ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Організаційно-правовий простір проходження державної служби в податкових органах

Реферат на тему:

Організаційно-правовий простір проходження державної служби в податкових органах

Основним теоретико-методологічним результатом реформування державної податкової служби України є розробка Податкового кодексу. У ньому закладені державні основи регулювання відносин, пов\'язаних із оподаткуванням в Україні і визначені правові основи побудови і функціонування цієї системи. Розробкою Кодексу завершується перший етап формування і реформування податкової системи незалежної України, етап переходу від адміністративно-командної системи управління економікою до системи управління, властивої ринковому товариству.

Податковий кодекс назвав би визначену історичну лінію діяльності ДПС України, виділивши тим самим весь позитивний досвід реалізації податкової політики на базі десятилітньої практики й основних документів, що визначають її структурно-функціональну побудову, принципи кадрового забезпечення й особливості проходження державної служби в державних органах і органах оподаткування. До таких документів відносяться, у першу чергу, Закони України: „Про державну службу\" [1], „Про державну податкову службу\" [2], „Про боротьбу з корупцією\" [3], „Про відпустки\" [4], \"Про пенсії за особливі заслуги перед Україною\" [5]; Указ Президента України „Про Комплексну програму підготовки державних службовців\" [6]; Постанови Кабінету Міністрів України „Про порядок обчислення стажу державної служби\" [7], „Про створення Академії державної податкової служби України\" [8], „Про затверджене Положення про проведення атестації державних службовців\" [9]; Наказ Головного управління державної служби України \"Про загальні правила поведінки державного службовця\" [10] та інші.

Узагальнюючи основний зміст зазначених документів, можна з впевненістю говорити про те, що, крім чітко визначених організаційно-правових засад проходження державної служби в державних органах, включаючи ДПС, у них висвітлюється своєрідне організаційно-правове проходження державної служби працівниками (службовцями), визначене адміністративними, юридичними, соціальними, психологічними, економічними і політичними межами, специфічними правилами й особливими умовами.

Відомо, що „Простір\" є категорією математики (геометрії) [11], фізики та філософії [11]. Це збірне найменування різноманітних абстракцій, що припускають наочну матеріальну протяжність, форми координації явищ і об\'єктів, певним чином розташованих один відносно одного, укладаючи різноманітні частини тієї або іншої системи, які знаходяться у визначеному кількісному співвідношенні. Тому будь-який простір характеризується такими властивостями, як протяжністю, визначеним місцем явищ, їхнім розташуванням: близькістю, дальністю; їм властива визначена форма координації і відносин тощо.

Крім фізичного і математичного простору, у науковій літературі можна зустріти таке поняття, як „соціальний простір\", що означає систему координат, визначальне розташування соціальних об\'єктів і явищ один відносно одного [12].

На нашу думку, одним з різновидів соціального простору значною мірою можуть бути і різноманітні форми організаційно-правових просторів, серед яких і „простір проходження державної служби працівниками ДПС\".

У даному просторі об\'єктивно, відповідно до логіки управлінського процесу, зосереджені всі органи державного управління зі своєю ієрархічною структурою посад і звань, рангів і функцій, обов\'язків і компетенцій, вимог і принципів, кваліфікацій, атестацій і оцінок, „запаморочливих\" кар\'єр і несподіваних понижень, процедур прийому на службу і звільнень з неї, умов і форм організації праці, мотивацій і адаптацій, зарплат і премій, радостей і сліз.

Усі елементи простору тісно пов\'язані між собою. Наприклад, посадове переміщення службовця супроводжується та є наслідком кваліфікаційного росту або підвищення рівня його суспільного визнання.

Простір проходження державної служби розуміється нами дуже широко і рекомендується всій системі державного управління. Тому простором проходження державної служби працівників органів державного управління ми пропонуємо назвати всю сукупність функціонально-посадових, організаційно-правових, соціально-психологічних, матеріально-побутових умов і правил, встановлених у цих органах законодавчим порядком, які забезпечують успішне вирішення поставлених перед ними завдань.

Проблема простору полягає в пошуку шляхів оптимізації проходження працівниками податкових органів службового простору, який характеризується посадами, функціями, рангами, посадовими окладами, рівнями відповідальності та життєдіяльності.

Сторіччями існуюча практика державного управління в різних країнах світу виробила багато загальних властивостей та елементів, взаємозалежну сукупність відносин, що безсумнівно можуть бути подані у вигляді складної організаційно-правової системи, володіє та систематизує всі ознаки. Кожна з цих систем структурно побудована з різноманітних функціональних підсистем, що виконують у системі тільки властиві їм завдання.

Беручи до уваги дану загальнометодологічну підставу, „простір\" проходження державної служби працівниками органів ДПС ми можемо зобразити як підсистему системи оподаткування, що, у свою чергу, є підсистемою системи державного управління. При цьому ознакою підсистеми, що систематизує, проходження державної служби, є не що інше як діяльність працівників податкових органів, без якої неможливо уявити існування ДПС. Більш того, можна впевнено стверджувати, що „простір\" проходження державної служби є домінантною підсистемою, від стану якої значно залежить успіх справи всієї системи оподаткування.

Таким чином, вивчена нами наукова література і власні дослідження дають можливість уявити „простір\" проходження державної служби працівниками органів ДПС (далі – Простір) у вигляді п\'яти взаємозалежних блоків, кожний із яких насичений різноманітними елементами. Розгляд цих елементів і буде основним завданням нашого дослідження, що в цілому складає загальну картину проходження служби працівниками в органах ДПС.