад злочину;

– виховний вплив адміністративної відповідальності ґрунтується, насамперед, на швидкості реалізації покарання. Міри адміністративної відповідальності застосовуються, як правило, відразу після встановлення винного. Це пов\'язано з тим, що ознаки того чи іншого адміністративного правопорушення легко встановлюються і не вимагають такого ґрунтовного розгляду, як при притягненні до кримінальної відповідальності. Крім того, для кримінальної відповідальності законодавець установив досить великі, порівняно з адміністративною, строки давності, після закінчення яких особа може бути звільнена від такої;

– за колом суб\'єктів відмінність адміністративної відповідальності від кримінальної полягає в тому, що до адміністративної відповідальності можуть притягуватись не тільки фізичні особи, але й установи та організації.

За правовими наслідками міри адміністративної відповідальності відрізняються від мір кримінальної тим, що вони менш суворі і не тягнуть судимості.

Адміністративна відповідальність за ухилення від оподаткування передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Органи податкової служби мають право складати протокол (ст. 255) за адміністративне правопорушення у сфері оподаткування, передбачені статтями КпАП України: 51–2, 164, 164–5, 177–2. А справу, по суті, розглядає суд.

Разом з тим, розглядати справи про адміністративні правопорушення у сфері оподаткування по суті органи податкової служби мають право (ст. 234–2) за такими статтями КпАП України: 155–1, 164–1, 166–6.

Вказані правопорушення, передбачені КпАП України, деталізуються наступними Законами України: ст. 16, ст. 17 Закону України \"Про порядок погашення зобов\'язань перед бюджетами та державними цільовими фондами\" від 21 грудня 2000 року [2], ст. 7 Закону України \"Про податок на додану вартість\" від 3 квітня 1997 року [3], ст. 11 Закону України \"Про систему оподаткування \" від 18 лютого 1997 року [4], ст. 4 Закону України \"Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства\" від 9 квітня 1999 року [5], ст. 25 Закону України \"Про Єдиний митний тариф\" від 5 лютого 1992 року [6], ст. 7 Закону України \"Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів\" від 18 лютого 1997 року [7], ст. 9 Закону України \"Про боротьбу з корупцією \" від 5 жовтня 1995 року [8].

Щодо кримінальної відповідальності за злочини у сфері оподаткування, то вона передбачена ст. 204, 207, 208, 209, 212, 216, 218 Кримінального кодексу України.

При диференціації видів відповідальності потрібно керуватися змістом матеріально-правових норм, тобто ідентифікувати саме правопорушення (проступок) з використанням відповідної кваліфікації, використовуючи КК, КпАП. У випадку, коли правопорушення співпадає зі змістом матеріально-правової норми і не потребує на першочерговому етапі застосування спеціальних нормативно-правових актів, потрібно застосовувати загальні умови притягнення до даного виду відповідальності.

Відповідно до статті 164-1 КпАП України адміністративна відповідальність у вигляді штрафу настає за ухилення від подання декларації про доходи від заняття кустарно-ремісничим промислом, іншою індивідуальною трудовою діяльністю чи про інші доходи, що оподатковуються прибутковим податком, та в інших випадках, коли подання декларації передбачено законодавством або несвоєчасне подання декларації, чи включення до неї завідомо перекручених даних.

Адміністративним правопорушенням є ухилення громадян – підприємців і адвокатів – від реєстрації в органах Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України як платників обов\'язкових страхових внесків, приховування (заниження) службовою особою підприємства, установи, організації, фонду оплати праці та громадянами-підприємцями і адвокатами сум доходу, з яких обчислюються внески на соціальне страхування, порушення встановленого порядку витрачання коштів на це страхування та строків перерахування внесків до відповідних фондів, несвоєчасне подання або неподання за встановленою формою бухгалтерських звітів та інших документів про нарахування і сплату внесків на соціальне страхування (стаття 165-1 КпАП України). За ці дії передбачено адміністративне стягнення у вигляді штрафу.

Відповідно до статті 21 Декрету Кабінету Міністрів України \"Про прибутковий податок з громадян\" [9] громадяни, винні у несвоєчасному поданні декларації про доходи чи паданні перекручених даних, у відсутності обліку або неналежному веденні обліку доходів і витрат, для яких встановлена обов\'язкова форма обліку, притягаються податковими органами до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу.