ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Основні напрями взаємодії податкової міліції з правоохоронними органами при виявленні та розслідуванні злочинів у сфері оподаткування

Необхідність взаємодії податкової міліції з органами Державної митної служби України і Державного комітету в справах охорони державного кордону обумовлена тим, що підрозділи цих органів мають можливість отримувати оперативну інформацію не тільки на території України, але і за її межами в ході захисту економічних інтересів і економічної безпеки держави шляхом боротьби з порушеннями митних законів і правил, а також у ході охорони державного кордону як України, так і кордону інших країн СНГ. При такій взаємодії дуже важливим є обмін взаємною інформацією з питань, які становлять інтерес у боротьбі з податковими злочинами.

Спільно з Державною митною службою України важливим є здійснення контролю за вивозом стратегічних та інших важливих для України ресурсів, матеріальних і культурних цінностей, організація валютного контролю, спільне ведення боротьби з контрабандою.

В основі такої взаємодії податкової міліції з митними органами лежить Митний кодекс України, накази, інструкції, вказівки, листи, угоди тощо. Так, ст. 26 Митного кодексу України врегульовує взаємовідносини митних органів, спеціалізованих митних установ і організацій та їх посадових осіб з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також із підприємствами та громадянами, де зазначено, що „у разі виявлення під час здійснення митних процедур працівниками митних органів ознак злочинів керівник митного органу чи особа, яка його заміщує, повідомляє про це відповідні правоохоронні органи або органи державного кордону України. А органи охорони державного кордону України та правоохоронні органи повідомляють митні органи про виявлені порушення митних правил або контрабанду\" [8].

Наказом Державної митної служби від 20.06.1995 року № 181 „Про введення в дію Інструкції про взаємодію та розмежування функцій щодо здійснення контролю на державному кордоні\" закріплено основні напрями взаємодії правоохоронних органів. Зокрема, їх діяльність здійснюється за такими принципами: суворе дотримання законності, відповідальність за збереження службових таємниць, оперативність і комплексне використання сил і засобів, що є наявним у кожному відомстві.

Головними напрямами взаємодії при цьому є: розробка на основі аналізу оперативної обстановки і проведення спільних заходів щодо запобігання, виявлення і розкриття злочинів; здійснення обміну інформацією про наміри і способи порушення Державного кордону, вивезення через нього зброї, боєприпасів, вибухових, отруйних речовин і наркотиків, а також джерела їх придбання і канали незаконного переміщення через кордон валюти, сировинних ресурсів, великих партій промислових товарів, товарів народного споживання, культурних цінностей і викрадених автомобілів; виявлення осіб, які займаються переміщенням через кордон предметів контрабанди, порушують порядок проведення зовнішньоекономічних операцій, здійснення спільних заходів щодо документування їх злочинної діяльності; внесення у відповідні інстанції, міністерства, відомства пропозицій для усунення причин і умов, які сприяють здійсненню контрабанди; узагальнення підсумків, розробка нових форм взаємодії.

Виходячи з положень даної Інструкції, органи державної податкової служби (податкова міліція) формально не є учасниками діяльності боротьби з контрабандою, однак податкова міліція „часто використовує положення зазначеного нормативного акта та взаємодіє з підрозділами МВС, СБУ, митною службою, Державним комітетом з охорони державного кордону на предмет виявлення податкового та митного законодавства\" [9, с. 45].

Необхідно зазначити, що на сьогодні спільного наказу про взаємодію органів державної податкової служби та митних органів України не існує, хоча вищенаведений наказ урегульовує питання взаємодії між правоохоронними органами, але окремо виділеного розділу взаємодії з даними органами немає. Тому, на нашу думку, доречним було б прийняття відповідного спільного наказу між органами ДПС і митними органами, в якому були б передбачені такі основні напрями взаємодії, як здійснення спільних оперативно-розшукових заходів або надання допомоги в їх проведенні щодо юридичних і фізичних осіб, якщо є інформація про причетність цих осіб до порушень податкового і митного законодавства; обмін інформацією з питань, які становлять взаємний інтерес. З цією метою доцільно було б організувати взаємодію інформаційних систем і безплатне надання один одному за відповідними запитами інформації, яка зберігається в архівах, обліках, банках даних; інформування про факти порушення митного і податкового законодавства, про фізичних і юридичних осіб, які мають відношення до таких порушень; про причини й умови, які сприяють скоєнню даних злочинів. Наприклад, митні органи інформують податкову міліцію про учасників зовнішньоекономічних зв\'язків (юридична і поштова адреса, фінансові реквізити, телефони, факси, телекси), надають інформацію про декларування товарів і транспортних засобів, які переміщаються через державний кордон (вантажні митні документи, транспортні документи, відомості про декларантів). Органи податкової міліції повідомляють митним органам інформацію про юридичних осіб, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю (юридичні і поштові адреси, фінансові реквізити, телефони, факси, телекси, відомості про засновників), а також здійснюють сприяння у отриманні необхідної інформації від інспекцій державної податкової служби України; проведення спільних аналітичних заходів; здійснення за наявності передбачених законом підстав для перевірки по обліках юридичних і фізичних осіб; надання допомоги при проведенні дізнання і досудового слідства по кримінальних справах, віднесених до їх компетенції; підготовка спільних пропозицій щодо удосконалення податкового і митного законодавства, розробка спільних нормативних актів, які регламентують оперативно-розшукову діяльність.

Що стосується взаємовідносин податкової міліції, спеціальних підрозділів МВС і СБУ, то вони врегульовуються ст. 16 Закону України „Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю\", які полягають в обміні оперативною інформацією. Але вказаний законодавчий акт визначає лише загальний принцип обміну даною інформацією і не встановлює розподіл компетенції між МВС, СБУ та податковою міліцією.

Проаналізувавши матеріали практики, можна зазначити, що взаємовідносини перерахованих вище органів, як правило, перебувають на рівні надання технічної допомоги органами СБУ і досить рідко зустрічаються випадки обміну оперативною інформацією.