ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Організація оперативного супроводження збиткових підприємств

Таким чином, утворення штучної збитковості або малоприбутковості може і повинне розглядатись як один із інструментів, що застосовується ділками тіньової економіки з метою ухилення від сплати податків.

У зв\'язку з цим підрозділами з оперативного супроводження збиткових підприємств повинен проводитись комплекс оперативно-розшукових та економічних заходів, направлених на виявлення недобросовісних суб\'єктів підприємницької діяльності. Цей комплекс заходів проводиться у найбільш криміналізованих, з правового погляду, галузях і сферах підприємницької діяльності і включає в себе:

– визначення збиткових суб\'єктів підприємницької діяльності, причетних до галузей та сфер, у яких найбільш поширені тіньові явища;

– збір та аналіз інформації щодо них із зовнішніх джерел;

– виявлення та опрацювання комерційних і фінансово-економічних зв\'язків обраних об\'єктів шляхом аналізу руху коштів за рахунками, оперативної інформації, проведення зустрічних перевірок контрагентів та інше з метою підготовки об\'єкта до перевірки;

– визначення одного або кількох об\'єктів і проведення за ними позапланових повних документальних перевірок або участь у перевірках згідно з національним планом.

При цьому не варто сконцентровуватись суто на діяльності окремих юридичних осіб. Як правило, великі платники для зменшення оподаткованого прибутку користуються відлагодженими фінансово-господарськими схемами, що передбачають участь цілої низки юридичних осіб. У багатьох випадках окремі платники взагалі не ведуть повноцінної діяльності та функціонують лише як інструмент у механізмах розрахунків, що їх проводять великі фінансово-промислові групи і корпорації.

Підрозділами податкової міліції напрацьований відповідний досвід з оперативного супроводження збиткових підприємств. Цей досвід вимагає комплексного підходу до вирішення поставленого завдання. Умовно він може складатись з наступних етапів.

1. На основі аналізу економічної ситуації у державі, регіонах, містах і районах, рівня надходження окремих видів податків, постійного аналізу товарних і грошових потоків за кожним з регіонів, а також аналізу роботи підпорядкованих підрозділів на місцях, визначаються регіони, галузі та сфери підприємницької діяльності, що містять найбільшу кількість збиткових підприємств. Виходячи з аналізу відповідних ділянок роботи з адміністрування податків і зборів, узагальнення вчинених злочинів у сфері оподаткування, вивчення схем роботи посередників та інших комерційних структур, а також визначення проблемних питань, що виникли за поточний період і потребують висвітлення під час документальних перевірок, надаються відповідні пропозиції щодо включення до Національного плану перевірок на майбутній рік галузей та сфер діяльності, у яких найбільш поширені збиткові підприємства.

2. На підставі затверджених планом перевірок галузей і сфери підприємництва, що характеризуються найбільшою питомою вагою збиткових або малоприбуткових підприємств, визначаються об\'єкти (суб\'єкти підприємницької діяльності), які працюють у цих галузях із визначенням податкових органів, які їх обслуговують. При цьому особливу увагу щодо відбору об\'єктів потрібно зосередити на суб\'єктах підприємницької діяльності (СПД), які не звітують до податкових органів про відсутність діяльності або про наявність збитків, але при цьому проводять активну фінансово-господарську діяльність. Щодо них повинні здійснюватись наступні заходи:

а) проведення відбору СПД з АРМів „Облік платників\", „Звіт\", „Облік платежів\", із баз даних відділу ДРФО щодо підприємців-фізичних осіб (7-ДР), які не подали декларації з податку на додану вартість, податку на прибуток, декларацію з прибуткового податку (приватні підприємці) або звітували про відсутність фінансово-господарської діяльності чи показали збиткову діяльність;

б) порівняння бази даних щодо відібраних суб\'єктів з базами даних:

– АРМів „КРП\" „Митниця\" з метою виявлення СПД, які проводили товарні операції;

– АРМу „ФСПД\" з метою виявлення СПД, які мали стосунки з фіктивними фірмами;

– АРМу „Облік платників\" з метою виявлення відкритих рахунків в установах банків та руху коштів на них, встановлення засновників керівників підприємств та їх причетності до діяльності інших суб\'єктів підприємницької діяльності;

– АРМу „Паспорт\" для виявлення підприємств, заснованих із використанням викрадених або втрачених паспортів;

– з банківською інформацією, яка надається згідно з постановою НБУ від 14.12.99 № 587;

– з інформацією, отриманою з інших джерел.

Вагомим критерієм оцінки обстановки у даному напрямі можуть бути фактори майнового стану, матеріального достатку, характеру витрат і їх рівня як у самих підприємств, так і їх посадових осіб і засновників. У разі наявності збиткових результатів діяльності, тяжкого фінансового стану за даними обліку і звітності (значна кредиторська заборгованість, збитки минулих періодів, їх збільшення у звітному періоді, зменшення обсягів реалізації продукції) підприємство натомість здійснює коштовні ремонти, придбає невиробничі основні фонди, нерухомість, регулярно організовує представницькі заходи, відправляє працівників у закордонні відрядження, а посадові особи здійснюють значні особисті витрати. Податковий орган повинен зробити висновок про приховування такими підприємствами об\'єктів оподаткування. Оцінка зазначених факторів, крім зовнішніх ознак, може здійснюватись на основі даних, одержати які не дуже складно. Відбір СПД, які мають значні обсяги фінансово-господарських операцій і при цьому сплачують незначні суми податків, проводиться з використанням раніше приведеної методики. Але, крім того, вивчається фінансово-майновий стан засновників і керівників відібраних підприємств (база даних ДРФО, інші відомості), а також проводиться відбір збиткових СПД за банківською інформацією, які перерахували кошти за кордон на рахунки типу „ЛОРО\", на рахунки фізичних осіб, отримали готівку на цілі інші, ніж виплата заробітної плати своїм працівникам.

Останнім часом підприємства перераховують кошти (як правило, за послуги у розмірі до 500 тисяч гривень на рік) на рахунки фізичних осіб-приватних підприємців, які сплачують єдиний податок. При цьому проводиться перереєстрація власних співробітників (звільнення і їх перетворення у приватних підприємців). Завдяки такому механізму значно збільшується штучно розмір валових витрат, не сплачуються нарахування на фонд оплати праці, конвертують грошові кошти. При виявленні таких фактів необхідно: