ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Організація взаємодії підрозділів державної податкової служби України

Реферат на тему:

Організація взаємодії підрозділів державної податкової служби України

Підрозділи податкової міліції створені та функціонують як невід\'ємна та необхідна частина всієї системи органів державної податкової служби України. Кінцевий результат діяльності податкової міліції обумовлений правильною, чітко налагодженою взаємодією із іншими підрозділами органів державної податкової служби.

Незважаючи на певні позитивні зрушення в роботі підрозділів податкової міліції, залишається не вирішеною проблема налагодження взаємодії оперативного, ревізорського і слідчого апаратів. Недостатньо чітко організована робота цих служб у окремих регіонах відображається на якості матеріалів дослідчої перевірки та розслідуванні кримінальних справ.

Незадовільна якість дослідчих матеріалів призводить до зупинення попереднього слідства, закриття кримінальних справ, повернення їх на додаткове розслідування. За 2000 рік слідчим апаратом податкової міліції розглянуто 7965 матеріалів, які надійшли для вирішення питання згідно із ст. 97 КПК України. На доопрацюванні слідчими повернуто 830 матеріалів, що становить 10,4 %.

Для порівняння зазначимо, що протягом 1999 року на розгляд слідчих надійшло 7222 матеріали, 1197 з яких (16,6 % або кожен шостий матеріал) повернуто на доопрацювання. Якщо порівняти показники 1999 та 2000 року, то бачимо, що якість підготовки матеріалів дослідчих перевірок безперечно зросла, однак вона продовжує залишатися не на належному рівні.

Одним із наслідків неякісного проведення дослідчих перевірок є рішення про відмову в порушенні кримінальної справи, що приймаються слідчими податкової міліції за результатами розгляду таких матеріалів.

За 2000 рік зазначені рішення прийняті слідчими щодо 118 матеріалів дослідчих перевірок, що надійшли для вирішення питання згідно із статтею 97 КПК України. У більшості кримінальних справ попереднє слідство зупинялося на підставі пункту 3 статті 206 КПК України у зв\'язку з невстановленням особи, яка вчинила злочин. Нараховується 780 справ зазначеної категорії або 47,4 %, проти 917 (49 %) за 1999 рік, що дуже часто викликано незадовільним рівнем взаємодії ревізорських, оперативних і слідчих працівників, як під час дослідчої перевірки, так і під час попереднього слідства.

Відповідні заходи, спрямовані на встановлення обвинувачених, щодо таких справ не вживаються.

Необхідність взаємодії органів податкової міліції із іншими підрозділами податкової служби України та правоохоронними органами, державними відомствами і громадськими організаціями потрібно розглядати як обов\'язок, який закріплено законодавством: \"Органи державної податкової служби України координують свою діяльність із фінансовими органами, органами Державного казначейства України, органами служби безпеки, внутрішніх справ, статистики прокуратури державними митними та контрольно-ревізійною службами, іншими контролюючими органами, установами банків, а також із податковими службами інших держав\".

Об\'єктивну необхідність взаємодії із органами державної влади, правоохоронними і контролюючими органами обумовлює спільна цільова направленість їх діяльності щодо забезпечення економічної безпеки України (як елемента системи національної безпеки).

Економічна безпека визначається економічною незалежністю держави, рівнем розвитку продуктивних сил і характером економічних відносин, ступенем інтеграції у світовий ринок.

Щодо діяльності органів податкової міліції як державного правоохоронного органа, взаємодію можна розглядати в двох аспектах:

1. Взаємодія у широкому понятті – ділове співробітництво податкової міліції державної податкової служби України із органами державної влади у країні і за кордоном в інтересах забезпечення економічної безпеки України.

2. Взаємодія у вузькому понятті – координація оперативно-розшукових заходів (дій) державних органів податкової міліції із підрозділами інших правоохоронних і контролюючих органів щодо конкретних епізодів боротьби із злочинами у сфері оподаткування, правопорушеннями і корупцією.

Враховуючи значне збільшення кількості економічних злочинів, особливо щодо ухилення від оподаткування постійно удосконалюється структура податкових органів, конкретизуються їх функціональні обов\'язки та визначаються критерії оцінки діяльності. Так, у структурі податкової міліції створено нові підрозділи: Департамент боротьби з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, Управління по оперативному супроводженню збиткових підприємств, Управління, що займається боротьбою з фіктивними підприємствами та незаконним відшкодуванням ПДВ.

З назви цих підрозділів вже видно, що їх структурні і функціональні ознаки переплітаються із функціями таких підрозділів податкової служби, як Управління по роботі з великими платниками податків, Головне управління правового забезпечення, Головне управління справляння податку на додану вартість, Головне управління стягнення податкової заборгованості та Управління обміну податковою інформацією.

Перед усім розглянемо основні форми взаємодії підрозділів органів державної податкової служби при проведенні документальних перевірок, розшуку осіб, які переховуються від слідства і суду.

Відомо, що на підрозділи органів державної податкової служби покладені обов\'язки щодо забезпечення участі співробітників у проведенні комплексних перевірок фінансово-господарської діяльності суб\'єктів підприємництва згідно з Національним планом перевірок. Проведення контрольно-ревізійної роботи у сфері обчислення та сплати податків потребує застосування зусиль різних структурних підрозділів органів державної податкової служби, а також використання різноманітної інформації. Зазначене визначається безпосередньо специфікою діяльності суб\'єктів господарювання (перш за все це проведення різнопланових фінансово-господарських операцій). Відповідно виникає потреба у фахівцях податкової служби, які спеціалізуються у різних напрямах щодо обчислення та сплати податків.

Метою взаємодії в зазначених випадках є \"об\'єднання\" інтелектуальних, фізичних можливостей співробітників податкової служби та інформаційних ресурсів щодо перевірки діяльності платників податків. Конкретний підрозділ податкової служби має певні обов\'язки щодо забезпечення процесу проведення документальних перевірок суб\'єктів підприємництва, які включені до Національного плану перевірок. Сутністю взаємодії є обмін необхідною інформацією щодо конкретного платника податків, якою володіють відповідні підрозділи податкової служби (зокрема підрозділи, що забезпечують ведення автоматизованих інформаційних систем).