ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Основні напрями взаємодії податкової міліції з правоохоронними органами при виявленні та розслідуванні злочинів у сфері оподаткування

Реферат на тему:

Основні напрями взаємодії податкової міліції з правоохоронними органами при виявленні та розслідуванні злочинів у сфері оподаткування

У літературі, присвяченій розгляду сутності та значення взаємодії, неодноразово ставилися питання про вдосконалення правових основ, видів, форм, принципів взаємодії слідчих та органів дізнання на стадіях порушення кримінальної справи і досудового слідства; спільної співучасті слідчих прокуратури з органами дізнання; оцінки правомірності ознайомлення керівника слідчого підрозділу, слідчого з оперативно-розшуковими матеріалами; взаємодії співробітників слідчих підрозділів з громадськістю; у діяльності слідчо-оперативних груп. Спільна діяльність слідчих органів, оперативно-розшукових підрозділів, органів дізнання при виявленні, розкритті і розслідуванні злочинів отримала в криміналістиці і слідчій практиці назву „взаємодія\".

Коли практичні працівники говорять про взаємодію, то, як правило, вони мають на увазі „проведення міжвідомчих нарад, які направлені на покращання правопорядку; використання в цих цілях допомоги контролерів, ревізорів, інспекторів та інших посадових осіб, виконання органами дізнання доручень слідчого; співробітництво у складі слідчо-оперативної групи тощо\" [1, с. 4].

Необхідно зауважити, що в Кримінально-процесуальному кодексі України і його останніх варіантах проекту відсутня норма про взаємодію, про необхідність якої постійно дискутують науковці і практичні працівники при розгляді питань покращання боротьби зі злочинністю. Порівняльний аналіз опублікованих визначень дозволяє, на нашу думку, виявити такі характерні ознаки, які є типовими для взаємодії правоохоронних органів: організаційна самостійність суб\'єктів правоохоронних органів; їх одноразова або продовжувана спільна діяльність; узгоджена мета, місце і час діяльності (співробітництва); об\'єднання сил, засобів і методів з метою виявлення, швидкого і повного розкриття, розслідування злочинів, викриття винних і забезпечення правильного застосування закону для того, щоб кожний, хто скоїв злочин, був притягнутий до відповідальності, а ні один невинний не був засуджений; забезпечення відшкодування шкоди, спричиненої злочином.

Враховуючи вищевикладене, на нашу думку, сутність взаємодії органів податкової міліції та органів внутрішніх справ при виявленні, розкритті, розслідуванні та попередженні злочинів у сфері оподаткування полягає у співвідношенні, поєднанні певною метою в межах компетенції названих органів: їх оперативно-розшукової і кримінально-процесуальної діяльності при провадженні у кримінальних справах; використання чинним підрозділом правових, організаційних, тактичних повноважень у спрямуванні діяльності безпосередніх суб\'єктів взаємодії відповідно до завдань попередження, розкриття і розслідування злочинів.

У літературних джерелах і відомчих актах загальноприйнятого визначення поняття взаємодії правоохоронних і державних управлінських і контролюючих органів немає. На практиці це породжує неточності і недоліки у організації і формальному здійсненні такої взаємодії. У сучасних умовах у зв\'язку з розповсюдженням організованої злочинної діяльності в різних сферах суспільних відносин набула актуального значення різноцільова співпраця не лише структурних функціональних підрозділів або відомств, а й у межах предметної компетенції усіх правоохоронних, контрольних та управлінських органів.

Підстави для здійснення узгоджених дій слідчих, оперативно-розшукових підрозділів органів податкової міліції і органів внутрішніх справ складають статті 94, 106, 114, 118 КПК України, п. 5 ст. 7 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність\", ст. 4 Закону України \"Про державну податкову службу в Україні\", та ст. ст. 6 і 10 Закону України „Про міліцію\", а також відповідних відомчих і міжвідомчих правових актів. Об\'єктивно це зумовлено тим, що діяльність окремих комерційних структур або підприємців супроводжується здійсненням ряду злочинів, що належать як до компетенції органів податкової міліції, так і органів внутрішніх справ. Злочини у сфері економіки, як правило, мають податкову спрямованість. Органи внутрішніх справ при проведенні оперативно-розшукових заходів і розслідуванні кримінальних справ про злочини, віднесені до їх підслідності, часто встановлюють ознаки скоєння податкових злочинів, але через відсутність достатньої слідчо-оперативної практики, навичок виявлення і збору доказів вони залишаються без потрібного опрацювання.

Основною причиною розповсюдження злочинів у сфері оподаткування є недосконалість системи взаємодії між органами податкової міліції та органами внутрішніх справ, що заставляє по-іншому оцінювати місце і роль вказаних правоохоронних органів у структурі державних органів і суспільних відносин, оперативно уточнювати завдання і функції цих правоохоронних органів, удосконалювати організацію управління їх силами і засобами.

До основних форм взаємодії податкової міліції і органів внутрішніх справ, на нашу думку, потрібно віднести: створення постійно діючих координаційних робочих груп у центрі і на місцях для вироблення та організації узгоджених дій щодо виявлення, попередження і припинення податкових злочинів, а також правопорушень і злочинів у сфері економіки і споживчого ринку; проведення спільних оперативно-розшукових і профілактичних заходів з метою виявлення незаконних операцій, що здійснюються кредитно-фінансовими та іншими установами, підприємствами і організаціями, у тому числі які здійснюють торгово-закупівельну діяльність; обмін спеціальною літературою, іншими матеріалами щодо проблем боротьби з економічною злочинністю, інформацією про способи порушення податкового законодавства, позитивних форм і методів діяльності вітчизняних і зарубіжних правоохоронних органів тощо.

Під час організації взаємодії між податковою міліцією ДПС України і МВС України керівники органів податкової міліції: інформують органи внутрішніх справ про попередження чи припинення злочинів, у тому числі і загальнокримінальних, своєчасно інформують про факти протиправних дій, виявлених у процесі такої діяльності; надають за запитами ОВС інформацію про фінансовий стан підприємств, установ і організацій, а також про джерела прибутків об\'єктів їх оперативного обслуговування, за винятком відомостей, які становлять комерційну таємницю; інформують ОВС про порушення законодавства з боку приватних охоронних структур [2, с. 79].