ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Організація оперативного супроводження збиткових підприємств

1. Використовуючи бази даних облстатуправління, АРМів „Паспорт\", „Облік платників\" або „АІАС\" перевірити дату реєстрації або перереєстрації суб\'єкта, дату відкриття рахунка, керівника і засновників на наявність інформації щодо них у базі викрадених або втрачених паспортів і паспортів померлих громадян, юридичні та фактичні адреси суб\'єктів підприємницької діяльності.

2. По АРМу „Аудит\" визначити, коли перевірявся суб\'єкт і результати перевірки;

– по АРМу „ФСПД\" – чи мав СПД стосунки з „фіктивними\" фірмами і, якщо мав, на які суми;

– по АРМ „Облік платежів\", „Звіт\" – перевірити звітність, сплату податків до бюджету та їх обсяги, чи було задекларовано бюджетне відшкодування ПДВ. Звернути увагу на наявність податкових зобов\'язань з ПДВ. При відсутності сплати податку на прибуток необхідно провести аналіз причин такого стану. Вірогідно, що використовуються схеми заниження податку на прибуток, вивезення коштів за кордон;

– по АРМ „КРП\", „Митниця\" або „АІАС\" – наявність товарних операцій.

3. Особлива увага приділяється суб\'єктам, які звітують про відсутність фінансово-господарської діяльності, показують збиткову діяльність, мають незначні платежі до бюджету.

Відбираються збиткові СПД, керівники або засновники яких були керівниками або засновниками підприємств-банкрутів, або проти яких були порушені кримінальні справи.

Одержані дані про ці СПД за допомогою АРМу „Облік платників\" порівнюються з базами даних:

– АРМів „КРП\", „Митниця\" та інших джерел з метою виявлення товарних операцій;

– АРМів „ФСПД\" з метою виявлення стосунків з „фіктивними\" фірмами;

– АРМів „Облік платників\" з метою виявлення відкритих рахунків в установах банків та встановлення фактів руху коштів на них;

– банківська інформація з метою виявлення отримання банківських кредитів.

За кожним з обраних об\'єктів проводиться збір інформації про товарні та грошові потоки суб\'єктів підприємницької діяльності, постійний аналіз їх фінансово-господарської діяльності. Дані порівнюються з рівнем нарахування і сплати податків.

З цією метою використовуються наявні бази даних з АРМів, дані банків про операції по рахунках суб\'єктів підприємницької діяльності, дані транспортних організацій про перевезення товарно-матеріальних цінностей та іншу зовнішню інформацію.

Управління і відділи з оперативного супроводження збиткових підприємств постійно взаємодіють з підрозділами АІС „Податки\", які забезпечують доступ усіх зацікавлених суб\'єктів, які проводять перевірки до „Картки відбору платника\" та іншої інформації про діяльність підприємств.

На основі одержаної інформації може бути проведене податкове розслідування, оперативне відпрацювання СПД або припинена різного роду перевірка.

На третьому етапі, якщо буде прийняте рішення про відпрацювання певних об\'єктів, за кожним з них ведуться наглядові справи, у яких конкретизується інформація про аналіз рівня сплати про попередні перевірки, дані про основні засоби, виробничі потужності, майно та майнові права, що знаходяться у його власності, про посадових осіб та засновників.

На основі плану перевірки здійснюється комплекс різних заходів, направлених на вияснення об\'єктивних даних про фінансово-господарську діяльність суб\'єкта підприємництва.

Водночас ведеться підготовка матеріалів для порушення кримінальної справи, відшкодування завданих збитків державі. Проведення документальної перевірки СПД здійснюється на основі посвідчення податкового органу, підписаного заступником начальника ДПІ, а якщо перевірка позапланова, посвідчення підписується керівником податкового органу.

Зазначений порядок не поширюється на перевірки, що проводяться відповідно до кримінально-процесуального законодавства, коли виносяться постанови слідчих, прокурорів чи суддів.

Особлива роль відводиться співробітникам відділу з контролю за корпоративними доходами та доходами фізичних осіб, якщо вони залучаються до участі в перевірці.

Ефективність роботи значно підвищується, коли вони проводять спільні заходи у складі оперативно-слідчих груп.

Сьогодні у підрозділах, робота яких пов\'язана з проблемами викриття штучної збитковості підприємств, накопичено певний досвід і відповідні бази даних, такі, як нормативні документи, методики викриття способів приховування господарських оборотів і доходів з метою ухилення від сплати податків; постійно відпрацьовуються матеріали перевірок.

Підводячи підсумки розглянутої проблеми, можна зазначити, що вона є актуальною в боротьбі з ухиленням від сплати податків. Вирішуючи її в процесі оперативного супроводження збиткових підприємств, з\'являється можливість водночас виявляти фіктивні підприємства, конвертаційні центри, протидіяти „тіньовим\" процесам в економіці і, незважаючи на злочинну протидію з боку різних зацікавлених суб\'єктів, вносити значний вклад у справу поповнення державного бюджету.

Література:

1. Кучма Л.Д. Україна: поступ у XXI століття // Голос України. – 2000. – 2 лютого.

2. Білоус В.Т., Попович В.М. Про державну програму детінізації економіки України. – Академія ДПС України, 2000.

3. Конституція України. – К.: Юрінком, 1998.

4. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 січня 2002 року зі змінами.

5. Про державну податкову службу в Україні: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1991 – № 6. – Ст. 37, 38.