ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Організаційно-правові засади мотивації праці державних службовців

Таким чином, виникала абсурдна ситуація, коли посадовий оклад міністра, що дорівнює 169,5 грн (коефіцієнт 17 х 0,6 грн. х 15 х 1,108 = 169,5 грн.), становив лише 56,5 % від посадового окладу ректора університету, встановленого Постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.96 р. і був навіть менший за посадовий оклад викладача університету, що немає вченого ступеня. Найменший посадовий оклад державного службовця дорівнював 29,92 грн. (коефіцієнт 3 х 0,6 грн х 15 х 1,108 = 29,92 грн).

З прийняттям Постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.99 р. визначено не тільки загальний порядок встановлення заробітної плати для державних службовців центральних органів влади, а й для місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів [5].

Доплати за ранги дозволяють матеріально стимулювати діяльність державних службовців у межах однієї категорії. Доплати за ранги (відповідно до ст. 33 Закону) були спочатку визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.94 р. Розмір доплати за кожний з 15 рангів визначався у коефіцієнтах від 2,0 до 6,2 у співвідношенні до мінімальної заробітної плати (на той час 60 тис. крб.). Крім того, Постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.96 було затверджено Положення про ранги державних службовців.

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.94 р. були визначені нові розміри коефіцієнтів (від 3,14 до 13,39), але для практичного визначення конкретних величин доплат була застосована регресивна шкала, відповідно до якої розміри доплат за нижчі ранги збільшуються більше, ніж за вищі, а Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.95 р. номінальні величини цих доплат були збільшені ще у два рази.

Таким чином, доплата за найнижчий \" 15-й ранг на той час становила 16,7 грн, а за найвищий \" 1-й ранг \" 47,74 грн. Тобто співвідношення між найвищим і найнижчим рангами становило 2,86 раза (47,74 : 16,7 = 2,86), що порівняно менше, ніж було раніше.

Згаданою вище Постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.99 р. встановлені нові фіксовані розміри надбавок (у гривнях) за ранги державних службовців, за дипломатичні ранги, за спеціальні звання посадовим особам органів державної податкової служби. Надбавки за ранги державних службовців встановлено у співвідношенні 3,5 найбільшого рангу (1–160 грн) до найнижчого (15–45 грн).

Надбавка за вислугу років своєю метою має вирішувати питання закріплення кадрів, стримування державних службовців від переходу на іншу роботу за межі державної системи. Надбавка за вислугу років встановлена частиною п\'ятою ст. 33 Закону України „Про оплату праці\", відповідно до якої доплати починають виплачуватися з моменту досягнення трьохрічного стажу служби у відповідних відсотках до сумарної величини посадового окладу і доплати за ранг. Залежно від стажу державної служби встановлено такі розміри доплат: понад 3 роки 10 відсотків, понад 5 років 15, понад 10 років 20, понад 15 років 25, понад 20 років 30, понад 25 років 40 відсотків від зазначеної суми.

На початку запровадження системи стимулювання за вислугу років виникало багато колізійних питань щодо визначення періодів роботи, які мають бути зараховані до стажу державної служби в державних органах. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03.05.94 р. до державної служби була зарахована не тільки безпосередня робота в державних органах, а також і строкова служба у лавах армії або весь стаж роботи у деяких громадських організаціях, у тому числі партійних, профспілкових і комсомольських.

Водночас Постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.97 р. до стажу державної служби зараховувалася робота на посадах керівників державних підприємств, установ, організацій, закладів освіти III–IV рівнів акредитації; керівних працівників наукових установ і наукових співробітників, які мають науковий ступінь, якщо безпосередньо з цих посад вони призначені (обрані) на посади державних службовців першої четвертої категорій, але за роз\'ясненням Головдержслужби („Урядовий кур\'єр\" від 20 листопада 1997 р.) це право поширювалося лише на працівників, які стали державними службовцями з 1 січня 1994 р. (з початку введення в дію Закону України „Про державну службу\"). Тобто виникала парадоксальна ситуація, коли в одному випадку застосовувався зворотний механізм зарахування державного стажу за період до введення в дію закону, а в іншому це питання вирішувалося на принципах незворотності.

Проявом суттєвої алогічності було також те, що зазначеною постановою до стажу держслужби повинен зараховуватися науковий і не зараховувався науково-педагогічний стаж, який мають фахівці вищих навчальних закладів, що перейшли (шляхом переводу) на державну службу, тобто фахівці, що мають вчений ступінь та вчене звання і які працювали старшими викладачами, доцентами, професорами, завідувачами кафедр, деканами і проректорами вищих навчальних закладів, були позбавлені можливості мати відповідну і необхідну надбавку.

Натомість більшість із зазначених проблем було розв\'язано з прийняттям змін до зазначеної Постанови Кабінету Міністрів України. Зокрема, до стажу державної служби нині вже зараховується робота на посадах, визначених переліком посад наукових працівників державних наукових установ, організацій та посад науково-педагогічних працівників державних вищих навчальних закладів IIIIV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на одержання пенсії та грошової допомоги при виході на пенсію відповідно до Закону України „Про наукову і науково-технічну діяльність\".

Надбавки за особливий характер роботи та інтенсивність праці були встановлені для державних службовців відповідно до абзацу п\'ятого пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 21.01.93 р. у розмірі до 50 відсотків від посадового окладу, для керівників державних органів Постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.95 р. передбачено встановлення до 90 відсотків від їх посадового окладу з урахуванням доплати за ранг.

Постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.99 р. надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи встановлені для державних службовців у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг.

Порядок преміювання державних службовців спочатку здійснювався відповідно до пункту 7 Постанови Кабінету Міністрів України від 21.01.93 р. в межах фонду преміювання, створеного у розмірі 4-місячного фонду заробітної плати та економії фонду заробітної плати. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.99 р. передбачено здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи в межах фонду преміювання, утвореного у розмірі тримісячного фонду оплати праці та економії фонду оплати праці.