ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Організація взаємодії підрозділів державної податкової служби України

Особливого значення в даній ситуації набуває оперативна інформація працівників податкової міліції, які зобов\'язані оперативно супроводжувати перевірки криміногенних об\'єктів або використати планові перевірки для реалізації раніше зібраної інформації.

Здійснення взаємодії між органами державної податкової служби та із іншими правоохоронними органами визначається Законом України \"Про державну податкову службу в Україні\", Законом \"Про оперативно-розшукову діяльність\" та відповідними Законами про МВС, СБУ, Держмитком. Організація взаємодії між окремими підрозділами податкової служби здійснюється на підставі наказу ДПА України № 49 від 7 лютого 2000 p., яким затверджений Порядок взаємодії і визначені основні напрями та форми взаємодії підрозділів ДПС України при проведенні перевірок (оперативних, документальних).

Основні форми взаємодії податкових органів наступні:

– безпосередня участь співробітників у процесі проведення документальних та інших перевірок;

– обмін інформацією щодо платників податків;

– оперативний супровід проведення документальних перевірок.

Розрізняються види взаємодії щодо проведення планових та непланових документальних перевірок. Планові перевірки здійснюються на підставі Національного плану перевірок. При планових перевірках діяльності суб\'єктів підприємництва є більше можливості узгодити спільні дії окремих підрозділів та співробітників податкової служби. Усі підрозділи, які беруть участь у проведенні контрольно-ревізійної роботи, заздалегідь повідомляються про строки початку перевірки того чи іншого суб\'єкта підприємницької діяльності. Наявність Національного плану перевірок вимагає від підрозділів податкової служби відповідного планування діяльності щодо збору необхідної інформації про платників податків або про окремі галузі підприємництва. Участь тих чи інших підрозділів у проведенні планових перевірок залежить від характерних особливостей та сутності діяльності суб\'єкта підприємництва (наприклад, суб\'єкта зовнішньоекономічної діяльності). Так, при перевірках великих платників податків у проведенні документальних та інших перевірок беруть участь співробітники підрозділів по роботі з великими платниками, відділів економічного аналізу та галузевих управлінь. Це дозволяє вивчати реальний стан діяльності підприємства (платника податків) та положення, що склалося зі сплатою податків, зборів (обов\'язкових платежів).

Значний обсяг роботи щодо взаємодії та організації здійснення документальних перевірок діяльності суб\'єктів підприємництва виконують відділи правового забезпечення територіальних податкових інспекцій. Окрім забезпечення правильного застосування актів законодавства підрозділами податкової служби, на них покладені певні функції щодо процесу проведення документальних та інших перевірок. Головними формами взаємодії відділів правового забезпечення із іншими підрозділами податкової служби є:

– надання юридичної допомоги (консультацій) співробітникам податкової служби щодо питань, які виникають під час проведення перевірки;

– підготовка висновків щодо правильності застосування співробітниками податкової служби нормативних актів з урахуванням періоду скоєння податкового правопорушення;

– підготовка висновків щодо законності створення підприємств та відповідності їх діяльності чинним нормативним актам;

– підготовка висновків щодо характеру та змісту окремих фінансово-господарських операцій, які проводилися суб\'єктами підприємництва, та відповідності їх нормативним актам;

– підготовка висновків щодо правильності застосування нормативних актів при складанні актів перевірки;

– візування правильності складання необхідних матеріалів для застосування адміністративного стягнення щодо виявлених порушень податкового законодавства;

– візування правильності застосування законодавства щодо нарахування пені та застосування штрафних санкцій;

– організація претензійної та позовної роботи;

– представлення інтересів податкових органів у суді під час розгляду правових питань та спорів, пов\'язаних із проведенням перевірки діяльності суб\'єктів підприємництва;

– підготовка позовів про визнання угод суб\'єктів підприємництва недійсними на підставі положень цивільного законодавства;

– підготовка висновків щодо змісту матеріалів про порушення податкового законодавства та наявності ознак, які характеризують склад злочину, передбаченого ст. 212 КК України та інших злочинів, підслідних органом податкової міліції.

Законами України \"Про державну податкову службу в Україні\" та \"Про оперативно-розшукову діяльність\" оперативним підрозділам податкової міліції надано право проведення оперативно-розшукових (гласних та негласних) заходів. Вони використовуються для виявлення та фіксування скоєних злочинів у сфері оподаткування, пошуку, фіксації фактичних даних про протиправну діяльність окремих осіб та груп, встановлення місцезнаходження документів, грошових коштів, предметів, які можуть бути доказами у кримінальних справах.

Можливості оперативних підрозділів можуть успішно використовуватися під час проведення планових документальних перевірок суб\'єктів підприємництва. Це дозволяє забезпечити процес перевірки необхідною інформацією. У практичній діяльності ця форма використання оперативних можливостей підрозділів податкової міліції отримала назву \"оперативний супровід проведення документальних перевірок\". Необхідність у застосуванні оперативного супроводу визначається керівником підрозділу, який є відповідальним за проведення планової документальної перевірки. На адресу керівника територіального підрозділу податкової міліції направляється доповідна записка з вимогами щодо проведення оперативного супроводу. Причинами призначення оперативного супроводу у більшості випадків є:

– створення умов, які позбавляють можливості на належному рівні провести перевірку діяльності суб\'єкта господарювання;

– погрози з боку осіб, діяльність яких перевіряють, або ігнорування вимог перевіряючих;

– забезпечення процесу вилучення первинних та інших документів, які необхідні для проведення перевірки або підтверджують виявлені порушення податкового законодавства.