ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Організаційно-правові засади реорганізації міліції в умовах формування України як правової держави

Реферат на тему:

Організаційно-правові засади реорганізації міліції в умовах формування України як правової держави

Необхідність реформувати систему ОВС була спричинена рядом важливих чинників, а саме: по-перше, надбудова правової держави зумовлює потребу приведення функціонування органів державної виконавчої влади України у відповідність з новими умовами їхньої діяльності та розвитку. Оскільки чинна система МВС, незважаючи на певні зміни, все ще неповністю відповідає сучасним політичним, економічним та соціальним реаліям України, то, як результат, діяльність ОВС не завжди встигає за процесами розбудови держави. По-друге, організація управління та структура системи МВС громіздкі, дублюють одна одну, а це спричиняє неузгодженість функцій, низький рівень впливу управлінських структур на ефективну діяльність системи. По-третє, МВС з підпорядкованими йому органами міліції і внутрішніми військами є основною ланкою забезпечення правопорядку та боротьби зі злочинністю у державі, тому згідно з положеннями Конституції України воно повинно було переорієнтувати свою діяльність на забезпечення насамперед захисту прав і свобод людини.

На даний час ОВС разом із суспільством переживають значні зміни. А виконання міліцією багатьох функцій, які безпосередньо не стосуються охорони громадського порядкуі подолання злочинності, негативно позначаються на її діяльності. Незважаючи на значну чисельність працівників ОВС, ефективність роботи, спрямованої на захист прав і свобод людини, на жаль, виявляється недостатньою.

Щоб усунути ці та ряд інших недоліків, необхідно виконати такі завдання: максимально підвищити ефективність управління і службово-бойову готовність міліції; створити повноцінну базу її функціонування; широко використовувати форми і методи оперативної, службової і службово-бойової діяльності, які позитивно зарекомендували себе на практиці; впровадити наукові рекомендації та прийнятний в умовах України позитивний зарубіжний досвід; поліпшити роботу з кадрами, підвищити рівень їх професіоналізму, виконавської дисципліни та наукової організації праці; зміцнити ділове співробітництво з іншими правоохоронними органами; встановити та підтримувати на новій основі тісний взаємозв\'язок і взаємодію із населенням і громадськими інститутами на місцях; постійно розширювати та поглиблювати взаємовигідні міжнародні зв\'язки; поставити на необхідний рівень фінансове і матеріальне забезпечення; вирішити важливе завдання правового і соціального захисту особового складу міліції та членів їхніх сімей [1].

Для вирішення цих завдань був обраний шлях інтенсифікації правоохоронної діяльності, яка передбачала створення високопрофільної, технічно і морально забезпеченої структури із чіткими, суто міліцейськими завданнями.

Трансформування ОВС є одним з найскладніших завдань, яке довелося вирішувати міліції України в її новітню історію. Його складність полягала в непростих фінансово-економічних умовах, необхідності зміни психологічного сприйняття реформ більшою частиною особового, насамперед керівного, складу та, що мабуть найголовніше, в забезпеченні достатнього соціального захисту працівників міліції у процесі реформ. Розпочинаючи їх, керівництво МВС України виходило з того, що структура та чисельність органів і підрозділів внутрішніх справ повинні забезпечувати ефективне їх функціонування за будь-яких умов, особливо за недостатнього фінансування з державного та місцевого бюджетів. Стратегічна мета – створення якісно нової української міліції, яка б відповідала сучасним європейським стандартам.

Починаючи з 1995 р. МВС України пройшло вже певний шлях перетворювань, імпульс яким дала Концепція розвитку системи МВС України на 1996–2000 рр. І те, що вдалося не допустити кримінального обвалу в державі та протистояти злочинності, є певною мірою результатом структурних змін, зміщення акцентів і досягнення комплексності в роботі української міліції [2].

Приступаючи до реформування сучасної системи МВС, керівництво міністерства врахувало особливості етапу політичної та економічної розбудови держави та вивчало міжнародний досвід. За основу було взято структурні побудови МВС таких країн, як Німеччина, Польща, Франція, Угорщина та інші.

Розглянемо, яких конкретних змін зазнала міліція України при виконанні Концепції розвитку системи МВС у 1996–2000 рр.

Перш за все було створено відповідну правову базу для реформування системи МВС України. Затверджено нову, більш досконалу організаційно-штатну структуру міністерства, його управлінь у регіонах і на транспорті, міськрайорганів, переглянуто статус підпорядкованих їм підрозділів. Було встановлено граничну штатну чисельністьатестованого складу регіональних управлінь внутрішніх справ та управлінь ВС на транспорті, яка утримується з державного бюджету.

На виконання постанови Кабінету Міністрів на базі експертно-криміналістичних підрозділів системи МВС створені Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України та науково-дослідні центри при ГУМВС, УМВС, УМВСТ[3]. Для поліпшення профілактики та розкриття злочинів з використанням вибухових пристроїв в експертно-криміналістичні підрозділи введено вибухотехнічну службу [4], а в карний розшук – підрозділи боротьби з незаконним обігом зброї, боєприпасів і вибухових речовин.

Проаналізувавши ситуацію, яка склалася у системі ОВС, МВС з\'ясувало, що близько 25 % функцій, виконуваних міністерством, не властиві правоохоронній діяльності. Тому наступним кроком реформи було зміцнення пріоритетних напрямів діяльності міліції: оперативно-розшукової функції, слідчої частини та охорони громадського порядку. З метою позбавлення міністерства невластивих правоохоронній системі функцій з 1 січня 2000 року була припинена діяльність медичних витверезників. Керівництвом МВС прийнято рішення про реорганізацію підрозділів транспортної міліції з метою оптимізації їх структури та чисельності. З метою подальшої активізації роботи органів внутрішніх справ з населенням і громадськими формуваннями, посилення боротьби зі злочинністю і профілактики правопорушень у структурі служби дільничних інспекторів міліції ГУМВС, УМВС, міськрайвідділів та у службі охорони громадського порядку УМВС на транспорті і лінійних відділів міліції були створені підрозділи по роботі з населенням та громадськими формуваннями [5].