ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Організація інкасації грошових коштів державною службою охорони при МВС України

Начальник підрозділу Служби інкасації складає схему маршрутів і графіки (час) заїздів екіпажів до власників для збирання грошових знаків. Час прибуття до власника встановлюється з урахуванням часу максимального надходження грошових знаків до каси установи банку та місця знаходження власника.

Графіки заїздів працівників Служби інкасації до власників для збирання грошових знаків погоджуються з керівником установи банку, куди доставляються сумки з грошовими знаками.

Щоденно на кожний маршрут для збирання грошових знаків призначається екіпаж працівників Служби інкасації. Кількісний склад екіпажу залежить від умов, у яких здійснюється інкасація, і визначається начальником підрозділу Служби інкасації. Один із членів екіпажу призначається старшим по екіпажу, а другий – збирачем. Під час збирання грошових знаків старший по екіпажу і водій охороняють сумки з грошовими знаками і спостерігають за роботою збирача. Якщо інкасація здійснюється двома працівниками, то обов\'язки старшого по екіпажу виконує водій.

Матеріальна відповідальність за охорону грошових знаків при їхній інкасації покладається на членів усього екіпажу, з якими укладається договір про повну матеріальну відповідальність.

Начальник підрозділу Служби інкасації, а в разі його відсутності – черговий по підрозділу Охорони, перед виїздом групи для збирання грошових знаків під розпис у журналі обліку явочних карток, сумок, печаток і доручень на інкасацію грошових знаків видає: працівнику (збирачу та охоронникам) – доручення на інкасацію грошових знаків, явочні картки, печатку Служби інкасації із зазначенням номера маршруту; старшому по екіпажу – порожні сумки, посвідчення особи і посвідчення на спеціальний автомобіль; водію – посвідчення особи та маршрутний лист. Про кількість виданих явочних карток і порожніх сумок він складає і передає контролеру вечірньої каси установи банку довідку про видачу працівникам Служби інкасації сумок (мішків), явочних карток [4].

Власник, здаючи грошові знаки екіпажам Служби інкасації, виписує під копіювальний папір у трьох примірниках супровідну відомість, накладну та копію супровідної відомості до кожної сумки з грошовими знаками (перший примірник видається працівнику Служби інкасації при отриманні сумки, другий вкладається в сумку з грошовими знаками та цінностями, а третій – залишається у власника, а також супровідну відомість до сумки з валютними та іншими цінностями [4].

Працівник Служби інкасації, який збирає грошові знаки, перед прийняттям сумки з грошовими знаками, пред\'являє її здавачу своє посвідчення особи, доручення на інкасацію грошових знаків та явочну картку.

Приймаючи сумку з грошовими знаками, працівник Служби інкасації (збирач) перевіряє її справність, правильність опломбування (цілісність шпагату, на якому знаходиться пломба, чіткість відбитка пломбувальника, тотожність його зразка), відповідність номера сумки, яку приймають, номеру, зазначеному в явочній картці, накладній і копії супровідної відомос-ті; наявність дати, підписів (підпису) службових осіб власника на накладній; відповідність суми грошових знаків, зазначеної в явочній картці, записам у накладній і в копії супровідної відомості; відповідність сум цифр і літер у накладній і в копії супровідної відомості; наявність підпису касира в явочній картці [4]. Після цього він передає службовій особі власника порожню сумку, розписується на копії супровідної відомості, проставляє на ній дату і ставить печатку.

Сумки з грошовими знаками, доставлені до установи банку, працівники Служби інкасації здають до каси в такому порядку.

Приймання касиром вечірньої каси сумок із грошовими знаками від старшого по екіпажу Служби інкасації проводиться в присутності всіх членів екіпажу. Водій автомашини, на якій проводилося збирання грошових знаків, повинен перебувати у приміщенні установи банку або в автомашині до закінчення приймання сумок із цінностями. Під час здачі сумок із грошовими знаками працівники Служби інкасації пред\'являють касиру вечірньої каси накладні до них, а в разі здачі сумок з валютними цінностями – супровідну відомість до них та явочні картки бухгалтеру-контролеру вечірньої каси, який перевіряє відповідність записів у накладних (супровідних відомостях) і явочних картках, а також реєструє належні до приймання від працівників Служби інкасації сумки в журналі обліку прийнятих сумок із грошовими знаками і порожніх сумок у двох примірниках і у міру реєстрації передає накладні (супровідні відомості) касирові. У журналі в графі „Примітка\" необхідно зазначати виявлені при прийманні сумок з грошовими знаками виправлення в явочних картках, розбіжності записів в явочних картках із накладними (супровідними відомостями) тощо. Кількість і номери порожніх сумок, що належить здати до каси, бухгалтер-контролер встановлює за даними записів в явочних картках і за фактичною наявністю порожніх сумок.

Після цього бухгалтер-контролер перевіряє відповідність кількості сумок, які здають працівники Служби інкасації до каси, даним довідки про видачу працівникам Служби інкасації сумок, мішків, явочних карток, після чого явочні картки повертаються працівникам Служби інкасації [4].

Організаційні заходи щодо здійснення охорони проводяться і у випадках перевезення грошових знаків касирами підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності. Порядок їхнього проведення такий.

Організація роботи та контроль за екіпажами Служби інкасації здійснюється начальниками підрозділів охорони, Служби інкасації, їхніми заступниками, відповідальними черговими по підрозділу охорони та працівниками керівного складу, спеціально призначеним для цього начальником підрозділу охорони.

На підставі заявок, що надходять до охорони, начальником підрозділу Служби інкасації на кожен день розробляється маршрутний лист у двох примірниках. При визначенні маршруту враховується черговість отримання готівки касирами в банку, розміри грошових сум, що перевозяться, розташування підприємств тощо. Перший примірник маршрутного листа видається старшому по екіпажу, а другий – перебуває в підрозділі охорони.

Для кожного власника, що користується послугами Служби інкасації, розробляється картка зі схемою розташування підприємства на місцевості та позначенням під\'їзних шляхів, зазначенням наявності постів охорони (якщо такі є), а також із зазначенням (на зворотному боці) розташування внутрішніх приміщень будівлі, де перебуває каса, і маршруту руху касира від спецавтомобіля до приміщення каси. На картці також зазначаються номери телефонів охорони, органу внутрішніх справ, власника та каси. Картка зберігається в охороні, а за необхідності видається старшому по екіпажу Служби інкасації при виїзді на маршрут, який повертає її після виконання завдання.

Перед заступанням екіпажу Служби інкасації до виконання службових обов\'язків начальник цього підрозділу та керівник охорони (його заступники, відповідальний черговий) проводять інструктаж і перевіряють його готовність.