ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Організаційно-правові аспекти взаємодії податкової міліції з Інтерполом

На сьогодні необхідно винести на спільну нараду керівництва ДПА та МВС України ряд питань, які стосуються запровадження спільної статистичної звітності НЦБ Інтерполу в Україні та ДПА щодо реалізації інформації, отриманої каналами Інтерполу по кримінальних, оперативно-розшукових справах, матеріалах зустрічних перевірок. Це дасть змогу ефективніше реагувати керівникам вказаних відомств на зміну показників у тій чи іншій сфері взаємовідносин. Також важливим питанням у зв\'язку з цим є створення при НЦБ чи при ДПА України додаткового дорадчо-перевірочного, який міг би вчасно та цілеспрямовано надавати працівникам конкретних підрозділів податкової міліції та адміністрації допомогу з підготовки запитів для НЦБ Інтерполу в Україні.

Література:

1. Білоус В.Т. Координація національних і міжнародних правоохоронних органів по боротьбі з економічною злочинністю // Науковий вісник: Збірник наукових праць Академії ДПС України. – 2003. – №1(19). – С.120–121.

2. Про державну податкову службу в Україні: Закон України // ВВР. – 191. – № 6. – Ст. 37.

3. Овчинский В.С. Интерпол (в вопросах и ответах). – М.: ИНФРА. – М., 2001. – 320 с.

4. Талалаев А.Н., Тункин Г.И., Шестаков Л.Н. Международное право: Учебник. – М.: Юрид. лит., 1999. – 560 с.

5. Лисенко В. Взаємодія податкових органів України з правоохоронними органами іноземних держав щодо протидії податковим злочинам та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом // Науковий вісник: Збірник наукових праць Академії ДПС України. – 2003.–№1(15). – С. 120–130

6. Степаненко К. Взаємодія міліції з поліцейськими організаціями іноземних країн // Право України. – 2003. – № 3. – С. 148–152.

7. Про міліцію: Закон України // ВВР. – 1991. – № 4. – Ст. 20.

8. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України // ВВР. – 1992. – № 22. – Ст. 303.

9. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України // ВВР. – 1993. – № 35. – Ст. 358.

10. Про затвердження Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів: Міжвідомчий наказ // Офіційний вісник України. – 1997. – № 9. - Ст. 77.