ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Організаційно-правові аспекти підприємницької діяльності засуджених до позбавлення волі

Установчі документи затверджуються загальним зібранням засуджених – засновників Товариства в присутності керівництва кримінально-виконавчої установи. Протокол зібрання засновників, узгоджений з начальником кримінально-виконавчої установи, є дозволом на створення Товариства.

Персонал кримінально-виконавчих установ забезпечує організацію платних послуг засудженим щодо реєстрації підприємницької діяльності, сплати обов\'язкових платежів у відповідні бюджети, проведення взаєморозрахунків з іншими суб\'єктами господарської діяльності та інших послуг, пов\'язаних з цією діяльністю.

Після реєстрації Товариства в установленому порядку і набуття ним статусу юридичної особи, подальші взаємовідносини з персоналом кримінально-виконавчої установи закріплюються договором.

У договорі між Товариством та кримінально-виконавчою установою визначаються права та обов\'язки сторін, кошторис послуг, що надаються кримінально-виконавчою установою Товариству під час його діяльності. Для забезпечення діяльності Товариства керівництво кримінально-виконавчої установи, погодивши з керівництвом Товариства, затверджують коло осіб з-поміж персоналу установи, які представлятимуть інтереси Товариства у взаємовідносинах з партнерами по підприємницькій діяльності, установами, організаціями та органами державного управління.

Документація Товариства, що стосується виробничо-господарської діяльності, ведеться виконавчими органами Товариства. Печатка Товариства та документація, що стосується фінансової діяльності, зберігається в установленому керівництвом місці (бухгалтерія або частина спеціального обліку кримінально-виконавчої установи). Допуск до цієї документації керівників Товариства здійснюється в присутності керівництва кримінально-виконавчої установи.

Майно кримінально-виконавчої установи, необхідне для здійснення його діяльності, надається на умовах оренди відповідно до договору між Товариством та установою.

Спори, що виникають при створенні Товариства між засудженими-засновниками Товариства та керівництвом установи, розглядаються територіальним управлінням кримінально-виконавчої системи, а після його реєстрації – в установленому законодавством України порядку. Для зручності ведення розрахунково-касових операцій Товариству може бути відкритий кореспондентський рахунок у банку, який обслуговує установу.

Такими є основні організаційні положення створення та функціонування товариства з обмеженою відповідальністю засуджених до позбавлення волі.

Необхідно також зупинитися на питанні обов\'язків суб\'єктів підприємницької діяльності в кримінально-виконавчих установах.

Отже, кримінально-виконавча установа, на базі якої створено Товариство, зобов\'язана:

– контролювати дотримання засудженими, засновниками Товариства, вимог режиму відбування покарання;

– забезпечувати комерційну таємницю в інтересах Товариства;

– створювати необхідні умови для забезпечення збереження документів і майна Товариства, в тому числі шляхом його виокремленого розміщення;

– надавати платні послуги Товариству в порядку та розмірах, передбачених договором.

У свою чергу, товариство зобов\'язане:

– здійснювати тільки ті види діяльності, які не заборонені законодавством та передбачені установчими документами Товариства;

– здійснювати діяльність на основі повного господарчого розрахунку;

– оплачувати послуги кримінально-виконавчої установи, які надаються Товариству, в порядку, передбаченому договором;

– забезпечити виконання засновниками Товариства в процесі виробництва правил техніки безпеки та вимог режиму відбування покарання;

– нести матеріальну відповідальність за шкоду, нанесену орендованому майну.

Цей перелік взаємних зобов\'язань не є вичерпним і потребує удосконалення.

Функціонування таких Товариств може справедливо розраховувати на державну підтримку. Для впровадження в діяльність кримінально-виконавчих установ підприємницької діяльності засуджених необхідно внести відповідні зміни до кримінально-виконавчого законодавства. Для цього пропонуємо:

– доповнити чинний Кримінально-виконавчий кодекс України статтями, що передбачають можливість засудженим займатися підприємницькою діяльністю;

– розробити відповідні відомчі правові акти, що детально розкривають організаційні засади підприємницької діяльності засуджених;

– розробити державну програму підтримки підприємницької діяльності засуджених до позбавлення волі;

– розробити гнучку систему оподаткування такої діяльності, яка б сприяла залученню більшої кількості потенційних партнерів.

Гадаємо, що запровадження підприємницької діяльності засуджених позитивно вплине відразу на декілька компонентів діяльності кримінально-виконавчих установ. Така діяльність може наблизити трудову діяльність засуджених до умов „звичайної\" ринкової діяльності і стати відмінною „трудовою школою\"; значно поліпшить економічні показники кримінально-виконавчої установи, а також матеріальний стан засуджених; носитиме виховний та стимулюючий характер.

Література:

1. Конституція України. – К.: Юрінком, 1996. – 112 c.

2. Програма подальшого реформування та державної підтримки кримінально-виконавчої системи на 2002–2005 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 167. – К.: Державний департамент України з питань виконання покарань, 2001. – 9 с.

3. Оперативно-службова і виробничо-господарська діяльність органів і установ виконання покарань України у 1998 році // Інформаційний бюлетень. – К.: Державний департамент України з питань виконання покарань, 1999. – № 2. – 83 с.

4. Оперативно-службова та виробничо-господарська діяльність органів і установ виконання покарань України у 1999 році // Інформаційний бюлетень. – К.: Державний департамент України з питань виконання покарань, 2000. – № 4. – 84 с.

5. Оперативно-службова та виробничо-господарська діяльність органів і установ виконання покарань у 2001 році // Інформаційний бюлетень. – К.: Державний департамент України з питань виконання покарань, 2002. – № 6. – 109 с.

6. Оперативно-службова і виробничо-господарська діяльність установ кримінально-виконавчої системи у І півріччі 1995 року // Інформаційний бюлетень. – К.: Головне управління виконання покарань Міністерства внутрішніх справ України, 1995. – № 15. – 74 с.

7. Актуальні проблеми пенітенціарної системи України в сучасних умовах: Збірн. наук праць. – К.: РВВ КІВС при УАВС, 1996. – 106 с