ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Організаційно-правові засади реорганізації міліції в умовах формування України як правової держави

Зі складу міністерств виведено пенітенціарну систему. Головне управління виконання покарань реорганізовано в державний Департамент України з питань покарань. До речі, у радянській історії пенітенціарним закладам сім разів доводилося змінювати вивіски.

Взагалі оптимізація чисельності всіх ОВС на початок 2000 р. характеризується таким формальним показником, як 20 відсотків (це понад 50 тис. працівників). Взагалі за ті роки, коли в системі МВС почалися кардинальні перетворення, з 1995 р. ОВС у кадровому відношенні „схудли\" з 596 тис. осіб (у цифру входять абсолютно всі працівники, у тому числі вільного найму і служба ДСО) до 408 тис. Для порівняння: у Франції – 243, Німеччині – 300, Італії – 209, Польщі – 336 тис. [6].

Зрозуміло, ситуація, як і в сучасний період, жорстко пов\'язувалася з об\'єктивними реаліями – станом фінансування. Воно почало загострюватися вже наприкінці 1991 р. У той же час гостро постало питання щодо фінансування працівників міліції, що утримувалися за рахунок коштів підприємств, організацій та колгоспів. У зв\'язку з підвищенням заробітної плати, ростом цін на обмундирування та інших витрат, грошові затрати на утримування одного співробітника міліції виросли в той час більш ніж у 3 рази. Тому багато керівників господарських органів, посилаючись на кризове становище в економіці відсутність коштів, відмовлялися фінансувати ці посади, а в ряді випадків розривали існуючі договори з цього питання. Це особливо проявилось у Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Хмельницькій областях [7].

Після здобуття незалежності, особливо з 1995 р., фінансування щорічно зменшувалося майже на третину від обсягів попереднього року. Усе це викликало необхідність продовжитизвільнення МВС від невластивих правоохоронній структурі завдань шляхом скороченням чисельності МВС.

Однак лише самим скороченням чисельності особового складу реформа не обмежувалася. Керівництво МВС України пішло також на делегування значної частини повноважень на місця – в УМВС в областях та міськрайвідділи внутрішніх справ. Зокрема, тодішній міністр внутрішніх справ Кравченко Ю.Ф. підписав директиву, згідно з якою начальникам міськрайорганів дозволялося самостійно проводити набір на службу в міліцію. Крім того, начальникам УМВС у регіонах було надано право присвоювати своїм наказом усі чергові звання за винятком звання „полковник\" [8].

Необхідно зазначити, що реформа МВС України проходила дуже нелегко. На шляху реформ позначилися застарілі погляди на роль і місце апаратів управління, форми та методи діяльності, які треба постійно долати. Незважаючи на уже здійснене, подальшого вдосконалення потребує структура ОВС, якій ще і сьогодні притаманні громіздкість, дублюючі ланки, паралелізм функцій, неузгодженість, розпорошеність і недостатня ефективність діяльності.

Щоб запобігти такому стану речей, колегією МВС було прийнято рішення про подальше реформування системи, оптимізацію її структури та чисельності. У процесі реформування передбачався перехід до нових технологічних систем, зокрема у сферах збирання, узагальнення, та використання інформації, забезпечення безпеки дорожнього руху, криміналістичного супроводження правоохоронної діяльності.

Необхідно зазначити, що реформування системи МВС України, незважаючи на всі труднощі, проходило шляхом поступового еволюційного процесу, без революційних потрясінь, різких дій, які можуть розбалансувати систему. Внаслідок цього на першому етапі вдалося частково ліквідувати рудименти радянської епохи, які були пов\'язані з виконанням міліцією невластивих їй функцій.

Це підсумки перетворень в ОВС України за 1995–2000 рр.

Протягом 2000–2005 рр. було зроблено такі кроки на шляху реформування.

Тут необхідно зазначити, що однією з характерних рис сучасного етапу розвитку незалежної України є проголошена адміністративна реформа. Тому подальша реорганізація системи МВС України проходить в її контексті. Перш за все всі подальші перетворення відбуваються поступово, після затвердження відповідних нормативно-правових актів [9]. Продовжується робота, спрямована на вдосконалення центрального апарату МВС, розроблено нову модель функціонування системи МВС, схему міністерства та його регіональних підрозділів, остаточне втілення якої планувалося здійснити до кінця 2005 р. Вона передбачає насамперед спрощення структури відомства, усунення паралелізму та дублювання функцій.

Відповідно до цієї моделі була затверджена нова структура центрального апарату міністерства. Реорганізоване міністерство вже сьогодні складається з двох блоків – оперативного та цивільного. Перший виконує функції, що безпосередньо пов\'язані з протидією злочинності та охороною громадського порядку. У другому працюють цивільні особи, які забезпечують діяльність оперативного блоку. Згідно з цим МВС України стане центральним органом виконавчої влади, який формує та реалізує державну політику у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства та держави від протиправних посягань, організує і координує діяльність ОВС у боротьбі зі злочинністю, охороні громадського порядку і забезпеченні громадської безпеки.

Замість головних управлінь та управлінь запроваджено відповідні департаменти. Департамент – структурне утворення міністерства, яке здійснює керівництво окремою галуззю, виконуючи при цьому організацію та координацію діяльності функціональних підрозділів ОВС. У складі підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю, кримінальної міліції та міліції громадської безпеки було створено блок профілактики та протидії злочинності. Кінцевою метою реформування повинна стати трансформація міліції України в поліцію. І це знову ж таки не просто зміна назви. Це зумовлено тим, що поняття „міліція\" залишилось у спадщину від Радянського Союзу і розумілося як добровільна армія, яка створюється в особливих умовах для виконання певної функції державного органу. Поліція – державний орган, що виконує правоохоронні функції на професійній основі. Тому заміна назви „міліція\" на „поліція\" є лише одним з кроків реформування системи МВС України, основною метою якого є створення в Україні оптимальної структури загальнонаціональної поліції, спроможної належно виконувати правоохоронні функції держави [10].