ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Організаційно-правові засади реорганізації міліції в умовах формування України як правової держави

У процесі реформи подальшого значного реформування зазнають підрозділи ДАІ.

Необхідно вказати на те, що остаточний штатний розклад органів і підрозділів внутрішніх справ буде створено після прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій держави та затвердження нової структури центрального апарату міністерства та апаратів регіональних управлінь.

Аналізуючи вищесказане, можна визначити подальші кроки, які були здійснені на шляху реформування системи МВС України керівництвом МВС. Було продовжено курс на позбавлення міліції України невластивих їй функцій.

Необхідно зазначити, що керівництво МВС України на початку 2000 р. дійшло висновку: далі зменшувати чисельність особового складу неможливо. Особливо відчутний некомплект особового складу в цей час є в службах громадської безпеки, кримінальної міліції, в слідчих підрозділах, чергових частинах міськрайорганів. Навантаження на особовий склад у цих підрозділах зросло майже вдвічі. Тому керівництвом МВС було вжито заходів для збереження чисельності органів і підрозділів внутрішніх справ, які безпосередньо протидіють, злочинності.

Ці заходи повною мірою відповідають вимогам Концепції адміністративної реформи в Україні, запровадженої Указом Президента України від 1998 р. [11].

Одним із конкретних кроків на шляху подальшого реформування системи МВС став наказ МВС України під 5 квітня 2000 року „Про заходи щодо максимального заміщення посад рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ цивільними особами\" [12]. Цей наказ було підписано на виконання доручення Президента України від 2 грудня 1999 року та відповідно до Концепції розвитку системи МВС України з метою запровадження поступової заміни посад рядового і начальницького складу ОВС відповідними посадами, які підлягають заміщенню цивільними особами. У подальшому, як уже зазначалося, це повинно привести до створення в міністерстві цивільного блоку, який буде виконувати функції допоміжного характеру та забезпечувати діяльність основних підрозділів.

Наприкінці 90-х рр. міліція України зробила ще один важливий крок на шляху посилення боротьби зі злочинністю. Цим кроком стало відродження взаємодії міліції і населення щодо участі громадськості в охороні порядку та боротьбі зі злочинністю, які мали позитивний досвід ще за радянських часів. Свіже повітря у правову порожнечу вдихнув нарешті Указ Президента України від 16 червня 1999 року „Про додаткові заходи щодо поліпшення діяльності органів внутрішніх справ та громадських формувань з охорони громадського порядку\" [13].

Таким чином, можна зробити висновок, що в результаті проведення запланованих заходів міліція України поступово набуває ознак і функціональних можливостей, властивих сучасним європейським правоохоронним системам.

Література:

1. Пелих Н. Реформування міліції України: окремі проблеми // Право України. – 2000. – № 10. – С. 34.

2. Зозуля Є.В. Міліція Донбасу на шляху реформування // Історія України. Маловідомі імена, події, факти: Збірник статей. – Випуск 18. – Київ-Донецьк: Видавництво Донецького національного університету, 2001. – С. 82.

3. Про затвердження Положення про діяльність експертно-криміналістичних підрозділів ОВС України: Наказ МВС України від 9 березня 1992 року № 140 // ДА МВС України, ф. 46, оп. 2, спр. 173, арк. 62.

4. Про створення вибухотехнічних підрозділів МВС України: Наказ МВС України від 19 червня 1995 року № 378// Архів ВІТ при УМВС України в Кіровоградській області, ф. 6, спр. 3204,т. 4, арк. 53

5. Про затвердження типових штатів та Типового положення про підрозділи ОВС по роботі з населенням та громадськими формуваннями; Наказ МВС України № 400 від 24 червня 1997 року // ВДЗР УМВС України в Кіровоградській області, ф. 5, спр. 944, т. 3, арк. 295.

6. Кінцевий пункт реформування – європейська модель МВС // Іменем Закону. – 2000. – № 17. – 28 квітня. – С. 3.

7. Про деякі тенденції розвитку негативних проявів у республіці і заходи запобігання їм // ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 25, спр. 3190, арк. 144.

8. МВС України відчутно „полегшало\": Інтерв\'ю з міністром внутрішніх справа України Ю. Кравченком / Записав М. Гелетко // Іменем Закону. – 1998. – № 20. – 16 квітня. – С. 3.

9. Кравченко Ю.Ф. Громадська думка – дзеркало діяльності міліції // Іменем закону. – 2000. – № 35. – 25 серпня. – С. 3.

10. Проект Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв\'язку з реформуванням системи Міністерства внутрішніх справ України\" // Сектор законопроектів Верховної Ради України від 29 вересня 2000 року № 6106-1.

11. Ануфрієв М. Процесам реформування в органах внутрішніх справ ніщо не може завадити // Міліція України. – 2001. – № 5. – С. 6.

12. Про заходи щодо максимального заміщення посад рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ цивільними особами: Наказ міністра внутрішніх справ України від 5 квітня 2000 року № 207 // ДА МВС України, ф. 46, оп. 4, спр. 492, арк. 67.

13. Михайленко П. Громадські формування з охорони порядку і боротьба зі злочинністю: минуле і сьогодення // Міліція України. – 2001. – № 4. – С. 14.