ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Організаційно-правовий простір проходження державної служби в податкових органах

Четвертий блок простору – стимулювання проходження державної служби (реадаптація).

Головний напрямом кадрової політики в ДПС – забезпечення податкових органів кваліфікованими кадрами. Щоб працівники стали такими потрібно мати значний комплекс стимулюючих впливів, який підвищує інтерес працівників у довгостроковій службі в органах ДПС. Тому стимулювання або реадаптація, під яким припускається відновлення ослаблених дезадаптаційними процесами зв\'язків і відносин службовця ДПС і його роботи, стають важливими, якщо не головними важелями, що забезпечують ефективність діяльності органів ДПС.

На нашу думку, усі наукові праці зі стимулювання праці доводять, що стимулювання є найважливішою функцією державного управління, формування і використання можливостей працівників, ключем підвищення кількості і якості праці, задоволення щоденних потреб зайнятих людей у будь-якій сфері діяльності. Виходячи з цього, ми розуміємо стимулювання як своєрідну форму посилення у свідомості працівників значимості вирішених ними суспільних завдань і цілей, загострення їхніх особистих потреб та інтересів у вирішенні цих завдань і досягнення цілей. До суспільного через особисте – це основна і, мабуть, єдина формула стимулювання, прояв якої в усіх формах діяльності органів ДПС закономірний „... стимулювання, – писав В.Г.Афанасьєв, – не тільки і не стільки економічна, скільки соціологічна проблема, оскільки йдеться про стимулювання трудової, соціальної по своїй природі діяльності, про задоволення потреб людей, знову-таки соціальних по своїй сутності [18]\". Складовими четвертого блоку є заробітна плата; стимулювання забезпеченням житлових умов; висування в кадровий резерв ДПС; підвищення кваліфікації.

П\'ятий блок простору – завершення державної служби в органах ДПС.

Якими б ефективними не були методи стимулювання-реадаптації рано чи пізно наступає момент, коли службовець виходить із цієї сфери життєдіяльності.

Це відбувається через багато причин, серед яких – слабкість дії реадаптаційних заходів, зміна життєвих планів працівників, досягнення граничного віку і вихід на пенсію, переїзд на інше місце проживання, сімейні обставини, стан здоров\'я тощо. Крім того, можуть бути випадки звільнення працівників з ініціативи адміністрації у зв\'язку із систематичними помилками в роботі, порушеннями трудової і виробничої дисципліни, порушенням податкового законодавства, проявами випадків хабарництва, порушенням норм моралі, постійною конфліктністю службовця та ін.

Тому більшість людей, які йдуть працювати в ДПС, роблять висновок щодо результату проходження державної служби: чи одержав те, що очікував; чи реалізував свої життєві плани; шкодує про ті роки, які він провів на цій службі; зріс або витратився його соціальний потенціал.

Всі ці питання може поставити собі тільки сам службовець і сам же на них дати відповідь.

Отже, ми рекомендуємо простір проходження державної служби в ДПС України. Більшість елементів цього простору значною мірою знайшли своє висвітлення в законодавчих актах, що регулюють процес проходження служби в цьому просторі. У першу чергу це Закони України \"Про державну службу \" і \"Про державну податкову службу в Україні\". Деякі ж з елементів, що мають визначену наукову і практичну цінність, ще мало розкриті не тільки в законодавчій, але і науковій сферах.

Література:

1. Про Державну службу: ЗУ від 16.12.93 // ВВР № 96/96. – 22.03.96.

2. Про Державну податкову службу: ЗУ від 05.10.95 // ВВР № 83/98. – 05.02.98.

3. Про боротьбу з корупцією: ЗУ від 04.12.90 // ВВР №85/98. – 05.02.98.

4. Про відпустки:ЗУ від15.11.96 // Урядовий кур\'єр. – 1996.

5. Про пенсії за особливі заслуги перед Україною: ЗУ від 01.06.2000 // Урядовий кур\'єр. – 2003.

6. Про Комплексну програму підготовки державних службовців: Указ Президента Украіїни від.09.11.2000 // Урядовий кур\'єр. – 2000.

7. Про порядок обчислення стажу державної служби: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.05.94 / Зібрання постанов Уряду України. – № 8. – С. 213.

8. Про створення Академії державної податкової служби України: Постанова Кабінету Міністрів України від 1999.12.09 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 51.

9. Про затверджене Положення про проведення атестації державних службовців: Постановва Кабінету Міністрів України від 2000.12.09 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 1.

10. Про Загальні правила поведінки державного службовця: Наказ Головного управління Державної служби України 1994.05.03 // Зібрання постанов Уряду України. – 1994. – № 8. – ст 213.

11. Універсальний словник-енциклопедія / Гол. ред. ради чл.-кор. НАНУ М. Попович. – Київ: Ірина, 1999. – VІІ+1551с., іл.

12. Левада Ю.А. Лекції по соціології. – М., 1969; Соціологічна думка ХХ століття. – К., Либідь, 1996; Волович В.И. Надійність інформації в соціологічному дослідженні. – К., Наукова думка, 1974; Франція очима французьких соціологів / За ред. В.Н. Фоміна. – М., Наука, 1990; Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХ століття. – К., Либідь, 1996; Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження. – К., Наукова думка, 1966.

13. Барабанова Н.І. Робота з кадрами в системі ДПС України. – К., 2001.

14. Про державну службу: Закон України.

15. Касьяненко М.М. та ін. Організація роботи та управління органами державної податкової служби України. – Ірпінь, 2001. – С. 59.

16. Щекін Г.В. Як ефективно управляти людьми: психологія кадрового менеджменту. – К.,1999. – С. 289.

17. Айзенк Г. Перевірте свої можливості: Пер. з англ. – Рига, 1992.

18. Афанасьєв В.Г. НТР, керування, утворення. – М., 1972. – С. 194.