ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Організаційно-правові питання формування державної інформаційної політики України

Питаннями удосконалення правового регулювання, визначення та організації реалізації державної політики у сфері інформаційних відносин займаються також Міжвідомчий комітет з проблем захисту прав на об\'єкти інтелектуальної власності, Міжвідомча робоча група з розроблення та узгодження Концепції легалізації програмних продуктів та боротьби з нелегальним їх використанням.

Розпорядженням № 181-р від 6 травня 2001 р. Уряду України створено Міжвідомчу робочу групу щодо розробки проекту Концепції інформаційної безпеки та Програми боротьби зі злочинами у сфері інформаційних технологій. Повідомлень про діяльність зазначеної групи у засобах масової інформації немає.

Результативність діяльності державних структур визначається введенням економічних санкцій США до нашої країни за неналежну боротьбу з порушеннями права інтелектуальної власності, переважно щодо комп\'ютерних програмних продуктів та включення України Міждержавною групою розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей до списку країн, що не співробітничають з іншими державами.

Аналіз емпіричного матеріалу дозволяє зробити прогноз, що у разі невирішення проблем щодо боротьби з організованою кіберзлочинністю, особливо у сфері міжнародних економічних відносин до України з боку міжнародного співтовариства буде посилений інформаційний, політичний та економічний тиск.

2. Відповідно до Указу Президента України № 1193 від 6 грудня 2001 року \"Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 31 жовтня 2001 року \"Про заходи щодо вдосконалення державної інформаційної політики та забезпечення інформаційної безпеки України\" Уряду доручено ініціювати ряд нормативно-правових актів, у тому числі: проект Концепції національної інформаційної політики та інформаційної безпеки України, а також проект Стратегії впровадження національної інформаційної політики на розгляд Верховної Ради України.

Правові засади щодо протидії комп\'ютерній злочинності на національному рівні вже визначені у прийнятому новому Кримінальному кодексі України (КК). У КК окремі види комп\'ютерних злочинів (кіберзлочинів) виділені в окремий розділ VI Особливої частини – \"Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп\'ютерів), систем та комп\'ютерних мереж\" (ст. 361, 361, 363). Окремі види злочинів, у яких комп\'ютерні продукти зазначені як засіб злочину, розміщені також в інших розділах Особливої частини: Розділ V Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (ст. 163, 176, 177 ); Розділ VII. Злочини у сфері господарської діяльності (ст. 200). Комп\'ютерні засоби можуть бути предметами злочинного посягання і вчинення злочинів і в окремих інших видах злочинів, об\'єктом (предметом) суспільних відносин яких є інформація, наприклад ст. 109–111, 113–114, 120, 129, 132, 138, 142, 145, 156–162, 168, 170–172, 172, 182, 183, 185–199, 201–212, 215–236, 238, 255, 256, 258, 259, 266, 276, 277, 279–285, 290, 292–296, 300, 301, 304, 306, 312, 313, 318,319, 328–330, 338, 340, 343–347, 349–360, 364–370, 373, 374, 376–378, 380, 381, 383–387, 396–399, 401, 405, 409–413, 422–424, 426, 427, 435, 435–437, 439, 440, 445. Підставою такого підходу є застосування законодавцем у КК таких категорій, як \"майно\", \"власність\", \"інформаційна безпека\", \"таємниця\", \"конфіденційна інформація\", \"відомості\", \"дані\", знання\", \"документи\", \"гроші\", \"приватизаційні папери, \"засоби зв\'язку\", \"незаконні дії\", \"інші дії\", а також положень теорії кримінального права щодо застосування бланкетності у нормах кримінального законодавства та посилань на кримінальну відповідальність у іншому галузевому законодавстві України.

У зазначеному Указі Президента України від 6 грудня 2001 року № 1193/2001 встановлено кримінальну відповідальність за незаконне втручання в роботу телекомунікаційного обладнання.

Це потребує додаткового переосмислення вітчизняної практики і теорії, кримінально-правових уявлень щодо інформаційних (комп\'ютерних) злочинів. У свою чергу це стало підставою для легального формування кримінально-правових, кримінологічних та криміналістичних досліджень, пов\'язаних із протиправним посяганням на суспільні відносини щодо комп\'ютеризованих інформаційних систем та на інформацію (комп\'ютерну інформацію) як предмети делікту (правопорушення). Щодо цього пропонується науковцям для обговорення декілька міркувань.

Звичайно, можна нарощувати кількість статей у Особливій частині КК до тих, що вже існують і тим самим створити ентропію (невизначеність) у практиків, що неминуче при великій кількості подібних за сутністю і змістом диспозицій. Але існує і альтернативний шлях, за допомогою якого можна у комплексі вирішити проблему не тільки кримінально-правової кваліфікації злочинів, але й юридичної (кримінологічної) статистики. Зокрема введення у Загальну частину КК спеціальної норми (статті):

– главу III \"Злочин, його види та стадії\" доповнити статтею 121 такого змісту:

– \"Злочини з використанням комп\'ютерних інформаційних технологій\".

\"За вчинення злочинів проти основ національної безпеки (конституційного устрою України): проти життєво важливих інтересів особи, суспільства, держави, громадської безпеки чи вчинення інших злочинів, передбачених цим Кодексом, з використанням функціональних можливостей (технологій) комп\'ютерних систем, комп\'ютерних мереж, комп\'ютерних інформаційних ресурсів та інших електронних інформаційних технологій, покарання призначається за статтями Особливої частини, в яких передбачається відповідальність за такий злочин. При цьому робиться посилання на дану статтю\".

Такий правовий захід дозволить забезпечити здійснення організаційних та інших заходів, у тому числі відображення об\'єктивного моніторингу та статистики комп\'ютерних злочинів і комп\'ютерної злочинності в Україні.

Серед інших організаційних заходів в Україні на урядовому рівні створено велику кількість робочих груп, які розробляють проекти законодавчих та підзаконних актів у сфері суспільних інформаційних відносин, які прямо чи опосередковано відображають питання боротьби з кіберзлочинністю та взаємодію з різними транснаціональними організаційними структурами.

Аналіз різних ініціатив щодо створення проектів нормативно-правових актів свідчить, що між зазначеними та іншими державними структурами не має взаємодії, координації діяльності. На рівні законодавства лобіюються суперечливі антидержавні потреби та інтереси, на фоні сповідування ідей правового нігілізму до чинного законодавства, що провокує масовий правовий хаос, у тому числі у правотворчій діяльності. Сьогодні у сфері інформаційного законодавства створено умови, які дозволяють злочинцям \"законно\" уникати відповідальності, використовуючи конфлікти різних юридичних норм, особливо у сфері економічної діяльності. Зазначений чинник можна розглядати як додаткову ознаку латентності кіберзлочинності.

За результатами науково-дослідної роботи науковцями МНДЦ спільно з науковцями Національної академії внутрішніх справ України та Науково-дослідного центру правової інформатики АПрН України, а також Академії державної податкової служби України розроблено проект Концепції стратегії реалізації державної політики щодо боротьби з кіберзлочинністю. Зазначений проект пройшов обговорення у ряді зацікавлених органів центральної виконавчої влади (у тому числі СБУ, МВС тощо), у наукових і вищих навчальних закладах України, на науково-практичних конференціях.

Питання боротьби з економічною кіберзлочинністю у даній Концепції займають чільне місце.

З проектом даної Концепції можна ознайомитися на WEB-сторінці МНДЦ з проблем боротьби з організованою злочинністю за адресою http://mndc.naiau.kiev.ua