ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Основні напрями взаємодії податкової міліції з правоохоронними органами при виявленні та розслідуванні злочинів у сфері оподаткування

Як органи МВС, так і органи СБУ виконують схожі функції: проводять розвідувально-розшукові заходи, спрямовані на збір відомостей про злочини у фінансово-економічній сфері; створюють банки інформації, аналізують діяльність злочинних угруповань; ведуть оперативну перевірку учасників і лідерів злочинних організацій; проводять заходи із захисту інтересів України при складанні договорів на експорт та імпорт продукції, трансфері грошових коштів, документують діяльність злочинних угруповань, які мають міжнародні зв\'язки; здійснюють постійний збір інформації про всіх кримінально-активних осіб („авторитетах\" кримінально-злочинного середовища, тіньової економіки, „крадіїв у законі\", міжнародних аферистах і фінансових махінаторах), які здатні організовувати злочинні угруповання, здійснювати підкуп посадових осіб в органах влади та управління; проводять комплексні оперативно-профілактичні операції; надають допомогу правоохоронним органам зарубіжних країн згідно з багатосторонніми і двосторонніми міжнародними договорами [6, с. 134].

У зв\'язку з вищезазначеним досвід країн СНД [10; 11], базуючись на рекомендаціях відомчих нормативних актів, які врегульовують питання взаємодії різних відомств, результатів аналізу матеріалів практики і проведеного анкетування, пропонуємо віднести до компетенції ОВС по боротьбі з економічною злочинністю: розробку злочинних угруповань, які мають відношення до даного виду злочинів; виявлення і присікання протиправної діяльності у справах про злочини у сфері оподаткування; виявлення, попередження і присікання протиправної діяльності стійких злочинних угруповань, які діють на зіткненні загальнокримінальної і економічної злочинності в малих і приватних підприємствах та інших економічних структурах.

На нашу думку, сьогодні спільні зусилля органів податкової міліції, МВС і СБУ доцільно було б направити на вирішення таких організаційних і оперативно-тактичних завдань: підготовку пропозицій з законодавчого й іншого уточненню та розподілу функцій, повноважень, засобів оперативно-розшукової взаємодії між спеціальними підрозділами МВС, СБУ та податковою міліцією, а також одночасне встановлення ряду питань, вирішення яких вимагає обов\'язкової координації, у тому числі шляхом постійної взаємодії у створенні єдиного інформаційного простору, використання оперативно-технічних можливостей кожного із перерахованих відомств; зусилля спеціальних підрозділів по боротьбі з податковими злочинами спрямувати на оперативно-розшукову роботу в апаратах вищих органів державної влади, управління, економічної, фінансової, банківської, зовнішньоекономічної діяльності, процесах приватизації, конверсії тощо; формування спільних робочих груп на основі спеціальних підрозділів МВС і СБУ з функціями виявлення і відслідковування незаконно перерахованих грошових коштів, розшуку осіб, які переховуються від слідства та суду за межами України, а також забезпечення повноти перевірки і реагування на відповідну оперативну інформацію; розробку планів проведення спільних оперативно-тактичних дій з метою здійснення виявлення і взяття на облік фактів неповернення валютних рахунків із-за кордону; обмін і спільна розробка нових видів спеціальної техніки, тактики і методики розслідування окремих видів злочинів; розробку форм і механізмів взаємодії спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС, СБУ та податкової міліції і відповідних структур зарубіжних країн у боротьбі з проявами транснаціональної злочинності.

Розвиток оперативно-розшукової взаємодії між органами, які здійснюють перераховані заходи з розслідування злочинів у сфері оподаткування, передбачає чітке розмежування повноважень між усіма суб\'єктами оперативно-розшукової діяльності, налагодження постійної взаємодії і міжвідомчого інформаційного обміну. Тому, враховуючи, що серед функцій органів МВС, СБУ і митною службою, є здійснення різноманітних заходів по боротьбі з контрабандою, незаконним обігом грошових коштів тощо, які виникають у зв\'язку з проведенням дізнання, доречно було б підготувати і прийняти міжвідомчі угоди щодо розмежування повноважень цих органів. Їх наявність безперечно підвищила б ефективність роботи відповідних суб\'єктів оперативно-розшукової діяльності.

Література:

1. Взаимодействие следователей прокуратуры и органов милиции при расследовании и предупреждении преступлений / Под ред И.И. Каперца и А.Н. Шейкина. – М., 1965. – С. 4.

2. Андреев Г.В. Взаимодействие Федеральных органов налоговой полиции и ОВД при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере налогообложения: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.09. – М., 2001. –251 с.

3. Стогович М.С. Избранные труды: В 3-х т. – М.: Наука, 1990. –Т. 1. – С. 92.

4. Практика взаимодействия следователей прокуратуры с органами дознания при расследовании убийств и изнасилований: Информационно-аналитическое письмо Следственного управления прокуратуры СССР. – М., 1970. – С. 5.

5. Барабаш Т.М. Предмет доказування у кримінальних справах про ухилення від сплати податків, зборів, інших обов\'язкових платежів: Дис. канд. юрид наук: 12.00.09 / Київський державний університет ім. Т. Шевченка. – К., 2003. – 215 с.

6. Аркуша Л.И. Основы методики выявления и расследования организованной преступной деятельности при наличии коррумпированных связей: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.09. – Одесса, 2001. – 232 с.

7. Костін М.І. Контрабанда. Доказування обставин вчинення злочину на досудовому слідстві: Монографія. – К.: ДІЯ, 2003. – 185 с.

8. Митний кодекс України // Основні чинні кодекси і закони України / Уклад. Ю.П. Єлісовенко. – К.: Махаон, 2003. – С. 481–532.

9. Лаптеакру В. Коррупция: социально-правовые и криминологические проблемы. – Кишинев: Юрид. лит., 1996. – 80 с.

10. Лисенко В.В. Виявлення податковою міліцією ухилень від сплати податків. – К., 2002. – 168 с.

11. Перов А.В. Налоги и международные отношения России. – М.: Юристь, 2000. – 518 с.